Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19

Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19 : Belajar Waw Sukun.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  uu = ــ ــُ ـ ـو

  • …uu = uu
  • …aa = aa
  • …ii = ii
  • …wu = wu

  Correct Wrong

 • Question of

  Buu = بـُوْ

  • Buu = buu
  • Buu = baa
  • Buu = bii
  • Buu = buwa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَابَ

  • taaba
  • taba
  • taabaa
  • ta-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتُـوْبُ

  • yatuubu
  • yatubu
  • yatuwubu
  • yatuwabu

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـالَ

  • qoola
  • qola
  • qowala
  • qo-ala

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـقُوْلُ

  • yaquulu
  • yaqulu
  • yaquwulu
  • yaquwalu

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـادَ

  • ‘aada
  • ‘a-ada
  • ‘aadi
  • ‘aadu

  Correct Wrong

 • Question of

  يَعُوْدُ

  • ya’uudu
  • ya’uudi
  • ya’uuda
  • ya’udu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَانَ

  • kaana
  • kana
  • ka-ana
  • kaanu

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـكُوْنُ

  • yakuunu
  • yakunu
  • yakuwunu
  • yakuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُرِيْـدُوْنَ

  • yuriiduuna
  • yuriiduna
  • yuriduuna
  • yuriduna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُقِيْمُوْنَ

  • yuqiimuuna
  • yuqiimuna
  • yuqimuuna
  • yuqimuna

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـمُقِيْمٖى

  • lamuqiimii
  • lamuqiimi
  • lamuqimii
  • lamuqimi

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتَـلَاوَمُوْنَ

  • yatalaawamuuna
  • yatalawamuuna
  • yatalaawamuna
  • yatalawamuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتَـخَافَـتُوْنَ

  • yatakhhoofatuuna
  • yatakhhoofatuna
  • yatakhhofatuuna
  • yatakhhofatuna

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـنَـاصِرِهٖ

  • binaashirihii
  • binaashirihi
  • binashirihii
  • binashirihi

  Correct Wrong

 • Question of

  يُفِيْضُوْنَ

  • yufiidhluuna
  • yufiidhluna
  • yufidhluuna
  • yufidhluna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُـغِـيْـثُـوْنَ

  • yughiitsuuna
  • yughiitsuna
  • yughitsuuna
  • yughitsuna

  Correct Wrong

 • Question of

  نِعَـاجِهٖ

  • ni’aajihii
  • ni’aajihi
  • ni’ajihii
  • ni’ajihi

  Correct Wrong

 • Question of

  سَامِدُوْنَ

  • saamiduuna
  • saamiduna
  • samiduuna
  • samiduna

  Correct Wrong

 • Question of

  رَاغِـبُوْنَ

  • rooghibuuna
  • rooghibuna
  • roghibuuna
  • roghibuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـرِثُـنٖى

  • yaritsunii
  • yaritsuni
  • yarisunii
  • yaritsanii

  Correct Wrong

 • Question of

  هُنَالِكَ

  • hunaalika
  • hunalika
  • hunaalikha
  • hunaalaka

  Correct Wrong

 • Question of

  فَعَــقَرُوْهَا

  • fa’aqoruuhaa
  • fa’aqoruuha
  • fa’aqoruhaa
  • fa’aqoruha

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـلُـوْمُوْنٖى

  • taluumuunii
  • taluumuuni
  • taluumunii
  • talumuunii

  Correct Wrong

What do you think?