Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19

Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19 : Belajar Waw Sukun. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini akan kembali membahas tentang harokat sukun ( ْ  ). Harokat sukun ini telah sempat dibahas pada iqro 3 nomor 6 halaman 8. Silahkan kunjungi kembali halaman tersebut untuk pembahasan ringkas tentang harokat sukun.

Pada halaman ini penggunaan harokat sukun akan dibahas untuk satu huruf hijaiyah yaitu huruf waw / و. Huruf waw / و yang berharokat sukun akan berubah fungsi dan pengucapannya. Huruf waw / و  yang berharokat sukun secara sederhana berubah dibaca menjadi “w”. Atau jika ada huruf berharokat dhlommah sebelum huruf tersebut (waw sukun) maka ia dibaca “u”. Sehingga menambah panjang bacaan (suara) harakat kasroh pada huruf sebelumnya. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh di bawah ini :

 1. Contoh huruf waw / و tanpa harokat = و = dibaca waw,
 2. Contoh huruf waw / و ber harokat fatkhah = وَ = dibaca wa,
 3. Contoh huruf waw / و ber harokat kasroh = وِ = dibaca wi,
 4. Contoh huruf waw / و ber harokat dhlommah = وُ = dibaca wu,
 5. Contoh huruf waw / و ber harokat sukun = وْ = dibaca w (tanpa suara vokal),

Huruf waw / و sukun berubah dibaca menjadi “u” jika sebelumnya didahului dengan huruf berharokat dhlommah. Berikut contohnya :

 1. Contoh huruf ta^ / ت ber harokat dhlommah  = تُ = dibaca tu,
 2. Contoh huruf ta^ / ت ber harokat dhlommah bertemu waw / و sukun = تُوْ = dibaca tuu (dibaca dua harokat).

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  uu = ــ ــُ ـ ـو

  • …uu = uu
  • …aa = aa
  • …ii = ii
  • …wu = wu

  Correct Wrong

 • Question of

  Buu = بـُوْ

  • Buu = buu
  • Buu = baa
  • Buu = bii
  • Buu = buwa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَابَ

  • taaba
  • taba
  • taabaa
  • ta-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتُـوْبُ

  • yatuubu
  • yatubu
  • yatuwubu
  • yatuwabu

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـالَ

  • qoola
  • qola
  • qowala
  • qo-ala

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـقُوْلُ

  • yaquulu
  • yaqulu
  • yaquwulu
  • yaquwalu

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـادَ

  • ‘aada
  • ‘a-ada
  • ‘aadi
  • ‘aadu

  Correct Wrong

 • Question of

  يَعُوْدُ

  • ya’uudu
  • ya’uudi
  • ya’uuda
  • ya’udu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَانَ

  • kaana
  • kana
  • ka-ana
  • kaanu

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـكُوْنُ

  • yakuunu
  • yakunu
  • yakuwunu
  • yakuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُرِيْـدُوْنَ

  • yuriiduuna
  • yuriiduna
  • yuriduuna
  • yuriduna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُقِيْمُوْنَ

  • yuqiimuuna
  • yuqiimuna
  • yuqimuuna
  • yuqimuna

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـمُقِيْمٖى

  • lamuqiimii
  • lamuqiimi
  • lamuqimii
  • lamuqimi

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتَـلَاوَمُوْنَ

  • yatalaawamuuna
  • yatalawamuuna
  • yatalaawamuna
  • yatalawamuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتَـخَافَـتُوْنَ

  • yatakhhoofatuuna
  • yatakhhoofatuna
  • yatakhhofatuuna
  • yatakhhofatuna

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـنَـاصِرِهٖ

  • binaashirihii
  • binaashirihi
  • binashirihii
  • binashirihi

  Correct Wrong

 • Question of

  يُفِيْضُوْنَ

  • yufiidhluuna
  • yufiidhluna
  • yufidhluuna
  • yufidhluna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُـغِـيْـثُـوْنَ

  • yughiitsuuna
  • yughiitsuna
  • yughitsuuna
  • yughitsuna

  Correct Wrong

 • Question of

  نِعَـاجِهٖ

  • ni’aajihii
  • ni’aajihi
  • ni’ajihii
  • ni’ajihi

  Correct Wrong

 • Question of

  سَامِدُوْنَ

  • saamiduuna
  • saamiduna
  • samiduuna
  • samiduna

  Correct Wrong

 • Question of

  رَاغِـبُوْنَ

  • rooghibuuna
  • rooghibuna
  • roghibuuna
  • roghibuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـرِثُـنٖى

  • yaritsunii
  • yaritsuni
  • yarisunii
  • yaritsanii

  Correct Wrong

 • Question of

  هُنَالِكَ

  • hunaalika
  • hunalika
  • hunaalikha
  • hunaalaka

  Correct Wrong

 • Question of

  فَعَــقَرُوْهَا

  • fa’aqoruuhaa
  • fa’aqoruuha
  • fa’aqoruhaa
  • fa’aqoruha

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـلُـوْمُوْنٖى

  • taluumuunii
  • taluumuuni
  • taluumunii
  • talumuunii

  Correct Wrong

What do you think?