Contoh Akhlak Mahmudah dalam Kehidupan Sehari-hari _* PF1

Akhlak mahmudah merupakan akhlak terpuji yang harus diterapkan kepada sesama makhluk Allah SWT. Baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan.

Banyak sekali contoh akhlak mahmudah yang biasa diterapkan oleh orang orang. Berikut diantaranya:

 • Selalu berprasangka baik kepada orang lain
 • Berbicara sopan kepada yang lebih tua
 • Menundukkan kepala apabila melewati orang tua
 • Mencium tangan orang tua jika ingin bepergian dan lainnya
 • Selalu menyisihkan harta untuk orang yang membutuhkan
 • Selalu rendah diri
 • Selalu bersedia menolong orang lain jika dibutuhkan
 • Memberikan makanan kepada hewan
 • Menyiram tanaman
 • Memberikan pupuk tanaman
 • Menjaga aib orang lain
 • Menjaga lisan jika tidak harus berbicara, lebih baik diam
 • Menjaga perasaan orang lain dengan berbicara lemah lembut
 • Tidak membentak orang tua
 • Memberikan penghargaan atau pujian kepada orang lain
 • Memberikan nasihat kepada orang lain, apabila orang lain melakukan kesalahan
 • Selalu memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT
 • Menyapa orang yang ketika bertemu dijalan
 • Memberikan senyuman kepada orang lain
 • Membantu orang lain menyeberang.

Dan masih banyak lagi contoh akhlak mahmudah lainnya.

Sumber : dalamislam.com

Alhamdulillah Allohumma Sholli ‘Ala Nabiyina Muhammad Wa Ahlihi Wa Ashhabihi Wa Ummatihi. Subhanallah wa bihamdihi ‘adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi. Jazakumullah sudah ikut men-share (membagikan) konten ini, insya Alloh jadi amal jariyah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Aamiin

Report

What do you think?

dalamislam

Written by dalamislam