Iqro 1 Nomor 20 Halaman 24 Lite Ads

Iqro 1 Nomor 20 Halaman 24 Lite Ads

Bismillahir Rohmaanir Rohiim, Assalaamu ‘Alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barokaatuh.

Alhamdulillah Allohumma Sholli Ala Rosulillah Muhammad.

Insya Alloh kita akan belajar huruf Qof dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 24.

Penulisan Arab ke Indonesia disesuaikan dengan lafadz yang mendekati pengucapannya, sehingga insya Alloh akan memudahkan dalam proses belajar. Meski begitu penulisan lafadz ini tidak dapat mewakili keseluruhan makhroj dan sifat huruf hijaiyah.

Daftar materi iqro 1 lainnya :

 1. Iqro 1 Nomor 01 Halaman 05 : Belajar Huruf ا dan ب
 2. Iqro 1 Nomor 02 Halaman 06 : Belajar Huruf ت
 3. Iqro 1 Nomor 03 Halaman 07 : Belajar Huruf ث
 4. Iqro 1 Nomor 04 Halaman 08 : Belajar Huruf ج
 5. Iqro 1 Nomor 05 Halaman 09 : Belajar Huruf ح
 6. Iqro 1 Nomor 06 Halaman 10 : Belajar Huruf خ
 7. Iqro 1 Nomor 07 Halaman 11 : Belajar Huruf د
 8. Iqro 1 Nomor 08 Halaman 12 : Belajar Huruf ذ
 9. Iqro 1 Nomor 09 Halaman 13 : Belajar Huruf ر
 10. Iqro 1 Nomor 10 Halaman 14 : Belajar Huruf ز
 11. Iqro 1 Nomor 11 Halaman 15 : Belajar Huruf س
 12. Iqro 1 Nomor 12 Halaman 16 : Belajar Huruf ش
 13. Iqro 1 Nomor 13 Halaman 17 : Belajar Huruf ص
 14. Iqro 1 Nomor 14 Halaman 18 : Belajar Huruf ض
 15. Iqro 1 Nomor 15 Halaman 19 : Belajar Huruf ط
 16. Iqro 1 Nomor 16 Halaman 20 : Belajar Huruf ظ
 17. Iqro 1 Nomor 17 Halaman 21 : Belajar Huruf ع
 18. Iqro 1 Nomor 18 Halaman 22 : Belajar Huruf غ
 19. Iqro 1 Nomor 19 Halaman 23 : Belajar Huruf ف
 20. Iqro 1 Nomor 20 Halaman 24 : Belajar Huruf ق
 21. Iqro 1 Nomor 21 Halaman 25 : Belajar Huruf ك
 22. Iqro 1 Nomor 22 Halaman 26 : Belajar Huruf ل
 23. Iqro 1 Nomor 23 Halaman 27 : Belajar Huruf م
 24. Iqro 1 Nomor 24 Halaman 28 : Belajar Huruf ن
 25. Iqro 1 Nomor 25 Halaman 29 : Belajar Huruf و
 26. Iqro 1 Nomor 26 Halaman 30 : Belajar Huruf هـ
 27. Iqro 1 Nomor 27 Halaman 31 : Belajar Huruf ي
 28. Iqro 1 Nomor 28 Halaman 32 : Belajar Bentuk Lain Huruf ء dan  ل dan ر
 29. Iqro 1 Nomor 29 Halaman 33 : Belajar Huruf Hijaiyah
 30. Iqro 1 Nomor 30 Halaman 34 : Belajar Huruf Yang Memiliki Kemiripan
 31. Iqro 1 Nomor 31 Halaman 35 : EBTA

 • Question of

  فَ قَ

  • fa qo
  • fa qa
  • fa kha
  • fa khho

  Correct Wrong

 • Question of

  قَ بَ ضَ

  • qo ba dhlo
  • qo ba dhzo
  • qo ba khho
  • kha ba dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  قَ طَ فَ

  • qo tho fa
  • qo ta fa
  • qo tho ta
  • qo tho ba

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ رَ قَ

  • fa ro qo
  • fa ro qa
  • fa ra qo
  • ba ro qo

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ غَ ظَ

  • tsa gho dhzo
  • tsa gho dhlo
  • sa gho dhzo
  • ta gho dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ قَ ظَ

  • fa qo dhzo
  • fa qo dhlo
  • fa qo dza
  • fa qo da

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ عَ فَ

  • sa ‘a fa
  • sa a fa
  • tsa ‘a fa
  • sya ‘a fa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ ذَ خَ

  • kha dza khho
  • kha dza ho
  • kha za khho
  • kha da khho

  Correct Wrong

 • Question of

  قَ فَ صَ

  • qo fa sho
  • qo fa sa
  • qa fa sho
  • qo ba sho

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ قَ دَ

  • ‘a qo da
  • ‘a qo dza
  • a qo da
  • ‘a qo za

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَ غَ طَ

  • dhlo gho tho
  • dhzo gho tho
  • dhlo gho dhzo
  • dhlo gho ta

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ فَ عَ

  • sya fa ‘a
  • sya fa a
  • sa fa ‘a
  • tsa fa ‘a

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ قَ قَ

  • za qo qo
  • dza qo qo
  • sa qo qo
  • za tho tho

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba ta sa
  • a ba za tsa
  • a fa ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha khho
  • ja kha tho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ

  • da dza
  • da za
  • dza da
  • da tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ زَ

  • ro za
  • ro dza
  • ro tsa
  • ro sa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ شَ

  • sa sya
  • tsa sya
  • tsa sa
  • sa tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ ضَ

  • sho dhlo
  • sho dhzo
  • sho tho
  • sho do

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ ظَ

  • tho dhzo
  • tho dhlo
  • tho dza
  • ta dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ غَ

  • ‘a gho
  • a gho
  • ‘a tho
  • ‘a dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ قَ

  • fa qo
  • fa dhlo
  • fa dhzo
  • fa tho

  Correct Wrong

What do you think?

Written by admin