Iqro 2 Nomor 25 Halaman 27

Iqro 2 Nomor 25 Halaman 27

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 25 Halaman 27 : Latihan Mad Panjang Pendek ke 3. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Halaman ini kembali akan menyajikan latihan lebih detail tentang materi sebelumnya yaitu :

 1. alif / ا tidak ber harokat yang berada di akhir sambungan dan alif maqshuuroh / ى.
 2. alif maqshuuroh / ى.
 3. fatkhah panjang (  ٰ  ) dengan dua (suara) harokat.

Salah satu fokus utama pada halaman ini ialah membedakan antara :

 1. alif / ا yang berharokat fatkhah, dibaca “a”
 2. alif / ا yang tidak berharokat, digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.
 3. ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah dibaca “ya”
 4. alif maqshuuroh / ى , juga digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.

Berikut contoh dari pembahasan di atas :

 1. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang berharokat fatkhah = بَاَ dibaca “ba-a”;
 2. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang tidak berharokat = بَا dibaca “baa”;
 3. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah = بَيَ dibaca “baya”;
 4. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif maqshuuroh / ى, contoh = بَى dibaca “baa”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  لَـمَسَ

  • lamasa
  • lamasya
  • lamatsa
  • amasya

  Correct Wrong

 • Question of

  جَعَـالَ

  • ja’aala
  • ja’a-ala
  • jaa-ala
  • ja’ala

  Correct Wrong

 • Question of

  نَبَاتَا

  • nabaataa
  • nabata
  • nabaata
  • nabataa

  Correct Wrong

 • Question of

  غَفَـرَ

  • ghofaro
  • faghoro
  • khhofaro
  • khhonaro

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـهَـارَ

  • nahaaro
  • naharo
  • naha-aro
  • nakharo

  Correct Wrong

 • Question of

  مَعَـاشَا

  • ma’aasyaa
  • ma’aasya
  • ma’asyaa
  • ma’asya

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـمَطَ

  • lamatho
  • amatho
  • lamata
  • amata

  Correct Wrong

 • Question of

  حَكَـمَا

  • khakamaa
  • khakama-a
  • hakama
  • khakama

  Correct Wrong

 • Question of

  رَصَـادَ

  • roshooda
  • roshoda
  • roshodza
  • rosaada

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـبَثَ

  • labatsa
  • labata
  • labasa
  • labasya

  Correct Wrong

 • Question of

  أَصَابَ

  • ashooba
  • ashoba
  • asho-aba
  • asaaba

  Correct Wrong

 • Question of

  غَسَاقَا

  • ghosaaqoo
  • ghosaaqo
  • ghosaqo
  • khhosaaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  نَظَـرَ

  • nadhzoro
  • nadhloro
  • nadhlowa
  • nadhzooro

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَايَ

  • khhothooya
  • khhothoya
  • ghothoya
  • ghothooya

  Correct Wrong

 • Question of

  مَـاٰبَـا

  • ma-aabaa
  • ma-aaba
  • ma-aaba-a
  • ma-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـمَـزَ

  • lamaza
  • lamadza
  • amaza
  • amadza

  Correct Wrong

 • Question of

  اَتٰىكَ

  • ataaka
  • ataka
  • ata-aka
  • ata-a-a

  Correct Wrong

 • Question of

  شَرَابَا

  • syaroobaa
  • syarooba
  • syaroba
  • sarooba

  Correct Wrong

 • Question of

  مَلَـكَ

  • malaka
  • maaka
  • ma-aka
  • maa-aka

  Correct Wrong

 • Question of

  قَبـَاضَ

  • qobaadhlo
  • qobaadhzo
  • qobadhlo
  • ghobadhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  هَدٰنَا

  • hadaanaa
  • hadaana
  • hadana
  • hadana-a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـدَرَ

  • qodaro
  • qodzaro
  • ghodaro
  • ghodzaro

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمَالَ

  • wa maala
  • wa ma-ala
  • wa mala
  • wa ma-a

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـذَابَا

  • adzaabaa
  • adzaaba
  • adzaba
  • adabaa

  Correct Wrong

What do you think?