Iqro 3 Nomor 21 Halaman 23

Iqro 3 Nomor 21 Halaman 23

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 21 Halaman 23 : Latihan Dhlommah Panjang ke 2.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 21 Halaman 23. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  يَخَافُـوْنَ

  • yakhhoofuuna
  • yakhhoofuna
  • yakhhofuuna
  • yakhhofuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يَسُوْقُـوْنَ

  • yasuuquuna
  • yasuuquna
  • yasuquuna
  • yasuquna

  Correct Wrong

 • Question of

  لَيُوْفُوْنَ

  • layuufuuna
  • layufuna
  • layuufuna
  • layufuuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُحِيْـطُوْنَ

  • yukhiithuuna
  • yukhiithuna
  • yukhithuuna
  • yukhithuna

  Correct Wrong

 • Question of

  يُضِيْـعُوْنَ

  • yudhlii’uuna
  • yudhlii’una
  • yudhli’uuna
  • yudhli’una

  Correct Wrong

 • Question of

  يُغِيْـثُوْنَ

  • yughiitsuuna
  • yughiitsuna
  • yughisuuna
  • yughiituuna

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـجَعَـلُـوْا

  • faja’aluu
  • faja’alu
  • faja’aluwa
  • faja-aluu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَظَـلَمُوْا

  • wa dhzolamuu
  • wa dhzolamu
  • wa dhlolamuu
  • wa dhzolimu

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـذُوْقُـوْا

  • ladzuuquu
  • ladzuuqu
  • ladzuquu
  • lazuquu

  Correct Wrong

 • Question of

  جَـنَحُوْا

  • janakhuu
  • janakhu
  • janahuu
  • janahu

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـنُـذِيْـقَـهٗ

  • lanudziiqohuu
  • lanudziiqohu
  • lanudziqohuu
  • lanuziqohuu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَعَقَرُوْهَا

  • fa’aqoruuhaa
  • fa’aqoruuha
  • fa’aqoruhaa
  • fa’aqoruha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنَـامِـهَا

  • manaamihaa
  • manaamiha
  • manamihaa
  • manamiha

  Correct Wrong

 • Question of

  خٰطِئِـيْنَ

  • khhoothi-iina
  • khhoothi-ina
  • khhothi-iina
  • khhothi-ina

  Correct Wrong

 • Question of

  سَتَجِـدُوْنٖى

  • satajiduunii
  • satajiduuniya
  • satajiduuni
  • satajiidunii

  Correct Wrong

 • Question of

  مَعِيْشَتَـهَا

  • ma’iisyatahaa
  • ma’iisyataha
  • ma’iisatahaa
  • ma’iisyatsaha

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـطُـوْبٰى

  • fathuubaa
  • fathuuba
  • fathubaa
  • fatuubaa

  Correct Wrong

 • Question of

  بِـيَمِـيْـنِهٖ

  • biyamiinihii
  • biimiinihii
  • biyaminihii
  • biyamiinihi

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنَــازِلَ

  • manaazila
  • manazila
  • manadzila
  • manaazilaa

  Correct Wrong

 • Question of

  اِذَاقَـضٰى

  • idzaa qodhloo
  • idzaa qodhlo
  • idza qodhloo
  • idzaa qodhzoo

  Correct Wrong

 • Question of

  وَارِثِــيْنَ

  • waaritsiina
  • waaritsina
  • waritsiina
  • wa-aritsiina

  Correct Wrong

 • Question of

  بِجَـهَـازِهٖ

  • bijahaazihii
  • bijahaazihi
  • bijahadzihii
  • bijakhaazihii

  Correct Wrong

 • Question of

  شَغَفَـهَا

  • syaghofahaa
  • syaghofaha
  • saghofahaa
  • syaghofaahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـشَـاطِئِ

  • fasyaathi-i
  • fasyaathi-ii
  • fasyaathii
  • fasaathi-i

  Correct Wrong

What do you think?