Iqro 3 Nomor 14 Halaman 16

Iqro 3 Nomor 14 Halaman 16

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 14 Halaman 16 : Belajar Dhlommah.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 14 Halaman 16. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  u = ــ ــُ ــ

  • .. u .. = u
  • .. a .. = a
  • .. i .. = i
  • .. ii .. = ii

  Correct Wrong

 • Question of

  Bu = بُ

  • bu = Bu
  • ba = Ba
  • bi = Bi
  • bii = Bii

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ بِ بُ

  • ba bi bu
  • ba bi ba
  • bu bi bu
  • ba bu bu

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ تِ تُ

  • ta ti tu
  • ta ti ta
  • ta ta tu
  • tu ti tu

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ جِ جُ

  • ja ji ju
  • ja ji ja
  • ju ji ju
  • ji ji ju

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ دِ دُ

  • da di du
  • di di du
  • da di di
  • da di da

  Correct Wrong

 • Question of

  دُ دِ دِ

  • du di di
  • du di da
  • du di du
  • du da di

  Correct Wrong

 • Question of

  دُ دِ دَ

  • du di da
  • du di di
  • du di du
  • du da da

  Correct Wrong

 • Question of

  دُ دِ دُ

  • du di du
  • du di da
  • du du du
  • du du di

  Correct Wrong

 • Question of

  فَعَـلَ

  • fa’ala
  • fa’ali
  • fa’alu
  • fa-ala

  Correct Wrong

 • Question of

  فُعِـلَ

  • fu’ila
  • fu’ilu
  • fu’ili
  • fu’ala

  Correct Wrong

 • Question of

  كَتَبَ

  • kataba
  • katabi
  • katabu
  • katuba

  Correct Wrong

 • Question of

  كُتِبَ

  • kutiba
  • kutibi
  • kutibu
  • kutuba

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـرَأَ

  • qoro-a
  • qoro-u
  • qoro-i
  • qoro’a

  Correct Wrong

 • Question of

  قُـرِئَ

  • quri-a
  • quri-u
  • quri-i
  • quri’i

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَرَبَ

  • dhloroba
  • dhlorobu
  • dhlorobi
  • dhzoroba

  Correct Wrong

 • Question of

  ضُرِبَ

  • dhluriba
  • dhluribu
  • dhluribi
  • dhzuriba

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسُنَ

  • khasuna
  • khasunu
  • khasuni
  • kasuni

  Correct Wrong

 • Question of

  فَــهُوَ

  • fahuwa
  • fahuwi
  • fahuwu
  • fakhuwu

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـمُـــنَ

  • yamuna
  • yamuni
  • yamunu
  • yafunu

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَحُـمَ

  • dhlokhuma
  • dhlokhumi
  • dhlokhumu
  • dhzokhuma

  Correct Wrong

 • Question of

  شَجُــعَ

  • syaju’a
  • syaju’i
  • syaju’u
  • syaji’a

  Correct Wrong

 • Question of

  قَــرُبَ

  • qoruba
  • qoroba
  • qoriba
  • qoribi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَ اُ مَ = لَــؤُ مَ

  • la-uma
  • la-ima
  • la-ama
  • lawuma

  Correct Wrong

 • Question of

  رَجُـلُ

  • rojulu
  • rojala
  • rojili
  • rojila

  Correct Wrong

 • Question of

  عَظُـمَ

  • ‘adhzuma
  • ‘adhzima
  • ‘adhzoma
  • ‘adhzomu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَثُــرَ

  • katsuro
  • katsiro
  • katsaro
  • katsuri

  Correct Wrong

 • Question of

  رُسُلُ

  • rusulu
  • risili
  • rosala
  • rusula

  Correct Wrong

What do you think?