Iqro 3 Nomor 02 Halaman 04

Iqro 3 Nomor 02 Halaman 04

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 02 Halaman 04 : Latihan Mad dan Kasroh.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 02 Halaman 04. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  فَعَلَ

  • fa’ala
  • fa-ala
  • fa’ila
  • fa’aka

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاعِلِ

  • faa’ili
  • faa’ila
  • faa-ili
  • fa-a’ili

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَدَ

  • khasada
  • hasada
  • hasala
  • khasadi

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاسِدِ

  • khaasidi
  • khasidi
  • khaasida
  • khasadi

  Correct Wrong

 • Question of

  كَتَبَ

  • kataba
  • katsaba
  • khataba
  • khatsaba

  Correct Wrong

 • Question of

  كَاتِبِ

  • kaatibi
  • ka-atibi
  • kaatiba
  • ka-atiba

  Correct Wrong

 • Question of

  جَلَسَ

  • jalasa
  • jalasya
  • jalasi
  • jalisa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَالِسِ

  • jaalisi
  • ja-alisi
  • jalisi
  • jaalasi

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَبَ

  • khhothoba
  • khathoba
  • khataba
  • khhothiba

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاطِبِ

  • khhothibi
  • khathibi
  • khhothiba
  • khathiba

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـرَأَ

  • qoro-a
  • qoroo
  • qori-a
  • ghoro-a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَارِئِ

  • qoori-i
  • qo-ari-i
  • qoori-a
  • qooro-i

  Correct Wrong

 • Question of

  بَايَـنَ

  • baayana
  • ba-ayana
  • bayana
  • baatana

  Correct Wrong

 • Question of

  بَايِـنِ

  • baayini
  • ba-ayini
  • baayina
  • bayina

  Correct Wrong

 • Question of

  مَالَكَ

  • maa laka
  • ma lika
  • ma-a laka
  • maa laki

  Correct Wrong

 • Question of

  مَالِكِ

  • maaliki
  • maalika
  • maliki
  • ma-aliki

  Correct Wrong

 • Question of

  عَالَمَ

  • ‘aalama
  • aalama
  • ‘alama
  • alama

  Correct Wrong

 • Question of

  عَالِمِ

  • ‘aalimi
  • alimi
  • aalimi
  • aalima

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاهَدَ

  • syaahada
  • sya-ahada
  • syahada
  • syaakhada

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاهِدِ

  • syaahidi
  • syahidi
  • syaahida
  • saahidi

  Correct Wrong

 • Question of

  صِرَاطَ

  • shirootho
  • shiro-atho
  • shorootho
  • shoro-atho

  Correct Wrong

 • Question of

  جِهَادِ

  • jihaadi
  • jihadi
  • jiha-adi
  • jihaada

  Correct Wrong

 • Question of

  طِبَاقَ

  • thibaaqo
  • thiba-aqo
  • thibaagho
  • thibaakhho

  Correct Wrong

 • Question of

  بِلَادِ

  • bilaadi
  • bila-adi
  • bilaadzi
  • biladi

  Correct Wrong

 • Question of

  لِبَاسِ

  • libaasi
  • libasi
  • libaasa
  • libaasya

  Correct Wrong

 • Question of

  عِمَادِ

  • ‘imaadi
  • ‘imadi
  • ‘ima-adi
  • ‘imaada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاعِلِ

  • faa’ili
  • fa-ili
  • faa-ili
  • faa-ila

  Correct Wrong

 • Question of

  غِفَارَ

  • ghifaaro
  • ghifa-aro
  • khhifaaro
  • shifaaro

  Correct Wrong

What do you think?