in

Iqro 1 Nomor 11 Halaman 15

Belajar huruf Sa dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 15

 • Question of

  سَ

  • sa
  • za
  • ja
  • dza

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ اَ سَ

  • za a sa
  • dza a sa
  • za a dza
  • za a ta

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ رَ سَ

  • za ro sa
  • za ra sa
  • za ro so
  • za ro dza

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ خَ ذَ

  • sa khho dza
  • sa khho da
  • sa khho za
  • sa kha dza

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ سَ دَ

  • kha sa da
  • kha sa dza
  • kha za da
  • khho sa da

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ خَ ثَ

  • sa khho tsa
  • sa khho ta
  • tsa khho sa
  • sa khho za

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ زَ رَ

  • ja za ro
  • ja za ra
  • ja sa ro
  • ja ta ro

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ بَ تَ

  • sa ba ta
  • sa ba tsa
  • sa ba za
  • tsa ba ta

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَ رَ سَ

  • dza ro sa
  • dza ro za
  • dza ra sa
  • za ro sa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ خَ ذَ

  • sa khho dza
  • sa khho da
  • sa khho za
  • tsa khho dza

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ حَ دَ

  • za kha da
  • za kha dza
  • tsa kha da
  • sa kha da

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ جَ ثَ

  • sa ja tsa
  • sa ja sa
  • sa ja za
  • za ja tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ

  • a ba ta
  • a ba tsa
  • a ba sa
  • a ba za

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ جَ حَ خَ

  • tsa ja kha khho
  • tsa ja kha ho
  • tsa ja ha khho
  • ta ja kha khho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ

  • da dza
  • da za
  • da sa
  • tsa dza

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ زَ سَ

  • ro za sa
  • ra za sa
  • ro dza sa
  • ro za tsa

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply