Iqro 1 Nomor 20 Halaman 24

Iqro 1 Nomor 20 Halaman 24

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar huruf Qof (ق) dalam buku Iqro 1 Nomor 20 Halaman 24. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Pembahasan huruf Qof (ق) :

Penulisan abjad dalam kuis : Qo

Makhroj atau tempat keluar huruf Qof (ق) keluar dari pangkal lidah yang dinaikkan ke langit-langit mulut bagian dalam.

Sifat huruf Qof (ق) (refrensi):

 1. Nafas : Al Jah-r ‏(ﺍﻟﺠﻬﺮ) ‏
  Ketika diucapkan tidak terdengar aliran nafas.
 2. Suara : Asy Syiddah ‏(ﺍﻟﺸﺪﺓ) ‏
  Suaranya tertahan saat diucapkan.
 3. Pangkal Lidah : Al Is-ti’-laa^‏(ﺍلإﺳﺘﻌﻼﺀ) ‏
  Merapatkan pangkal lidah ke langit-langit.
 4. Rongga Mulut : Al In-fitaakh‏(ﺍلإﻧﻔﺘﺎﺡ) ‏
  Terbukanya atau menjauhnya rongga mulut.
 5. Bunyi Makhh-roj : Al Ish-maat‏(ﺍلإﺻﻤﺎﺕ) ‏
  Bunyi pelafalan makhrojnya berat.
 6. Suara Pengucapan : Qol-qolah ‏(ﻗﻠﻘﻠﺔ) ‏
  Memantulkan bunyi ketika sukun.

Catatan : Huruf Qof (ق) berbeda dengan huruf Kaf (ك). Meski saling memiliki kemiripan tapi tetap merupakan huruf yang berbeda. Maka selalu bedakan kedua huruf tersebut dalam setiap pengucapan dan penulisan abjadnya. Insya Alloh pembahasan khusus huruf Kaf (ك) akan dibahas pada halaman tersendiri. Berikut link atau tautan untuk Iqro 1 Nomor 21 Halaman 25 : Belajar Huruf ﻙ https://tinyurl.com/ro0121

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 1 Nomor  20 Halaman 24. Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat belajar jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  فَ قَ

  • fa qo
  • fa qa
  • fa kha
  • fa khho

  Correct Wrong

 • Question of

  قَ بَ ضَ

  • qo ba dhlo
  • qo ba dhzo
  • qo ba khho
  • kha ba dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  قَ طَ فَ

  • qo tho fa
  • qo ta fa
  • qo tho ta
  • qo tho ba

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ رَ قَ

  • fa ro qo
  • fa ro qa
  • fa ra qo
  • ba ro qo

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ غَ ظَ

  • tsa gho dhzo
  • tsa gho dhlo
  • sa gho dhzo
  • ta gho dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ قَ ظَ

  • fa qo dhzo
  • fa qo dhlo
  • fa qo dza
  • fa qo da

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ عَ فَ

  • sa ‘a fa
  • sa a fa
  • tsa ‘a fa
  • sya ‘a fa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ ذَ خَ

  • kha dza khho
  • kha dza ho
  • kha za khho
  • kha da khho

  Correct Wrong

 • Question of

  قَ فَ صَ

  • qo fa sho
  • qo fa sa
  • qa fa sho
  • qo ba sho

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ قَ دَ

  • ‘a qo da
  • ‘a qo dza
  • a qo da
  • ‘a qo za

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَ غَ طَ

  • dhlo gho tho
  • dhzo gho tho
  • dhlo gho dhzo
  • dhlo gho ta

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ فَ عَ

  • sya fa ‘a
  • sya fa a
  • sa fa ‘a
  • tsa fa ‘a

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ قَ قَ

  • za qo qo
  • dza qo qo
  • sa qo qo
  • za tho tho

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba ta sa
  • a ba za tsa
  • a fa ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha khho
  • ja kha tho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ

  • da dza
  • da za
  • dza da
  • da tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ زَ

  • ro za
  • ro dza
  • ro tsa
  • ro sa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ شَ

  • sa sya
  • tsa sya
  • tsa sa
  • sa tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ ضَ

  • sho dhlo
  • sho dhzo
  • sho tho
  • sho do

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ ظَ

  • tho dhzo
  • tho dhlo
  • tho dza
  • ta dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ غَ

  • ‘a gho
  • a gho
  • ‘a tho
  • ‘a dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ قَ

  • fa qo
  • fa dhlo
  • fa dhzo
  • fa tho

  Correct Wrong

What do you think?