Iqro 3 Nomor 28 Halaman 30

Iqro 3 Nomor 28 Halaman 30

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 28 Halaman 30 : Persiapan EBTA ke 4.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 28 Halaman 30. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  وَيَذَرَكَ وَاٰلِـهَتِكَ

  • wa yadzaroka wa aalihatika
  • wa yadzaroka wa alihatika
  • wa yadzaroka wa aaliihatika
  • wa yadaroka wa aalihatika

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجَعَلَ فِيْـهَارَوَاسِيَ

  • wa ja’ala fiihaa rowaasiya
  • wa ja’ala fiihaa rowaasii
  • wa ja’ala fiihaa rowasiya
  • wa ja’ala fiiha rowaasiya

  Correct Wrong

 • Question of

  هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

  • haaruuta wa maaruuta
  • haaruuta wa maaruta
  • haaruta wa maaruuta
  • haaruuta wa maruuta

  Correct Wrong

 • Question of

  فَعَلَ هٰذَابِاٰلِـهَتِـنَـا

  • fa’ala haadzaa bi-aalihatinaa
  • fa’ala haadzaa bi-aalihatina
  • fa’ala haadzaa bi-alihatinaa
  • fa’ala haadza bi-aalihatinaa

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالُـوْاتَـقَاسَـمُوْا

  • qooluu taqoosamuu
  • qooluu taqoosamu
  • qooluu taqosamuu
  • qooluwa taqoosamuu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَعَاطٰى فَعَــقَرَ

  • fata’aathoo fa’aqoro
  • fata’aatho fa’aqoro
  • fata’aathoo fa-aqoro
  • fata-aathoo fa’aqoro

  Correct Wrong

 • Question of

  كَانَ قَـمِيْصُـهٗ

  • kaana qomiishuhuu
  • kaana qomiishuhu
  • kaana qomiisuhuu
  • kaana qomishuhuu

  Correct Wrong

 • Question of

  كَانُوْافِيْهَافٰكِـهِيْنَ

  • kaanuu fiihaa faakihiina
  • kaanuu fiihaa faakihina
  • kaanuu fiihaa fakihiina
  • kaanuu fiiha faakihiina

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاِذَاسَاَ لَكَ عِبَادِيْ

  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadii
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibaadi
  • wa idzaa sa-alaka ‘ibadii
  • wa idzaa sa’alaka ‘ibaadii

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَفٰى بِـنَاحٰسِـبِيْنَ

  • wa kafaa binaa khaasibiina
  • wa kafaa binaa khaasibina
  • wa kafaa binaa khasibiina
  • wa kafaa binaa haasibiina

  Correct Wrong

 • Question of

  فَكَـانَ عَاقِبَتَـهُمَا

  • fakaana ‘aaqibatahumaa
  • fakaana ‘aaqibatahuma
  • fakaana ‘aqibatahumaa
  • fakana ‘aaqibatahumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَصٰـحِبَتِـهٖ وَبَنِيْـهِ

  • wa shookhibatihii wa baniihi
  • wa shookhibatihii wa banihi
  • wa shookhibatihi wa baniihi
  • wa shokhibatihii wa baniihi

  Correct Wrong

 • Question of

  فَلَاتَـلُـوْمُوْنِيْ وَلُـوْمُوْا

  • falaa taluumuunii wa luumuu
  • falaa taluumuunii wa luumu
  • falaa taluumuunii wa lumuu
  • falaa taluumunii wa luumuu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَيَخَـافُوْنَ عَذَابَهٗ

  • wa yakhhoofuuna ‘adzaabahuu
  • wa yakhhoofuuna ‘adzaabahu
  • wa yakhhoofuna ‘adzaabahuu
  • wa yakhhoofuuna ‘adzabahuu

  Correct Wrong

What do you think?