Iqro 3 Nomor 02 Halaman 04

Iqro 3 Nomor 02 Halaman 04

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 02 Halaman 04 : Latihan Mad dan Kasroh. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Pada halaman ini akan menyajikan latihan untuk materi pembelajaran sebelumnya yaitu pembahasan tentang huruf hijaiyah ber harokat kasroh. Untuk lebih mengingatkan lagi pembahasan tentang harokat kasroh, di bawah ini ada ulasan ringkas tentang harokat kasroh yang telah dipelajari pada halaman sebelumnya.

Perbedaan dan persamaan harokat

Bentuk harokat kasroh ( ِ  )mirip dengan harokat fatkhah ( َ  ), perbedaannya terletak pada posisi harokat tersebut. Jika harokat fatkhah terletak di atas huruf hijaiyah, maka harokat kasroh terletak di bawah huruf. Perbedaan selanjutnya terletak pada cara membaca huruf yang dikenai harokat. Jika huruf hijaiyah yang ber harokat fatkhah dibaca dengan vokal “a”, maka huruf hijaiyah yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal ” i”. Berikut contoh penerapannnya :

 1. Contoh huruf hijaiyah tanpa harokat = ت = dibaca ta^,
 2. Contoh huruf hijaiyah ber harokat fatkhah = تَ = dibaca ta,
 3. Contoh huruf hijaiyah ber harokat kasroh = تِ = dibaca ti.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  فَعَلَ

  • fa’ala
  • fa-ala
  • fa’ila
  • fa’aka

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاعِلِ

  • faa’ili
  • faa’ila
  • faa-ili
  • fa-a’ili

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَدَ

  • khasada
  • hasada
  • hasala
  • khasadi

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاسِدِ

  • khaasidi
  • khasidi
  • khaasida
  • khasadi

  Correct Wrong

 • Question of

  كَتَبَ

  • kataba
  • katsaba
  • khataba
  • khatsaba

  Correct Wrong

 • Question of

  كَاتِبِ

  • kaatibi
  • ka-atibi
  • kaatiba
  • ka-atiba

  Correct Wrong

 • Question of

  جَلَسَ

  • jalasa
  • jalasya
  • jalasi
  • jalisa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَالِسِ

  • jaalisi
  • ja-alisi
  • jalisi
  • jaalasi

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَبَ

  • khhothoba
  • khathoba
  • khataba
  • khhothiba

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاطِبِ

  • khhothibi
  • khathibi
  • khhothiba
  • khathiba

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـرَأَ

  • qoro-a
  • qoroo
  • qori-a
  • ghoro-a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَارِئِ

  • qoori-i
  • qo-ari-i
  • qoori-a
  • qooro-i

  Correct Wrong

 • Question of

  بَايَـنَ

  • baayana
  • ba-ayana
  • bayana
  • baatana

  Correct Wrong

 • Question of

  بَايِـنِ

  • baayini
  • ba-ayini
  • baayina
  • bayina

  Correct Wrong

 • Question of

  مَالَكَ

  • maa laka
  • ma lika
  • ma-a laka
  • maa laki

  Correct Wrong

 • Question of

  مَالِكِ

  • maaliki
  • maalika
  • maliki
  • ma-aliki

  Correct Wrong

 • Question of

  عَالَمَ

  • ‘aalama
  • aalama
  • ‘alama
  • alama

  Correct Wrong

 • Question of

  عَالِمِ

  • ‘aalimi
  • alimi
  • aalimi
  • aalima

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاهَدَ

  • syaahada
  • sya-ahada
  • syahada
  • syaakhada

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاهِدِ

  • syaahidi
  • syahidi
  • syaahida
  • saahidi

  Correct Wrong

 • Question of

  صِرَاطَ

  • shirootho
  • shiro-atho
  • shorootho
  • shoro-atho

  Correct Wrong

 • Question of

  جِهَادِ

  • jihaadi
  • jihadi
  • jiha-adi
  • jihaada

  Correct Wrong

 • Question of

  طِبَاقَ

  • thibaaqo
  • thiba-aqo
  • thibaagho
  • thibaakhho

  Correct Wrong

 • Question of

  بِلَادِ

  • bilaadi
  • bila-adi
  • bilaadzi
  • biladi

  Correct Wrong

 • Question of

  لِبَاسِ

  • libaasi
  • libasi
  • libaasa
  • libaasya

  Correct Wrong

 • Question of

  عِمَادِ

  • ‘imaadi
  • ‘imadi
  • ‘ima-adi
  • ‘imaada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاعِلِ

  • faa’ili
  • fa-ili
  • faa-ili
  • faa-ila

  Correct Wrong

 • Question of

  غِفَارَ

  • ghifaaro
  • ghifa-aro
  • khhifaaro
  • shifaaro

  Correct Wrong

What do you think?