Pengertian Pahala yang Wajib dipahami _* NX2

Seringkali umat Islam dikaitkan dengan pahala ketika melakukan sesuatu yang baik. Lalu apa itu pahala?

Pahala terjemahan dari ajrun (bahasa Arab), dan definisinya menurut Islam adalah ganjaran untuk hamba Allah SWT yang mengerjakan amalan shaleh dan perkara-perkara yang makruf.

Pahala sendiri beriringan dengan amal baik seseorang. Seorang hamba yang melakukan amal sholeh yang diajarkan dalam Al Quran dan hadist, mendapat balasan baik/pahala dari Allah.

Pahala menjadi tolak ukur makhluk Allah SWT apakah masuk surga atau neraka karena beriringan dengan amal seseorang.

Timbangan amal baik yang lebih berat dari dosa yang dilakukan selama hidup di dunia, maka insyallah surga didapatnya, begitu pula sebaliknya.

Pahala merupakan rahasia Allah, Kita tidak bisa mengetahui seberapa besar pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan.

Kewajiban kita hanyalah beriman (meyakini) dan bertakwa (menjalankan perintah dan menjauhi larangan) untuk meraih ridho Allah Subhanahu wata’ala.

Sumber : dalamislam.com

Alhamdulillah Allohumma Sholli ‘Ala Nabiyina Muhammad Wa Ahlihi Wa Ashhabihi Wa Ummatihi. Subhanallah wa bihamdihi ‘adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi. Jazakumullah sudah ikut men-share (membagikan) konten ini, insya Alloh jadi amal jariyah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Aamiin

Report

What do you think?

dalamislam

Written by dalamislam