Iqro 2 Nomor 30 Halaman 32

Iqro 2 Nomor 30 Halaman 32

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 30 Halaman 32 : EBTA.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 2 Nomor 30 Halaman 32. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  ثَابَتَ

  • tsaabata
  • tsa-abata
  • tsabata
  • tsaabatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰذَانَ

  • aadzaana
  • a-adzaana
  • ‘aadzaana
  • ‘aadaana

  Correct Wrong

 • Question of

  صَافَحَـا

  • shoofakhaa
  • shoofakha-a
  • shofakhaa
  • shoofahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَايَايَ

  • khhothooyaaya
  • khhothooya-aya
  • khhotho-ayaaya
  • khhothoya-aya

  Correct Wrong

 • Question of

  تَوَابَ

  • tawaaba
  • tawa-aba
  • tsawaaba
  • tsawa-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـمَـزَ

  • hamaza
  • khamaza
  • khamadza
  • hamadza

  Correct Wrong

 • Question of

  خَافَـتَا

  • khhoofataa
  • khhofata
  • khhofatsaa
  • khafata

  Correct Wrong

 • Question of

  لَضَـلٰلَا

  • ladhlolaalaa
  • ladhlolaala
  • ladhlolalaa
  • ladhzoolalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَعَـنَ

  • la’ana
  • la-ana
  • lana
  • la’aba

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰلَافَ

  • aalaafa
  • aala-afa
  • alaafa
  • aalafa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَكَـمَا

  • khakamaa
  • khakama-a
  • khakama
  • hakamaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـجَـمَاعَ

  • lajamaa’a
  • lajama-a’a
  • lajama’a
  • lajamaa-a

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـلَـظَ

  • gholadhzo
  • gholadhlo
  • khholadhzo
  • gho-adhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَـقٰى

  • fataqoo
  • fataqoya
  • fataqooya
  • fatsaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـذَارَا

  • nadzaaroo
  • nadzaaro
  • nadzaaro-a
  • nada-aroo

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَ بَـلٰى

  • qoola balaa
  • qoola balaaya
  • qoo-ala balaa
  • qoola bala

  Correct Wrong

 • Question of

  فَطَقَغٰى

  • fathoqoghoo
  • fathoqoghooya
  • fathoqoghoya
  • fathoqogho

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتٰـمٰى

  • yataamaa
  • yataama
  • yatamaa
  • yatama

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـمَـكَا

  • lamakaa
  • lamaka-a
  • lamaka
  • amaka

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاطَاعَ

  • laa thoo’a
  • la thoo’a
  • la-a thoo’a
  • laa tho’a

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهَادَ

  • syahaada
  • syaha-ada
  • syahada
  • sahaada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـقَضٰى

  • faqodhloo
  • faqodhlooya
  • faghodhloo
  • faghodhzoo

  Correct Wrong

 • Question of

  حَوَايَا

  • khawaayaa
  • khawa-ayaa
  • khawaaya-a
  • khawaaya

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنَانَـكَ

  • banaanaka
  • bana-anaka
  • bananaka
  • bananakha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَـلَأَ

  • mala-a
  • malaa
  • maalaa
  • maa-a

  Correct Wrong

 • Question of

  عَجَـلَا

  • ‘ajalaa
  • ‘ajala-a
  • ‘ajala
  • ajalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَلَــلَ

  • alala
  • ‘alala
  • a-ala
  • alaala

  Correct Wrong

 • Question of

  وَلَـمَـمَا

  • wa lamamaa
  • wa lamama-a
  • wa lamama
  • wa amamaa

  Correct Wrong

What do you think?