Iqro 3 Nomor 29 Halaman 31

Iqro 3 Nomor 29 Halaman 31

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 29 Halaman 31 : EBTA.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 29 Halaman 31. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  فَاِذَارَكِـبُوْا

  • fa-idzaa rokibuu
  • fa-idzaa rokibu
  • fa-idza rokibuu
  • fa-idzaa rokhibuu

  Correct Wrong

 • Question of

  اُوْتِيَ كِتٰبَـهٗ بِـيَمِيْـنِهٖ فَيَقُوْلُ

  • uutiya kitaabahuu biyamiinihii fayaquulu
  • uutiya kitaabahuu biyaminihii fayaquulu
  • uutiya kitaabahu biyamiinihii fayaquulu
  • uutiya kitaabahuu biyamiinihii fayaqulu

  Correct Wrong

 • Question of

  اِلٰـهَهٗ هَوَاهُ

  • ilaahahuu hawaahu
  • ilaahahuu hawaahuu
  • ilaahahuu hawahu
  • ilaahahu hawaahu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَلَايَكَـادُيُسِيْغُـهٗ

  • wa laa yakaadu yusiighuhuu
  • wa laa yakaadu yusiighuhu
  • wa laa yakaadu yusighuhuu
  • wa laa yakadu yusiighuhuu

  Correct Wrong

 • Question of

  مَالَهٗ وَوَلَدُهٗ

  • maalahuu wa waladuhuu
  • maalahuu wa waladuhu
  • maalahu wa waladuhuu
  • maalahu wa waladuhu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَفُوْمِهَاوَعَدَسِهَاوَبَصَلِهَا

  • wa fuumihaa wa ‘adasihaa wa basholihaa
  • wa fuumihaa wa ‘adasihaa wa basholiha
  • wa fuumihaa wa ‘adasiha wa basholihaa
  • wa fuumiha wa ‘adasihaa wa basholihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَفَرُوْاسَبَقُوْا

  • kafaruu sabaquu
  • kafaruu sabaqu
  • kafaru sabaquu
  • kafaruu sabaaquu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَذُوْقُوْاعَذَابِيْ وَنُذُرِ

  • fadzuuquu ‘adzaabii wa nudzuri
  • fadzuuquu ‘adzaabi wa nudzuri
  • fadzuuquu ‘adzabii wa nudzuri
  • fadzuuqu ‘adzaabii wa nudzuri

  Correct Wrong

 • Question of

  فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا

  • fakaana ‘aaqibatahumaa
  • fakaana ‘aaqibatahuma
  • fakaana ‘aqibatahumaa
  • fakaanaa ‘aaqibatahumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  فِـيْـهَامَنَافِعُ وَمَشَارِبُ

  • fiihaa manaafi’u wa masyaaribu
  • fiihaa manaafi’u wa masyaribu
  • fiihaa manafi’u wa masyaaribu
  • fiihaa manaafi’a wa masyaaribu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَبٰرَكَ فِيْـهَا

  • wa baaroka fiihaa
  • wa baaroka fiiha
  • wa baaroka fihaa
  • wa baroka fiihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ

  • khhoofa maqoomii wa khhoofa wa’iidi
  • khhoofa maqoomii wa khhofa wa’iidi
  • khhoofa maqoomi wa khhoofa wa’iidi
  • khhoofa maqomii wa khhofa wa’iidi

  Correct Wrong

 • Question of

  وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَاكَانُوْاخٰطِئِـيْنَ

  • wa haamaana wa junuuda humaa kaanuu khhoothi-iina
  • wa haamaana wa junuda humaa kaanuu khhoothi-iina
  • wa haamaana wa junuuda huma kaanu khhoothi-iina
  • wa haamana wa junuuda huma kaanuu khhoothi-ina

  Correct Wrong

What do you think?