Iqro 2 Nomor 30 Halaman 32

Iqro 2 Nomor 30 Halaman 32

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 30 Halaman 32 : EBTA. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Selamat, halaman ini merupakan terakhir iqro jilid 2. Halaman ini merupakan evaluasi pembelajaran secara menyeluruh selama belajar iqro jilid 2. Silahkan cek ulang materi yang perlu dipelajari lagi sebelum melakukan evaluasi.

 1. Halaman 03 : Belajar Menyambung ب ت د ر و http://tinyurl.com/ro0201
 2. Halaman 04 : Belajar Menyambung ن http://tinyurl.com/ro0202
 3. Halaman 05 : Belajar Menyambung ي http://tinyurl.com/ro0203
 4. Halaman 06 : Belajar Menyambung ج ح خ http://tinyurl.com/ro0204
 5. Halaman 07 : Belajar Menyambung س ش ص ض http://tinyurl.com/ro0205
 6. Halaman 08 : Belajar Menyambung ع غ http://tinyurl.com/ro0206
 7. Halaman 09 : Belajar Menyambung ط ظ http://tinyurl.com/ro0207
 8. Halaman 10 : Belajar Menyambung ف ق http://tinyurl.com/ro0208
 9. Halaman 12 : Belajar Menyambung ك http://tinyurl.com/ro0210pa
 10. Halaman 13 : Belajar Membedakan ا dan ل http://tinyurl.com/ro0211
 11. Halaman 15 : Belajar Menyambung هـ http://tinyurl.com/ro0213
 12. Halaman 16 : Belajar Membaca Mad ا di Akhir http://tinyurl.com/ro0214
 13. Halaman 17 : Belajar Mad Panjang dan Pendek http://tinyurl.com/ro0215
 14. Halaman 19 : Membedakan Mad di ا dan ل http://tinyurl.com/ro0217
 15. Halaman 21 : Belajar Bentuk Sambungan ج ح خ http://tinyurl.com/ro0219
 16. Halaman 23 : Belajar Fatkhah Panjang 2 Harokat http://tinyurl.com/ro0221
 17. Halaman 24 : Belajar ى (Alif Maqshuroh) http://tinyurl.com/ro0222
 18. Halaman 26 : Belajar Bentuk م di Tengah http://tinyurl.com/ro0224

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  ثَابَتَ

  • tsaabata
  • tsa-abata
  • tsabata
  • tsaabatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰذَانَ

  • aadzaana
  • a-adzaana
  • ‘aadzaana
  • ‘aadaana

  Correct Wrong

 • Question of

  صَافَحَـا

  • shoofakhaa
  • shoofakha-a
  • shofakhaa
  • shoofahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَايَايَ

  • khhothooyaaya
  • khhothooya-aya
  • khhotho-ayaaya
  • khhothoya-aya

  Correct Wrong

 • Question of

  تَوَابَ

  • tawaaba
  • tawa-aba
  • tsawaaba
  • tsawa-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـمَـزَ

  • hamaza
  • khamaza
  • khamadza
  • hamadza

  Correct Wrong

 • Question of

  خَافَـتَا

  • khhoofataa
  • khhofata
  • khhofatsaa
  • khafata

  Correct Wrong

 • Question of

  لَضَـلٰلَا

  • ladhlolaalaa
  • ladhlolaala
  • ladhlolalaa
  • ladhzoolalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَعَـنَ

  • la’ana
  • la-ana
  • lana
  • la’aba

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰلَافَ

  • aalaafa
  • aala-afa
  • alaafa
  • aalafa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَكَـمَا

  • khakamaa
  • khakama-a
  • khakama
  • hakamaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـجَـمَاعَ

  • lajamaa’a
  • lajama-a’a
  • lajama’a
  • lajamaa-a

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـلَـظَ

  • gholadhzo
  • gholadhlo
  • khholadhzo
  • gho-adhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَـقٰى

  • fataqoo
  • fataqoya
  • fataqooya
  • fatsaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـذَارَا

  • nadzaaroo
  • nadzaaro
  • nadzaaro-a
  • nada-aroo

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَ بَـلٰى

  • qoola balaa
  • qoola balaaya
  • qoo-ala balaa
  • qoola bala

  Correct Wrong

 • Question of

  فَطَقَغٰى

  • fathoqoghoo
  • fathoqoghooya
  • fathoqoghoya
  • fathoqogho

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتٰـمٰى

  • yataamaa
  • yataama
  • yatamaa
  • yatama

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـمَـكَا

  • lamakaa
  • lamaka-a
  • lamaka
  • amaka

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاطَاعَ

  • laa thoo’a
  • la thoo’a
  • la-a thoo’a
  • laa tho’a

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهَادَ

  • syahaada
  • syaha-ada
  • syahada
  • sahaada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـقَضٰى

  • faqodhloo
  • faqodhlooya
  • faghodhloo
  • faghodhzoo

  Correct Wrong

 • Question of

  حَوَايَا

  • khawaayaa
  • khawa-ayaa
  • khawaaya-a
  • khawaaya

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنَانَـكَ

  • banaanaka
  • bana-anaka
  • bananaka
  • bananakha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَـلَأَ

  • mala-a
  • malaa
  • maalaa
  • maa-a

  Correct Wrong

 • Question of

  عَجَـلَا

  • ‘ajalaa
  • ‘ajala-a
  • ‘ajala
  • ajalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَلَــلَ

  • alala
  • ‘alala
  • a-ala
  • alaala

  Correct Wrong

 • Question of

  وَلَـمَـمَا

  • wa lamamaa
  • wa lamama-a
  • wa lamama
  • wa amamaa

  Correct Wrong

What do you think?