Iqro 3 Nomor 28 Halaman 30

Iqro 3 Nomor 28 Halaman 30

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 28 Halaman 30 : Persiapan EBTA ke 4. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah latihan pada halaman ini akan meng evaluasi materi-materi yang telah dipelajari pada iqro jilid 3. Berikut ringkasan materi iqro 3 berdasarkan nomor dan halaman materinya. Kunjungi dan pelajari kembali materi dari iqro 3 sebelum melanjutkan ke halaman-halaman latihan persiapan evuasi akhir.

Ringkasan Materi

 1. Iqro 3 Nomor 01 Halaman 03 : Belajar Kasroh http://tinyurl.com/ro0301
 2. Iqro 3 Nomor 06 Halaman 08 : Belajar Ya^ Sukun dan Kasroh http://tinyurl.com/ro0306
 3. Iqro 3 Nomor 08 Halaman 10 : Belajar Kasroh Panjang http://tinyurl.com/ro0308
 4. Iqro 3 Nomor 10 Halaman 12 : Belajar Huruf هـ dan ت di Akhir Kata http://tinyurl.com/ro0310
 5. Iqro 3 Nomor 11 Halaman 13 : Belajar ى (Alif Maqshuroh) http://tinyurl.com/ro0311
 6. Iqro 3 Nomor 14 Halaman 16 : Belajar Dhlommah http://tinyurl.com/ro0314
 7. Iqro 3 Nomor 17 Halaman 19 : Belajar Waw Sukun http://tinyurl.com/ro0317
 8. Iqro 3 Nomor 18 Halaman 20 : Belajar Alif Setelah Waw Sukun http://tinyurl.com/ro0318
 9. Iqro 3 Nomor 19 Halaman 21 : Belajar Dhlommah Panjang http://tinyurl.com/ro0319

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  وَيَذَرَكَ وَاٰلِـهَتِكَ

  • wa yadzaroka wa aalihatika
  • wa yadzaroka wa alihatika
  • wa yadzaroka wa aaliihatika
  • wa yadaroka wa aalihatika

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجَعَلَ فِيْـهَارَوَاسِيَ

  • wa ja’ala fiihaa rowaasiya
  • wa ja’ala fiihaa rowaasii
  • wa ja’ala fiihaa rowasiya
  • wa ja’ala fiiha rowaasiya

  Correct Wrong

 • Question of

  هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

  • haaruuta wa maaruuta
  • haaruuta wa maaruta
  • haaruta wa maaruuta
  • haaruuta wa maruuta

  Correct Wrong

 • Question of

  فَعَلَ هٰذَابِاٰلِـهَتِـنَـا

  • fa’ala haadzaa bi-aalihatinaa
  • fa’ala haadzaa bi-aalihatina
  • fa’ala haadzaa bi-alihatinaa
  • fa’ala haadza bi-aalihatinaa

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالُـوْاتَـقَاسَـمُوْا

  • qooluu taqoosamuu
  • qooluu taqoosamu
  • qooluu taqosamuu
  • qooluwa taqoosamuu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَعَاطٰى فَعَــقَرَ

  • fata’aathoo fa’aqoro
  • fata’aatho fa’aqoro
  • fata’aathoo fa-aqoro
  • fata-aathoo fa’aqoro

  Correct Wrong

 • Question of

  كَانَ قَـمِيْصُـهٗ

  • kaana qomiishuhuu
  • kaana qomiishuhu
  • kaana qomiisuhuu
  • kaana qomishuhuu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَانُوْافِيْهَافٰكِـهِيْنَ

  • kaanuu fiihaa faakihiina
  • kaanuu fiihaa faakihina
  • kaanuu fiihaa fakihiina
  • kaanuu fiiha faakihiina

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاِذَاسَاَ لَكَ عِبَادِيْ

  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadii
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadi
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibadii
  • wa idzaa sa’alaka ‘ibaadii

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَفٰى بِـنَاحٰسِـبِيْنَ

  • wa kafaa binaa khaasibiina
  • wa kafaa binaa khaasibina
  • wa kafaa binaa khasibiina
  • wa kafaa binaa haasibiina

  Correct Wrong

 • Question of

  فَكَـانَ عَاقِبَتَـهُمَا

  • fakaana ‘aaqibatahumaa
  • fakaana ‘aaqibatahuma
  • fakaana ‘aqibatahumaa
  • fakana ‘aaqibatahumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَصٰـحِبَتِـهٖ وَبَنِيْـهِ

  • wa shookhibatihii wa baniihi
  • wa shookhibatihii wa banihi
  • wa shookhibatihi wa baniihi
  • wa shokhibatihii wa baniihi

  Correct Wrong

 • Question of

  فَلَاتَـلُـوْمُوْنِيْ وَلُـوْمُوْا

  • falaa taluumuunii wa luumuu
  • falaa taluumuunii wa luumu
  • falaa taluumuunii wa lumuu
  • falaa taluumunii wa luumuu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَيَخَـافُوْنَ عَذَابَهٗ

  • wa yakhhoofuuna ‘adzaabahuu
  • wa yakhhoofuuna ‘adzaabahu
  • wa yakhhoofuna ‘adzaabahuu
  • wa yakhhoofuuna ‘adzabahuu

  Correct Wrong

What do you think?