Iqro 2 Nomor 10 Halaman 12

Iqro 2 Nomor 10 Halaman 12

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 10 Halaman 12 : Belajar Menyambung ك. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf kaf / ك

 1. Contoh bentuk huruf kaf / ك di awal sambungan = ..كَـ
 2. Contoh bentuk huruf kaf / ك di tengah sambungan = …ـكَـ..
 3. Contoh bentuk huruf kaf / ك di akhir sambungan = ــكَ..

Selain membahas huruf kaf / ك, halaman ini juga memuat latihan huruf kha^ / ح, khho^ / خ dan ro^ / ر.

Menyambung huruf kha^ / ح

 1. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di awal sambungan = ..حَـ
 2. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di tengah sambungan = ..ـحَـ..
 3. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di akhir sambungan = ـحَ..

Menyambung huruf khho^ / خ

 1. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di awal sambungan = ..خَـ
 2. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di tengah sambungan = ..ـخَـ..
 3. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di akhir sambungan = ـخَ..

Menyambung huruf ro^ / ر

 1. Contoh bentuk huruf ro^ / ر di awal sambungan = tidak bisa disambung di awal
 2. Contoh bentuk huruf ro^ / ر di tengah sambungan =tidak bisa disambung di tengah
 3. Contoh bentuk huruf ro^ / ر di akhir sambungan = ـرَ..

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  كَ تَ بَ = كَتَبَ

  • ka ta ba = kataba
  • ka ta ba = katsaba
  • ka ta ba = khataba
  • ka tsa ba = kataba

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ كَ تَ = سَكَتَ = سَـڪَـتَ

  • sa ka ta = sakata = sakata
  • sa ka ta = sakata = syakata
  • za ka ta = zakata = zakata
  • sa ka la = sakala = sakala

  Correct Wrong

 • Question of

  كَذَبَ

  • kadzaba
  • kazaba
  • khazaba
  • kazada

  Correct Wrong

 • Question of

  اَكَلَ

  • akala
  • akaka
  • ‘akhala
  • akafa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَكَمَ

  • khakama
  • hakama
  • hakhama
  • khakawa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَرَكَ

  • taroka
  • tsaroka
  • tsarokha
  • tarokha

  Correct Wrong

 • Question of

  كَفَرَ

  • kafaro
  • khafaro
  • hafaro
  • kanaro

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـقَضَ

  • naqodhlo
  • naqodhzo
  • naghodhlo
  • naqogho

  Correct Wrong

 • Question of

  نَكَحَ

  • nakakha
  • nakala
  • nakakhho
  • nakhaha

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَيَ

  • fataya
  • fayata
  • fatsaya
  • fatsata

  Correct Wrong

 • Question of

  كَدَرَ

  • kadaro
  • kadzaro
  • khadaro
  • khadzaro

  Correct Wrong

 • Question of

  حَفَظَ

  • khafadhzo
  • khafadhlo
  • kafadhzo
  • khafagho

  Correct Wrong

 • Question of

  زَكَـأَ

  • zaka-a
  • zakata
  • zaka’a
  • zakha’a

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَيَ

  • khhothoya
  • khhothota
  • ghothoya
  • ghothota

  Correct Wrong

 • Question of

  كَتَعَ

  • kata’a
  • kata-a
  • katsa’a
  • khata’a

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَرَبَ

  • dhloroba
  • dhzoroba
  • dhloroda
  • dhlorona

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـنَـأَ

  • tsana-a
  • tsana’a
  • tana-a
  • tana’a

  Correct Wrong

 • Question of

  مَعَكَ

  • ma’aka
  • ma’akha
  • ma-aka
  • ma-akha

  Correct Wrong

 • Question of

  كَشَفَ

  • kasyafa
  • kasyaba
  • kasafa
  • kasana

  Correct Wrong

 • Question of

  غَسَقَ

  • ghosaqo
  • ghosakhho
  • ghosyaqo
  • gosyaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  وَيَـرَ

  • wayaro
  • wataro
  • watsaro
  • wataza

  Correct Wrong

 • Question of

  فَصَلَ

  • fashola
  • fashoka
  • fasyala
  • fatsala

  Correct Wrong

 • Question of

  كَظَمَ

  • kadhzoma
  • kadhloma
  • khadhzoma
  • kadhzola

  Correct Wrong

 • Question of

  خَدَكَ

  • khhodaka
  • khhodakha
  • khhodzaka
  • khadaka

  Correct Wrong

 • Question of

  هَكَذَ

  • hakadza
  • hakada
  • khakadza
  • hakhadza

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـدَكَ

  • yadaka
  • yadakha
  • yadzaka
  • yadzakha

  Correct Wrong

What do you think?