Iqro 3 Nomor 30 Halaman 32

Iqro 3 Nomor 30 Halaman 32

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 3 Nomor 30 Halaman 32 : EBTA ke 2.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 3 Nomor 30 Halaman 32. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  بِمَاتُـفِيْضُوْنَ فِيْهِ

  • bimaa tufiidhluuna fiihi
  • bimaa tufiidhluuna fiihii
  • bimaa tufiidhluna fiihi
  • bimaa tufidhluuna fiihi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاتَـقُوْلُـوْارَاعِنَاوَقُـوْلُـوْا

  • laa taquuluu roo’inaa wa quuluu
  • laa taquuluu roo’inaa wa quulu
  • laa taquuluu ro’ina wa quuluu
  • laa taquluu ro’inaa wa quluu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَلَايَكَادُيُبِـيْنُ

  • wa laa yakaadu yubiinu
  • wa laa yakaadu yubiinuu
  • wa laa yakadu yubiinu
  • wa laa yakaaduu yubiinu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَيُحَاوِرُهٗ

  • faqoola lishookhibihii wa huwa yukhaawiruhuu
  • faqoola lishookhibihi wa huwa yukhawiruhuu
  • faqoola lishokhibihi wa huwa yukhawiruhuu
  • faqoola lishokhibihi wa huwa yukhaawiiruhu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَغُلِبُوْاهُنَالِكَ

  • faghulibuu hunaalika
  • faghulibuu hunalika
  • faghulibuu hunaalikaa
  • faghulibuu hunaaliika

  Correct Wrong

 • Question of

  تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ

  • taroka aalu muusaa wa aalu haaruuna
  • taroka aalu musa wa aalu haaruuna
  • taroka alu muusaa wa aalu haaruuna
  • taroka aalu muusa wa alu haaruuna

  Correct Wrong

 • Question of

  كَلِمَتُنَالِعِبَادِنَا

  • kalimatunaa li’ibaadinaa
  • kalimatunaa li’ibaadina
  • kalimatuunaa li’ibaadinaa
  • kalimatunaa li’ibaadiinaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْاكَـمَاكُبِتَ

  • wa rosuulahuu kubituu kamaa kubita
  • wa rosuulahuu kubituu kamaa kubitaa
  • wa rosuulahu kubitu kamaa kubita
  • wa rosuulahuu kubiituu kama kubita

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَانُوْالَـنَاعٰبِدِيْنَ

  • wa kaanuu lanaa ‘aabidiina
  • wa kaanuu lanaa ‘abidina
  • wa kanu lanaa ‘aabidiina
  • wa kaanuu lana ‘aabidiina

  Correct Wrong

 • Question of

  يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْـلِهٖ

  • yuqootiluuna fii sabiilihii
  • yuqootiluuna fi sabiilihi
  • yuqootiluna fii sabiilihii
  • yuqootiluuna fii sabilihi

  Correct Wrong

 • Question of

  لَهٗ بِرٰزِقِـيْنَ

  • lahuu birooziqiina
  • lahuu birooziqiinaa
  • lahuu birooziqina
  • lahuu birooziiqiina

  Correct Wrong

 • Question of

  فَذَبَـحُوْهَاوَمَاكَادُوْا

  • fadzabakhuuhaa wa maa kaaduu
  • fadzabakhuuhaa wa maa kadu
  • fadzabakhuha wa maa kaaduu
  • fadzabakhuuhaa wa ma kaaduu

  Correct Wrong

What do you think?