Iqro 3 Nomor 11 Halaman 13

Iqro 3 Nomor 11 Halaman 13

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 11 Halaman 13 : Belajar kasroh panjang bertemu يْ (ya^ sukun) tanpa titik. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Sebelum membahas materi iqro pada halaman ini ada lebih baiknya untuk mengingat  kembali materi tentang :

 1. Ya^ / ي sukun pada Iqro 3 Nomor 06 Halaman 08;
 2. Alif maqshuroh / ى pada Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24;
 3. Harokat kasroh panjang ( ٖ  )pada Iqro 3 Nomor 08 Halaman 10.

Ketiga materi di atas akan sangat berkaitan dengan pembahasan pada halaman ini. Perbedaan utama antara ya^ dan alif maqshuroh ialah :

 1. Ya^ / ي : memiliki dua titik di bawah hurufnya.
 2. Alif maqshuroh / ى : tidak memiliki titik di bawah hurufnya.

Namun keduanya juga memiliki persamaan. Salah satunya ialah bentuk kedua huruf yang sangat mirip, meski salah satu huruf tidak memiliki titik. Persamaan yang kedua ialah, saat ber harokat sukun sering dibaca untuk menambah (suara) harokat pada huruf sebelumnya. Contoh :

 1. تِيْ dibaca “tii”
 2. تٰى dibaca “taa”

Kemudian perlu diketahui bahwa di beberapa mushaf al Quran ada yang menuliskan bentuk huruf ya^ / ي tanpa titik sehingga terlihat mirip dengan alif maqshuroh / ى . Jika ada huruf ber harokat kasroh panjang  ( ٖ ) kemudian bertemu dengan huruf ya^ / ي tanpa titik, maka huruf yang yang ber harokat kasroh panjang cukup dibaca dengan dua (suara) harokat.

Contoh = تٖى dibaca “tii”. Sehingga seakan-akan huruf ya^ / ي tanpa titik setelahnya tidak dibaca.
Selain Iqro 3 Nomor 11 Halaman 13, Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  ii = ـ ــٖـ ـ

  • .. ii .. = ii
  • .. ii .. = aa
  • .. aa .. = aa
  • .. aa .. = ii

  Correct Wrong

 • Question of

  Nii = نٖى

  • nii = Nii
  • niyi = Nii
  • naa = Nii
  • niya = Nii

  Correct Wrong

 • Question of

  سَمِـيْعِ

  • samii’i
  • samiyi’i
  • sami’i
  • samiya’i

  Correct Wrong

 • Question of

  بَصِيْرِ

  • bashiiri
  • bashiri
  • bashiyiri
  • bashiyari

  Correct Wrong

 • Question of

  حَامِيَةِ

  • khaamiyati
  • khaamiiti
  • khaamiyiti
  • khaamiti

  Correct Wrong

 • Question of

  عَصَانٖى

  • ‘ashoonii
  • ‘ashooni
  • ‘ashooniyi
  • ‘ashooniya

  Correct Wrong

 • Question of

  لَطِيْفَا

  • lathiifaa
  • lathiifa-a
  • lathifaa
  • lathiyifaa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَبِيْرَا

  • khhobiiroo
  • khhobiro
  • khhobiroo
  • khhobiyiroo

  Correct Wrong

 • Question of

  حٰفِظٰتِ

  • khaafidhzooti
  • khaafidhzoti
  • khaafidhzooyi
  • khafidhzooti

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـبَـنٖى

  • bibanii
  • bibani
  • bibaniyi
  • bibaniya

  Correct Wrong

 • Question of

  شَفَاعَةَ

  • syafaa’ata
  • safaa’ata
  • syafa’ata
  • syafaa’ati

  Correct Wrong

 • Question of

  صَغِيْرَكَ

  • shoghiiroka
  • shoghiroka
  • shoghiyiroka
  • shoghiyaroka

  Correct Wrong

 • Question of

  بَطَئِـهٖ

  • batho-ihii
  • batho-ihi
  • batho’ihii
  • batho’ihi

  Correct Wrong

 • Question of

  مَقَامٖى

  • maqoomii
  • maqoomi
  • maqoomiyi
  • maqoomiya

  Correct Wrong

 • Question of

  عَزِيْزِ

  • ‘aziizi
  • aziizi
  • ‘azizi
  • azizi

  Correct Wrong

 • Question of

  حَكِيْمِ

  • khakiimi
  • khakimi
  • hakiimi
  • hakimi

  Correct Wrong

 • Question of

  نِعَاجِهٖ

  • ni’aajihii
  • ni’aajihi
  • ni’ajihi
  • ni-ajihii

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـذَابٖى

  • ‘adzaabii
  • ‘adzaabi
  • ‘adzaabiyi
  • ‘adzabii

  Correct Wrong

 • Question of

  حَلِـيْـمِ

  • khaliimi
  • khalimi
  • khaliyimi
  • haliimi

  Correct Wrong

 • Question of

  قَدِيْرِ

  • qodiiri
  • qodiri
  • qodiyiri
  • ghodiri

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاصِيَةِ

  • naashiyati
  • naashiti
  • naashiiti
  • muta’aali

  Correct Wrong

 • Question of

  كَاذِبَةِ

  • kaadzibati
  • kaadibati
  • kadzibati
  • khaadzibati

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـوَاصٖى

  • nawaashii
  • nawaashi
  • nawashii
  • nawashi

  Correct Wrong

 • Question of

  وِيْعَادَا

  • wii’aadaa
  • wii’aada
  • wii’adaa
  • wi’aadaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تِجَارَةَ

  • tijaarota
  • tija-arota
  • tijarota
  • tsijaarota

  Correct Wrong

 • Question of

  فَطَرَنٖى

  • fathoronii
  • fathoroni
  • fathoroniyi
  • fathoroniya

  Correct Wrong

 • Question of

  شَاطِ ءِ = شَاطِئِ

  • syaathi-i
  • syathi-i
  • syaathii
  • syaathiyi

  Correct Wrong

 • Question of

  فٖى نَارِهٖ

  • fii naarihii
  • fii naarihi
  • fii narihii
  • fii narihi

  Correct Wrong

 • Question of

  فٖى عَـقِـبِـهٖ

  • fii ‘aqibihii
  • fii ‘aqibihi
  • fii ‘aqibihiyi
  • fi ‘aqibihi

  Correct Wrong

What do you think?