Iqro 4 Nomor 09 Halaman 11

Iqro 4 Nomor 09 Halaman 11

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 09 Halaman 11 : Belajar Waw Sukun Setelah Fatkhah. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini insya Alloh akan membahas tentang waw / و Sukun yang terletak setelah huruf berharokat Fatkhah. Maka cara membacanya ialah :

 1. Huruf ber harokat fatkhah sebelum waw / و sukun tetap dibaca dengan harokat fatkhah;
 2. Huruf waw / و sukun tetap dibaca u, sebagaimana telah dibahas pada halaman-halaman sebelumnya.

Contoh dan pembahasan :

 1. Huruf Ba^ / ب ber harokat dhlommah bertemu waw / و sukun = بُوْ dibaca buu. Seakan dibaca dengan dhlommah panjang dua (suara) harokat.
 2. Huruf Ba^ / ب ber harokat fatkhah bertemu waw / و sukun = بَوْ dibaca bau. Seakan dibaca dengan dua harokat yang berbeda, yaitu antar fatkhah dan dhlommah.

Contoh pada nomor satu diatas sering disebut dengan Mad Thobi’i. Sedangkan contoh pada nomor dua sering disebut dengan Mad Layyin. Keduanya dibaca dengan dua (suara) harokat namun dengan cara baca yang berbeda.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  u = ــ ــ ــ وْ

  • _ _ u = u
  • _ _ a = a
  • _ _ i = i
  • _ _ o = o

  Correct Wrong

 • Question of

  Buu = بُـوْ

  • buu = Buu
  • buwu = Buwu
  • buwa = Buwa
  • bu = Bu

  Correct Wrong

 • Question of

  Bau = بَـوْ

  • bau = Bau
  • bu = Bu
  • buu = Buu
  • buwu = Buwu

  Correct Wrong

 • Question of

  تُوْبَ

  • tuuba
  • tuwuba
  • tuba
  • tuubaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَوْبَ

  • tauba
  • taba
  • taaba
  • tawuba

  Correct Wrong

 • Question of

  سُوْفَ

  • suufa
  • sufa
  • suwufa
  • suwafa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَوْفَ

  • saufa
  • sawufa
  • safa
  • suufa

  Correct Wrong

 • Question of

  جُوْفَ

  • juufa
  • jufa
  • juwufa
  • juwifa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَوْفَ

  • jaufa
  • juufa
  • jawufa
  • jufa

  Correct Wrong

 • Question of

  لُـوْحَ

  • luukha
  • lukha
  • luwukha
  • luwakha

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـوْحٌ

  • laukhun
  • lakhun
  • laakhun
  • lawukhun

  Correct Wrong

 • Question of

  صَامَ

  • shooma
  • shoma
  • showama
  • sho-ama

  Correct Wrong

 • Question of

  صَوْمَ

  • shouma
  • shooma
  • showuma
  • sho-uma

  Correct Wrong

 • Question of

  رِيْبَ

  • riiba
  • riba
  • riyiba
  • riyaba

  Correct Wrong

 • Question of

  رَيْبَ

  • roiba
  • royiba
  • roba
  • rooba

  Correct Wrong

 • Question of

  مَاتَ

  • maata
  • mata
  • ma-ata
  • malata

  Correct Wrong

 • Question of

  مَوْتَ

  • mauta
  • mata
  • mawuta
  • maata

  Correct Wrong

 • Question of

  لِيْـلَ

  • liila
  • lila
  • liyila
  • laila

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـيْـلَ

  • laila
  • laala
  • layila
  • layala

  Correct Wrong

 • Question of

  عَانَ

  • ‘aana
  • ‘a-ana
  • ‘ana
  • aana

  Correct Wrong

 • Question of

  عَوْنَ

  • ‘auna
  • ‘aana
  • ‘aina
  • ‘a-una

  Correct Wrong

 • Question of

  عِـيْنَ

  • ‘iina
  • ‘ina
  • ‘iyana
  • ‘iyuna

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـيْنَ

  • ‘aina
  • ‘a-ina
  • ‘ayina
  • ‘aana

  Correct Wrong

 • Question of

  مَوْعِظَةٍ

  • mau’idhzotin
  • maa’idhzotin
  • mai’idhzotin
  • ma’idhzotin

  Correct Wrong

 • Question of

  لِزَوْجِكَ

  • lizaujika
  • lizaijika
  • lizaajika
  • lizajika

  Correct Wrong

 • Question of

  اَوْحٰى لَـهَـا

  • aukhaa lahaa
  • aikhaa lahaa
  • aakhaa lahaa
  • aikhaa laha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَشَوْافِيْهِ

  • masyau fiihi
  • masyai fiihi
  • masyawa fiihi
  • masyawu fiihi

  Correct Wrong

 • Question of

  اَخَوَيْكَ

  • akhhowaika
  • akhhowauka
  • akhhowayika
  • akhhowayaka

  Correct Wrong

 • Question of

  مَوْءُوْدَةٌ

  • mau-uudatun
  • mai-uudatun
  • mau-audatun
  • mau-udatun

  Correct Wrong

What do you think?