Iqro 1 Nomor 29 Halaman 33

Iqro 1 Nomor 29 Halaman 33

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Seluruh Huruh-huruf Hijaiyah dalam Buku Iqro 1 Nomor 29 Halaman 33. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Berikut daftar materi pembelajaran huruf-huruf Hijaiyah berharokat fat-khah diurutkan berdasarkan halaman pada buku Iqro Jilid 1 (satu).

 1. Belajar Huruf ﺍَ ditulis a
 2. Belajar Huruf ﺏَ ditulis ba
 3. Belajar Huruf ﺕَ ditulis ta
 4. Belajar Huruf ﺙَ ditulis tsa
 5. Belajar Huruf ﺝَ ditulis ja
 6. Belajar Huruf ﺡَ ditulis kha
 7. Belajar Huruf ﺥَ ditulis khho
 8. Belajar Huruf ﺩَ ditulis da
 9. Belajar Huruf ﺫَ ditulis dza
 10. Belajar Huruf ﺭَ ditulis ro
 11. Belajar Huruf ﺯَ ditulis za
 12. Belajar Huruf ﺱَ ditulis sa
 13. Belajar Huruf ﺵَ ditulis sya
 14. Belajar Huruf ﺹَ ditulis sho
 15. Belajar Huruf ﺽَ ditulis dhlo
 16. Belajar Huruf ﻁَ ditulis tho
 17. Belajar Huruf ﻅَ ditulis dhzo
 18. Belajar Huruf ﻉَ ditulis ‘a
 19. Belajar Huruf ﻍَ ditulis gho
 20. Belajar Huruf ﻑَ ditulis fa
 21. Belajar Huruf ﻕَ ditulis qo
 22. Belajar Huruf ﻙَ ditulis ka
 23. Belajar Huruf ﻝَ ditulis la
 24. Belajar Huruf ﻡَ ditulis ma
 25. Belajar Huruf ﻥَ ditulis na
 26. Belajar Huruf ﻭَ ditulis wa
 27. Belajar Huruf هَـ ditulis ha
 28. Belajar Huruf ﻱَ ditulis ya

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 1 Nomor  29 Halaman 33. Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat belajar jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  ثَ بَ تَ

  • tsa ba ta
  • sa ba tsa
  • tsa ba sa
  • tsa ba tho

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ha
  • za kha khho
  • ja kha tho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ رَ

  • da dza ro
  • dza za ro
  • za dza ro
  • dza da ro

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ سَ شَ

  • za sa sya
  • za tsa sa
  • dza sa sya
  • za tsa sya

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ صَ ظَ

  • a sho dhzo
  • a sho dhlo
  • a tho dhzo
  • ‘a sho dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ ظَ عَ

  • tho dhzo ‘a
  • tho dhzo a
  • tho dhlo ‘a
  • ta dhzo ‘a

  Correct Wrong

 • Question of

  غَ فَ قَ

  • gho fa qo
  • tho fa gho
  • gho fa tho
  • gho fa ka

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ لَ مَ

  • ka la ma
  • ka la na
  • fa la ma
  • ka ta ma

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ وَ هَـ

  • na wa ha
  • na ha wa
  • na ha fa
  • na kha wa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ هَـ لَ

  • kha ha la
  • ha kha la
  • za ha la
  • ja ha ma

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ يَ نَ

  • ba ya na
  • fa ya na
  • ba ya fa
  • ba ta na

  Correct Wrong

 • Question of

  ءَ اَ رَ

  • a a ro
  • ‘a a ro
  • a ‘a ro
  • ‘a ‘a ro

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ عَ ثَ

  • ba ‘a tsa
  • ba ‘a ta
  • ba ‘a sa
  • ba a tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • za kha khho
  • ja ha khho
  • ja kha ka

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ رَ

  • da dza ro
  • dza za ro
  • dza da ro
  • za dza ro

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ سَ شَ

  • za sa sya
  • dza sa sya
  • za tsa sya
  • ja sa sya

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ صَ ضَ

  • a sho dhlo
  • a sho dhzo
  • a tho dhlo
  • ‘a sho dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ ظَ عَ

  • tho dhzo ‘a
  • tho dhzo a
  • tho dhlo ‘a
  • tsa dhzo ‘a

  Correct Wrong

 • Question of

  غَ فَ قَ

  • gho fa qo
  • gho fa tho
  • tho fa qo
  • gho ba qo

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ لَ مَ

  • ka la ma
  • ka la na
  • kha la ma
  • khho la ma

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ وَ هَـ

  • na wa ha
  • na wa kha
  • na fa ha
  • ma wa ha

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـ يَ تَ

  • ha ya ta
  • ha ya tsa
  • kha ya ta
  • ha ya tho

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ كَ لَ

  • a ka la
  • a kha la
  • ‘a ka la
  • ‘a kha la

  Correct Wrong

 • Question of

  مَ نَ وَ

  • ma na wa
  • ma na fa
  • ma na sa
  • ma na ka

  Correct Wrong

What do you think?