Iqro 2 Nomor 13 Halaman 15

Iqro 2 Nomor 13 Halaman 15

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 13 Halaman 15 : Belajar Menyambung هـ. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf ha^ / هـ

 1. Contoh bentuk huruf  ha^ / هـ di awal sambungan = ..هَـ
 2. Contoh bentuk huruf ha^ / هـ di tengah sambungan = …ـــهَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ha^ / هـ di akhir sambungan = ـهَ..

Selain belajar menyambung huruf ha^ / هـ , pada halaman ini juga ada latihan untuk menyambung huruf-huruf di pembahasan sebelumnya. Berikut diantaranya :

Menyambung huruf sin / س

 1. Contoh bentuk huruf sin / س di awal sambungan = ..سَـ
 2. Contoh bentuk huruf sin / س di tengah sambungan = ..ــسَـ..
 3. Contoh bentuk huruf sin / س di akhir sambungan = ـسَ..

Menyambung huruf syin / ش

 1. Contoh bentuk huruf syin / ش di awal sambungan = ..شَـ
 2. Contoh bentuk huruf syin / ش di tengah sambungan = ..ـشَـ..
 3. Contoh bentuk huruf syin / ش di akhir sambungan = ـشَ..

Menyambung huruf dhlod / ض

 1. Contoh bentuk huruf dhlod / ض di awal sambungan = ..ضَـ
 2. Contoh bentuk huruf dhlod / ض di tengah sambungan = ..ــضَـ..
 3. Contoh bentuk huruf dhlod / ض di akhir sambungan = ـضَ..

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  نَ هَـ رَ = نَـهَـرَ

  • na ha ro = naharo
  • na kha ro = nakharo
  • na ha za = nahaza
  • baa ha ro = baharo

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ هَـ دَ = شَـهَدَ

  • sya ha da = syahada
  • sya ha dza = syahadza
  • sya kha da = syakhada
  • sya ha da = sahada

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـ لَ كَ = هَلَـكَ

  • ha la ka = halaka
  • ha la kha = halakha
  • kha la ka = khalaka
  • ha a ka = ha-aka

  Correct Wrong

 • Question of

  رَهَـقَ

  • rohaqo
  • rokhaqo
  • rohako
  • rohagho

  Correct Wrong

 • Question of

  كَـهَنَ

  • kahana
  • kakhana
  • lahana
  • lakhana

  Correct Wrong

 • Question of

  سَـهَيَ

  • sahaya
  • sahata
  • tsahaya
  • sakhaya

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَلَفَ

  • la-alafa
  • a-alafa
  • a-a-afa
  • la-alana

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَـهَشَ

  • dhlohasya
  • dhlohasa
  • dhlokhasya
  • dhzohasya

  Correct Wrong

 • Question of

  كَهَلَ

  • kahala
  • khahala
  • khahaka
  • hakhala

  Correct Wrong

 • Question of

  هَيَـمَ

  • hayama
  • hatama
  • khayama
  • khatama

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَخَذَ

  • la-akhhodza
  • la-akhhoda
  • la-akhadza
  • a-akhhodza

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـهَبَ

  • lahaba
  • kahaba
  • ahaba
  • lakhaba

  Correct Wrong

 • Question of

  عَهَدَ

  • ‘ahada
  • ‘ahadza
  • ahada
  • ahadza

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَهَشَ

  • dhzohasya
  • dhzohasa
  • dhlohasya
  • dhzolasya

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَجَـزَ

  • la-ajaza
  • la-ajadza
  • a-ajaza
  • alajaza

  Correct Wrong

 • Question of

  طَلَعَ

  • thola’a
  • thola-a
  • qola’a
  • tho-a’a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـهَـرَ

  • qoharo
  • qokharo
  • thoharo
  • qolaro

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـمَسَ

  • hamasa
  • khamasa
  • hamatsa
  • habasa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَفَـلَ

  • la-afala
  • a-afala
  • la-afaka
  • alafala

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنَ

  • mana
  • maba
  • bana
  • bafa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَلَ

  • kala
  • ka-a
  • kaka
  • kawa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَيَ

  • saya
  • tsaya
  • syaya
  • sata

  Correct Wrong

 • Question of

  كَيَ

  • kaya
  • kata
  • laya
  • lata

  Correct Wrong

 • Question of

  مَكَ

  • maka
  • mala
  • ma-a
  • maja

  Correct Wrong

 • Question of

  سَـهَجَ

  • sahaja
  • sahaza
  • tsakhaja
  • sahaza

  Correct Wrong

 • Question of

  سَـهَجَ

  • sahaja
  • sakhaja
  • sahawa
  • sawaja

  Correct Wrong

 • Question of

  سَـجَ

  • saja
  • saza
  • tsaja
  • tsaza

  Correct Wrong

What do you think?