Iqro 2 Nomor 04 Halaman 06

Iqro 2 Nomor 04 Halaman 06

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 04 Halaman 06 : Belajar Menyambung ج ح خ. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf jim / ج

 1. Contoh bentuk huruf jim / ج di awal sambungan = ..جَـ
 2. Contoh bentuk huruf jim / ج di tengah sambungan = ..ـجَـ..
 3. Contoh bentuk huruf jim / ج di akhir sambungan = ـجَ..

Menyambung huruf kha^ / ح

 1. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di awal sambungan = ..حَـ
 2. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di tengah sambungan = ..ـحَـ..
 3. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di akhir sambungan = ـحَ..

Menyambung huruf khho^ / خ

 1. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di awal sambungan = ..خَـ
 2. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di tengah sambungan = ..ـخَـ..
 3. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di akhir sambungan = ـخَ..

Ketiga huruf di atas memiliki kemiripan bentuk saat di sambung, baik di awal sambungan, tengah sambungan begitu juga akhir sambungan. Perbedaannya ialah pada posisi titik di masing-masing huruf. Sedangkan huruf kha^ tidak memilili titik, baik di atas huruf ataupun di bawah huruf.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  جَ رَ = جَـرَ

  • ja ro = jaro
  • ja ro = jaza
  • ja za = jaro
  • ja za = jaza

  Correct Wrong

 • Question of

  حَـجَـرَ

  • khajaro
  • khajaza
  • khakhhoro
  • hajaro

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـجَ

  • baja
  • baza
  • taja
  • tsaja

  Correct Wrong

 • Question of

  جَبَ

  • jaba
  • zaba
  • jaza
  • jana

  Correct Wrong

 • Question of

  خَـدَ

  • khhoda
  • khhodza
  • jada
  • khhoro

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـدَ

  • nada
  • nadza
  • naza
  • bada

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـجَ

  • tsaja
  • tsaza
  • saja
  • taja

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـوَ

  • hawa
  • khawa
  • tawa
  • bawa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَـزَ

  • khhoza
  • khhoro
  • hoza
  • haza

  Correct Wrong

 • Question of

  يَتَ

  • yata
  • yatsa
  • yatsa
  • taya

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـجَ

  • naja
  • naza
  • baja
  • naha

  Correct Wrong

 • Question of

  حَيَ

  • khaya
  • khhoya
  • khata
  • khatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَسَ

  • jasa
  • jatsa
  • hasa
  • basa

  Correct Wrong

 • Question of

  يَشَ

  • yasya
  • yasa
  • tasya
  • tatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَثَ

  • matsa
  • mata
  • masa
  • khatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  رَصَ

  • rosho
  • rasho
  • roso
  • zasho

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـضَ

  • yadhlo
  • yadhzo
  • tadhlo
  • yada

  Correct Wrong

 • Question of

  خَـطَ

  • khhotho
  • khhoto
  • hotho
  • khatho

  Correct Wrong

 • Question of

  طَنَ

  • thona
  • thoha
  • thoba
  • tona
  • tona

  Correct Wrong

 • Question of

  دَعَ

  • da’a
  • da-a
  • dza-‘a
  • dakha

  Correct Wrong

 • Question of

  غَ زَ

  • gho za
  • gho dza
  • ho za
  • gho na

  Correct Wrong

 • Question of

  نَفَ

  • nafa
  • naba
  • naja
  • nana

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـقَ

  • yaqo
  • taqo
  • tsaqo
  • yafa
  • yafa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَـكَ

  • jaka
  • zaka
  • baka
  • naka

  Correct Wrong

 • Question of

  خَـلَ

  • khhola
  • khhota
  • khhoza
  • khhoro

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـيَ

  • yaya
  • tata
  • nana
  • baba

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـذَ

  • hadza
  • hada
  • haza
  • khadza

  Correct Wrong

 • Question of

  يَتَمَ

  • yatama
  • yatsama
  • tayama
  • yatala

  Correct Wrong

 • Question of

  نَجَـحَ

  • najakha
  • bajakha
  • khhojakha
  • nakhhoja

  Correct Wrong

 • Question of

  جَيَ

  • jaya
  • jata
  • baya
  • naya

  Correct Wrong

What do you think?