Aagym menjawab | Bagaimana membagi waktu antara Hamblum minAlloh dengan Hamblum minannas ? _*