Iqro 3 Nomor 21 Halaman 23

Iqro 3 Nomor 21 Halaman 23

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 21 Halaman 23 : Latihan Dhlommah Panjang ke 2. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah latihan pada halaman ini akan meng evaluasi materi-materi yang berkaitan tentang membaca huruf dengan dua (suara) harokat. Berikut ulasan ringkasnya.

Contoh huruf ber harokat kasroh, dan contoh kondisi harokat kasroh dibaca panjang dua (suara) harokat :

 1. Huruf ha^ / هـ tanpa harokat = هـ dibaca ha^
 2. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh (biasa) = هِـ dibaca hi,
 3. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh bertemu dengan ya^ / ي sukun = هِيْ dibaca hii,
 4. Huruf ha^ / هـ ber harokat kasroh panjang = هٖـ dibaca hii.

Contoh huruf ber harokat dhlommah, dan contoh kondisi harokat dhlommah dibaca panjang dua (suara) harokat :

 1. Huruf ha^ / هـ ber harokat dhlommah (biasa) = هُـ dibaca hu,
 2. Huruf ha^ / هـ ber harokat dhlommah bertemu dengan waw / و sukun = هُـوْ dibaca huu,
 3. Huruf ha^ / هـ ber harokat dhlommah panjang = هـٗ dibaca huu.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  يَخَافُـوْنَ

  • yakhhoofuuna
  • yakhhoofuna
  • yakhhofuuna
  • yakhhofuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يَسُوْقُـوْنَ

  • yasuuquuna
  • yasuuquna
  • yasuquuna
  • yasuquna

  Correct Wrong

 • Question of

  لَيُوْفُوْنَ

  • layuufuuna
  • layufuna
  • layuufuna
  • layufuuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُحِيْـطُوْنَ

  • yukhiithuuna
  • yukhiithuna
  • yukhithuuna
  • yukhithuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُضِيْـعُوْنَ

  • yudhlii’uuna
  • yudhlii’una
  • yudhli’uuna
  • yudhli’una

  Correct Wrong

 • Question of

  يُغِيْـثُوْنَ

  • yughiitsuuna
  • yughiitsuna
  • yughisuuna
  • yughiituuna

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـجَعَـلُـوْا

  • faja’aluu
  • faja’alu
  • faja’aluwa
  • faja-aluu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَظَـلَمُوْا

  • wa dhzolamuu
  • wa dhzolamu
  • wa dhlolamuu
  • wa dhzolimu

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـذُوْقُـوْا

  • ladzuuquu
  • ladzuuqu
  • ladzuquu
  • lazuquu

  Correct Wrong

 • Question of

  جَـنَحُوْا

  • janakhuu
  • janakhu
  • janahuu
  • janahu

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـنُـذِيْـقَـهٗ

  • lanudziiqohuu
  • lanudziiqohu
  • lanudziqohuu
  • lanuziqohuu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَعَقَرُوْهَا

  • fa’aqoruuhaa
  • fa’aqoruuha
  • fa’aqoruhaa
  • fa’aqoruha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنَـامِـهَا

  • manaamihaa
  • manaamiha
  • manamihaa
  • manamiha

  Correct Wrong

 • Question of

  خٰطِئِـيْنَ

  • khhoothi-iina
  • khhoothi-ina
  • khhothi-iina
  • khhothi-ina

  Correct Wrong

 • Question of

  سَتَجِـدُوْنٖى

  • satajiduunii
  • satajiduuniya
  • satajiduuni
  • satajiidunii

  Correct Wrong

 • Question of

  مَعِيْشَتَـهَا

  • ma’iisyatahaa
  • ma’iisyataha
  • ma’iisatahaa
  • ma’iisyatsaha

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـطُـوْبٰى

  • fathuubaa
  • fathuuba
  • fathubaa
  • fatuubaa

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـيَمِـيْـنِهٖ

  • biyamiinihii
  • biimiinihii
  • biyaminihii
  • biyamiinihi

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنَــازِلَ

  • manaazila
  • manazila
  • manadzila
  • manaazilaa

  Correct Wrong

 • Question of

  اِذَاقَـضٰى

  • idzaa qodhloo
  • idzaa qodhlo
  • idza qodhloo
  • idzaa qodhzoo

  Correct Wrong

 • Question of

  وَارِثِــيْنَ

  • waaritsiina
  • waaritsina
  • waritsiina
  • wa-aritsiina

  Correct Wrong

 • Question of

  بِجَـهَـازِهٖ

  • bijahaazihii
  • bijahaazihi
  • bijahadzihii
  • bijakhaazihii

  Correct Wrong

 • Question of

  شَغَفَـهَا

  • syaghofahaa
  • syaghofaha
  • saghofahaa
  • syaghofaahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـشَـاطِئِ

  • fasyaathi-i
  • fasyaathi-ii
  • fasyaathii
  • fasaathi-i

  Correct Wrong

What do you think?