in

Iqro 1 Nomor 14 Halaman 18

Belajar huruf Dhlo dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 18

 • Question of

  صَ ضَ

  • sho dhlo
  • sho do
  • sho da
  • so dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ اَ ضَ

  • sho a dhlo
  • sho a do
  • so a dhlo
  • sho a da

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ ضَ رَ

  • kha dhlo ro
  • kha dhlo ra
  • ha dhlo ro
  • kha da ro

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ صَ ضَ

  • a sho dhlo
  • a sho da
  • a sa dhlo
  • a sho dza

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ اَ ضَ

  • sya a dhlo
  • sa a dhlo
  • sya a dza
  • sya a da

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ خَ زَ

  • sya khho za
  • sya khho dza
  • sya khho sa
  • sya khho tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَ رَ بَ

  • dhlo ro ba
  • dhlo ra ba
  • da ro ba
  • dza ro ba

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ حَ ثَ

  • sho kha tsa
  • sho kha ta
  • sho kha sa
  • dhlo kha tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ دَ زَ

  • sho da za
  • sho da dza
  • sho dza za

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ شَ ضَ

  • da sya dhlo
  • da sya da
  • da sya sho
  • da sa dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ حَ ذَ

  • sa kha dza
  • sa kha da
  • sa kha za
  • sa khho dza

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ صَ دَ

  • ro sho da
  • ro sho dza
  • ro sho ta
  • ro sa da

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَ تَ ذَ

  • dhlo ta dza
  • dhlo ta da
  • dhlo tsa dza
  • sho ta dza

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ خَ زَ

  • tsa khho za
  • tsa khho dza
  • tsa khho ra
  • tsa khho ra

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَ جَ ذَ

  • dhlo ja dza
  • dhlo ja da
  • dhlo ja za
  • da ja dza

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ اَ شَ

  • sa a sya
  • tsa a sya
  • sya a sa
  • sa a dza

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ رَ ضَ

  • sho ro dhlo
  • sho ro da
  • sa ro dhlo
  • sho ra dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba ta sa
  • a ba tsa ta
  • a ja ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha kha
  • ja kha ho
  • ja kha dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ رَ زَ

  • da dza ro za
  • da za ro dza
  • da za ro sa
  • da dza ra za

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ شَ صَ ضَ

  • sa sya sho dhlo
  • sa sya sho ho
  • sa sya ho dhlo
  • sa tsa sho dhlo

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply