Iqro 4 Nomor 07 Halaman 09

Iqro 4 Nomor 07 Halaman 09

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 07 Halaman 09 : Belajar Ya^ Sukun Setelah Fatkhah. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini insya Alloh akan membahas tentang Ya^ / ي Sukun yang terletak setelah huruf berharokat Fatkhah. Maka cara membacanya ialah :

 1. Huruf berharokat fatkhah sebelum ya^ / ي sukun tetap dibaca dengan harokat fatkhah;
 2. Huruf ya^ / ي sukun tetap dibaca i, sebagaimana telah dibahas pada halaman-halaman sebelumnya.

Contoh dan pembahasan :

 1. Huruf Ba^ / ب berharokat kasroh bertemu Ya^ / ي sukun = بِيْنَ dibaca biina. Seakan dibaca dengan kasroh panjang dua (suara) harokat.
 2. Huruf Ba^ / ب berharokat fatkhah bertemu Ya^ / ي sukun = بَيْنَ dibaca baina. Seakan dibaca dengan dua harokat yang berbeda, yaitu antar fatkhah dan kasroh.

Contoh pada nomor satu diatas sering disebut dengan Mad Thobi’i. Sedangkan contoh pada nomor dua sering disebut dengan Mad Layyin. Keduanya dibaca dengan dua (suara) harokat namun dengan cara baca yang berbeda.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  i = ــ ــ يْ

  • _ _ i = i
  • _ _ a = a
  • _ _ u = u
  • _ _ o = o

  Correct Wrong

 • Question of

  Biina = بِـيْنَ

  • biina = Biina
  • bina = Bina
  • biyina = Biyina
  • binaa = Binaa

  Correct Wrong

 • Question of

  Baina = بَـيْنَ

  • baina = Baina
  • bina = Bina
  • bana = Bana
  • bayina = Bayina

  Correct Wrong

 • Question of

  دِيْـنِ

  • diini
  • dini
  • diyini
  • diyani

  Correct Wrong

 • Question of

  دَيْـنِ

  • daini
  • dini
  • diini
  • dayani

  Correct Wrong

 • Question of

  عِـيْنَ

  • ‘iina
  • ‘ina
  • ‘iyina
  • ‘iyana

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـيْنَ

  • ‘aina
  • ‘ana
  • ‘aana
  • ‘ayina

  Correct Wrong

 • Question of

  كِيْفَ

  • kiifa
  • kaifa
  • kifa
  • kiyifa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَيْفَ

  • kaifa
  • kifa
  • kaafa
  • kayifa

  Correct Wrong

 • Question of

  حِيْثُ

  • khiitsu
  • khaitsu
  • khitsu
  • khiyatsu

  Correct Wrong

 • Question of

  حَيْثُ

  • khaitsu
  • khayitsu
  • khaatsu
  • khiitsu

  Correct Wrong

 • Question of

  لِيْسَ

  • liisa
  • lisa
  • laisa
  • liyasa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـيْسَ

  • laisa
  • liisa
  • laasa
  • layisa

  Correct Wrong

 • Question of

  غِـيْرَ

  • ghiiro
  • ghoiro
  • ghiyiro
  • ghiro

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـيْرَ

  • ghoiro
  • ghiiro
  • ghooro
  • ghoyiro

  Correct Wrong

 • Question of

  خِـيْرًا

  • khhiiron
  • khhiron
  • khhoiron
  • khhiyiron

  Correct Wrong

 • Question of

  خَـيْرًا

  • khhoiron
  • khhooron
  • khhiron
  • khhoyiron

  Correct Wrong

 • Question of

  غِيْبٌ

  • ghiibun
  • ghibun
  • ghoibun
  • ghiyabun

  Correct Wrong

 • Question of

  غَيْبٌ

  • ghoibun
  • ghobun
  • ghibun
  • ghoobun

  Correct Wrong

 • Question of

  وَرَاَيْتَ

  • wa ro-aita
  • wa ro-ata
  • wa ro-ayita
  • wa ro-aata

  Correct Wrong

 • Question of

  لَغَـيْظٌ

  • laghoidhzun
  • laghodhzun
  • laghidhzun
  • laghoyidhzun

  Correct Wrong

 • Question of

  مَـيْمَنَةٌ

  • maimanatun
  • mamanatun
  • mayimanatun
  • maamanatun

  Correct Wrong

 • Question of

  لَهٗ شَيْءٌ

  • lahuu syai-un
  • lahuu sya-un
  • lahuu syayi-un
  • lahuu syaa-un

  Correct Wrong

 • Question of

  زَيْــتُوْنِ

  • zaituuni
  • zatuuni
  • zaatuuni
  • zayituuni

  Correct Wrong

 • Question of

  عَيْـنَكَ

  • ‘ainaka
  • ‘anaika
  • ‘ayinaka
  • ‘aanaka

  Correct Wrong

 • Question of

  جَـزَيْنَا

  • jazainaa
  • jazanaa
  • jazayinaa
  • jaizanaa

  Correct Wrong

 • Question of

  بِمُصَيْطِرٍ

  • bimushoithirin
  • bimushothirin
  • bimushoothirin
  • bimushoyithirin

  Correct Wrong

 • Question of

  فَدَيْـنٰـهُ

  • fadainaahu
  • fadainahu
  • fadanaahu
  • fadainaihu

  Correct Wrong

What do you think?