Bacaan Dzikir Pagi yang Bisa Dibaca Setiap Hari, Lengkap dengan Artinya

Bacaan Dzikir Pagi yang Bisa Dibaca Setiap Hari, Lengkap dengan Artinya


SuaraSurakarta.id – Alangkah lebih bagi kita untuk mengawali pagi dengan kegiatan positif seperti membaca dzikir. Berikut ini bacaan dzikir di pagi hari yang bisa dibaca setiap hari lengkap beserta artinya. 

Dzikir pagi adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, dzikir pagi juga memiliki banyak manfaat.  

Misalnya membuka pintu berkah dan rahmat dari Allah SWT. Lalu mendapatkan perlindungan Allah SWT dari segala marabahaya, menenangkan hati dan pikiran dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Waktu terbaik untuk melakukan dzikir pagi adalah setelah shalat subuh hingga terbit matahari. Namun, jika tidak sempat, dzikir pagi juga bisa dilakukan di waktu lain.

Kumpulan Bacaan Dzikir di Pagi Hari 

Terdapat beberapa bacaan dzikir yang bisa diucapkan di pagi hari. Berikut ini kumpulan dzikir yang dimaksud:

1. Dzikir Pagi 

“Ash-bahnaa ‘ala fithrotil islaam wa ‘alaa kalimatil ikhlaash, wa ‘alaa diini nabiyyinaa Muhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallam, wa ‘alaa millati abiina Ibraahiima haniifam muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin,”

Artinya: “Di waktu pagi kami di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas (kalimat syahadat), agama Nabi kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.” 

2. Sayyidul istighfar (Dibaca 1 kali) 

Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta, kholaqtanii wa anaa ‘abduka wa anaa ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mas-tatho’tu. A’udzu bika min syarri maa shona’tu. Abu-u laka bi ni’matika ‘alayya wa abu-u bi dzambii. Fagh-firlii fainnahu laa yagh-firudz dzunuuba illa anta. 

Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”

3. Allahumma ‘Aafini (Dibaca 3 kali) 

Allahumma ‘afini fi badani, allahumma ‘afini fi sam’i, allahumma ‘afini fi bashori la ilaha illa anta. Allahumma inni a’ udzubika minal kufri wal faqri wa a’udzubika min ‘ adzabilqabri, laa ilaha illa anta. 

Artinya: “Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan), Ya Allah selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan), Ya Allah selamatkan penglihatanku. Tiada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali engkau ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadaMU dari kekufuran dan kekafiran, Aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur (tiada Ilah yang berhak diibadahi) kecuali Engkau.” (HR. Abu Dawud). 

4. Taawud (Dibaca 1 Kali) 

A’uudzu billaahi minasy-syaithoonir-rojiim.

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

5. Ayat Kursi (Dibaca 1 Kali) 

“Allahu laa ilaa haillaa huwa hayyul qoyyuum, laa ta’khudzu sinatuu wa laa naum, lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi, mandzalladzii yasyfa’u ‘indahu illaa bi’idznihi ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yukhiithuuna bi syai’im min ‘ilmihi illa bi maa syaa’, wa si’a kursiyyuhus samaawaati wal ardhi, wa laa yaudhuhu hifdzu humaa wa huwal aliyyul ‘adhiim.”

“Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al Baqarah: 255) 

6. Surat Al-Ikhlas 

“Qul huwa Allahu ahad. Allahus Shamad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam ya kullahu kufuwan ahad.” 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4)

7. Al Falaq (Dibaca 3 kali)

Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wa min syarri ghaasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffathaati fil ‘uqad. Wa min syarri haasidin idza hasad. 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS. Al Falaq: 1-5)

8. An-Naas (Dibaca 3 kali)

Qul a’uudzu bi rabbin naas. Malikin naas. Ilahinaas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas. 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.” (QS. An Naas: 1-6). 

Demikian informasi mengenai dzikir di pagi hari. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba dalam mengawali pagi Anda. 

Kontributor : Dinar OktariniSource : surakarta.suara.com
Alhamdulillahi Robbil Aalamiin, Allohumma Sholli Ala Rosulillah Muhammad Warhamna Jamii’a.

What do you think?

Written by admin