Iqro 3 Nomor 07 Halaman 09

Iqro 3 Nomor 07 Halaman 09

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 07 Halaman 09 : Latihan Ya^ Sukun dan Kasroh. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.  Halaman ini akan ada latihan untuk materi pada halaman sebelumnya yang berkaitan dengan ya^ / ي sukun. Berikut pembahasan ulangnya.

Huruf ya^ / ي  yang berharokat sukun secara sederhana berubah dibaca menjadi “y”. Atau jika ada huruf berharokat kasroh sebelum huruf tersebut (ya^ sukun) maka ia dibaca “i”. Sehingga menambah panjang bacaan (suara) harakat kasroh pada huruf sebelumnya. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh di bawah ini :

 1. Contoh huruf ya^ / ي tanpa harokat = ي = dibaca ya^,
 2. Contoh huruf ya^ / ي ber harokat fatkhah = يَ = dibaca ya,
 3. Contoh huruf ya^ / ي ber harokat kasroh = يِ = dibaca yi,
 4. Contoh huruf ya^ / ي ber harokat sukun = يْ = dibaca y (tanpa suara vokal),

Huruf Ya^ / ي sukun berubah dibaca menjadi ” i” jika sebelumnya didahului dengan huruf berharokat kasroh. Berikut contohnya :

 1. Contoh huruf ta^ / ت kasroh = تِ = dibaca ti,
 2. Contoh huruf ta^ / ت kasroh bertemu ya^ / ي sukun = تِيْ = dibaca tii (dibaca dua harokat).

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  خَشِعَ

  • khhosyi’a
  • khasyi’a
  • khhosya’a
  • khhisya’a

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاشِعِـيْنَ

  • khhoosyi’iina
  • khhoosyi’iini
  • khhoosya’iina
  • khhoosyi’aana

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاشِعَاتِ

  • khhoosyi’aati
  • khhoosyi’aata
  • khhoosyi’iiti
  • khhosya’aati

  Correct Wrong

 • Question of

  صَئِـمَ

  • sho-ima
  • sho-ama
  • shi-ima
  • sho-imi

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاضِعِـيْنَ

  • khhoodhli’iina
  • khhoodhli’iini
  • khhoodhlo’iina
  • khhodhli’ina

  Correct Wrong

 • Question of

  صَغِيْرَكَ

  • shoghiiroka
  • shoghiroka
  • shoghoroka
  • shoghiyiroka

  Correct Wrong

 • Question of

  حَفِظَ

  • khafidhzo
  • khafidhlo
  • khafadhzo
  • khafadhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  حَافِظِيْنَ

  • khaafidhziina
  • khaafidhziini
  • khaafidhzina
  • khaafadhziina

  Correct Wrong

 • Question of

  حَافِظَاتِ

  • khaafidhzooti
  • khaafidhzoota
  • khaafadhzooti
  • khafidhzota

  Correct Wrong

 • Question of

  زَبَانِـيَةِ

  • zabaaniyati
  • zabaaniyiti
  • zabaaniiti
  • zabaniyata

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَزِيْـدَ

  • la-aziida
  • la-aziidi
  • la-azida
  • laaziida

  Correct Wrong

 • Question of

  طَالِـبِـيْنَ

  • thoolibiina
  • thoolibina
  • thoolibiyina
  • thoolabiina

  Correct Wrong

 • Question of

  صَدَقَ

  • shodaqo
  • syadaqo
  • shodaka
  • shodiqo

  Correct Wrong

 • Question of

  صَادِقِـيْنَ

  • shoodiqiina
  • shoodiqina
  • shodiqiina
  • shoodaqiina

  Correct Wrong

 • Question of

  صَادِقَاتِ

  • shoodiqooti
  • shoodiqoti
  • shoodiqoota
  • shoodiqiiti

  Correct Wrong

 • Question of

  حَضَرَ

  • khadhloro
  • khadhlori
  • khadhliro
  • hadhloro

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاضِرِيْنَ

  • khaadhliriina
  • khaadhlirina
  • khadhliriina
  • khaadhziriina

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاضِرَاتِ

  • khaadhlirooti
  • khaadhliroti
  • khaadhzirooti
  • khaadhlorooti

  Correct Wrong

 • Question of

  لَعِبَ

  • la’iba
  • la’aba
  • la-iba
  • la’ibi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاعِبِـيْنَ

  • laa’ibiina
  • laa’ibina
  • laa’abiina
  • la’ibiina

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاعِبَاتِ

  • laa’ibaati
  • laa’ibati
  • laa’ibaata
  • laa’abaati

  Correct Wrong

What do you think?