Iqro 4 Nomor 05 Halaman 07

Iqro 4 Nomor 05 Halaman 07

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 05 Halaman 07 : Belajar Dhlommah Tanwin. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Materi belajar pada Iqro 4 Nomor 05 Halaman 07 ini ialah tentang harokat dhlommah tanwin. Membaca huruf yang berharokat dhlommah tanwin seperti membaca huruf berharokat dhlommah pada umunya, namun di akhir bacaan ditambahkan bunyi suara “n”.

Berikut ini contoh dhlommah tanwin :

 1. Huruf ba^ / ب ber harokat dhlommah = بُ dibaca bu.
 2. Huruf ba^ / ب ber harokat dhlommah tanwin = بٌ dibaca bun.

Jika pada fatkhah tanwin ada tambahan huruf alif / ا setelah fatkhah tanwin, maka penggunaan harokat dhlommah tanwin pada huruf hijaiyah tidak disertai tambahan alif / ا setelah dhlommah tanwin. Sehingga tetap dibaca tanpa memanjangkan (suara) harokat pada bacaan huruf yang ber harokat dhlommah tanwin.

Contoh dhlommah tanwin pada huruf alif :

 1. Huruf alif / ا ber harokat dhlommah = اُ dibaca u.
 2. Huruf alif / ا ber harokat dhlommah tanwin = اٌ dibaca un.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  un = ــ ـٌـ ــ

  • _ un _ = un
  • _ u _ = u
  • _ an _ = an
  • _ in _ = in

  Correct Wrong

 • Question of

  Bun = بٌ

  • bun = Bun
  • ban = Ban
  • bin = Bin
  • bu = Bu

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ بِ بُ

  • ba bi bu
  • ba bu bi
  • bi ba bu
  • bu bi ba

  Correct Wrong

 • Question of

  بًا بٍ بٌ

  • ban bin bun
  • ban bun bin
  • bun bin ban
  • bin ban bun

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ سِ سُ

  • sa si su
  • sa si si
  • sa si sa
  • sa su si

  Correct Wrong

 • Question of

  سًا سٍ سٌ

  • san sin sun
  • san sin sin
  • san sin san
  • san sun sin

  Correct Wrong

 • Question of

  عَامِـلُ

  • ‘aamilu
  • ‘aamilun
  • ‘aamiluu
  • ‘aamila

  Correct Wrong

 • Question of

  عَامِـلٌ

  • ‘aamilun
  • ‘aamilu
  • ‘aamiluu
  • ‘aamilan

  Correct Wrong

 • Question of

  بَشِيْرًا

  • basyiiron
  • basyiiro
  • basyiiroo
  • basyiirun

  Correct Wrong

 • Question of

  نَذِيْرٌ

  • nadziirun
  • nadziiru
  • nadziiruu
  • nadziirin

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـادِرُ

  • qoodiru
  • qoodirun
  • qoodiruu
  • qoodiro

  Correct Wrong

 • Question of

  قَادِرٌ

  • qoodirun
  • qoodiru
  • qoodiruu
  • qoodirin

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاصِحُ

  • naashikhu
  • naashikhuu
  • naashikhun
  • naashihu

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاصِحٌ

  • naashikhun
  • naashikhu
  • naashikhuu
  • naashikhin

  Correct Wrong

 • Question of

  رَحِيْمًا

  • rokhiiman
  • rokhiima
  • rokhiimaa
  • rokhiimun

  Correct Wrong

 • Question of

  رَحِيْـمٌ

  • rokhiimun
  • rokhiimu
  • rokhiimuu
  • rokhiimin

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـفُوْرًا

  • ghofuuron
  • ghofuuro
  • ghofuuroo
  • ghofuurun

  Correct Wrong

 • Question of

  غَفُوْرٌ

  • ghofuurun
  • ghofuuru
  • ghofuuruu
  • ghofuuron

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَهَابٍ

  • dzahaabin
  • dzahaaban
  • dzahaabun
  • dzahaabi

  Correct Wrong

 • Question of

  فُرَاتٌ

  • furootun
  • furootan
  • furootin
  • furoota

  Correct Wrong

 • Question of

  ظُلُـمٰتٍ

  • dhzulumaatin
  • dhzulumaatan
  • dhzulumaatun
  • dhzulumaata

  Correct Wrong

 • Question of

  صَلٰوةٌ

  • sholaatun
  • sholaatan
  • sholaatin
  • sholaata

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـلَـقَةٍ

  • ‘alaqotin
  • ‘alaqotan
  • ‘alaqotun
  • ‘alaqoti

  Correct Wrong

 • Question of

  هُمَزَةٍ

  • humazatin
  • humazatan
  • humazatun
  • humazatu

  Correct Wrong

 • Question of

  غِشَاوَةٌ

  • ghisyawatun
  • ghisyawatan
  • ghisyawatin
  • ghisyawati

  Correct Wrong

 • Question of

  شَفَاعَةٌ

  • syafaa’atun
  • syafaa’atan
  • syafaa’atin
  • syafaa’ata

  Correct Wrong

What do you think?