Macam-Macam Air yang Boleh Digunakan untuk Berwudhu _*

BincangSyariah.Com – Beberapa air yang boleh digunakan untuk berwudhu ada 7 macam: air langit, air laut, air sungai, air telaga, air mata air, air salju, dan air embun. Abu Syuja’ menuliskan dalam kitabnya Matan al-Ghayah wa al-Taqrib, dalam kitab Thaharah.

Secara bahasa kata Thaharah berarti bersih dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut ahli Fiqh, Thaharah ialah suatu pekerjaan/kegiatan yang bisa membuat shalat kita sah. (Tata Cara Wudhu Lengkap Beserta Doanya)

Ahli Fiqh membagi tharah kepada 2 pembahagian : thaharah ‘ainiah dan thaharah hukmiah. Thaharah ‘ainiah adalah thaharah yang tidak melampaui batas tempat yang wajib untuk dibersihkan, seperti : membersihkan tangan yang kena kotoran. Sedangkan thaharah hukmiyah adalah thaharah yang melampaui batas tempat yang wajib mensucikannya, sepert : wudhu’.

Dalam prakteknya, thaharah bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa alat, seperti air, tanah dan lain-lain. Adapun air-air yang boleh digunakan hanya ada 7 macam air, yaitu air langit, air laut, air sungai, air telaga, air mata air, air salju, dan air embun.

Dengan ketujuh macam air tersebut, thaharah yang dilakukan sah menurut hukum fiqh. Dalam beberapa kitab fiqh klasik, ketujuh macam air tersebut dihimpun dengan ungkapan:

ما نزل من السماء ونبع من الأرض

maksudnya

air yang boleh digunakan untuk bersuci ialah air yang turun dari langit dan memancar dari bumi. Wallahua ‘alam.

Source : Bincangsyariah.com
Alhamdulillah Allohumma Sholli ‘Ala Nabiyina Muhammad Wa Ahlihi Wa Ashhabihi Wa Ummatihi. Subhanallah wa bihamdihi ‘adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi. Jazakumullah sudah ikut men-share (membagikan) konten ini, insya Alloh jadi amal jariyah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Aamiin

Report

What do you think?