Iqro 4 Nomor 11 Halaman 13

Iqro 4 Nomor 11 Halaman 13

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 11 Halaman 13 : Belajar Mim Sukun.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 4 Nomor 11 Halaman 13. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  m = ــ ــ ــ مْ

  • — m = m
  • — ma = ma
  • — mi = mi
  • — mu = mu

  Correct Wrong

 • Question of

  Lam = لَمْ

  • lam = Lam
  • lim = Lim
  • lum = Lum
  • lima = Lima

  Correct Wrong

 • Question of

  اَمْ اِمْ اُمْ

  • am im um
  • am im im
  • am am um
  • um im am

  Correct Wrong

 • Question of

  لَمْ لِمْ لُمْ

  • lam lim lum
  • lam lum lim
  • lim lum lam
  • lim lam lum

  Correct Wrong

 • Question of

  كَمْ كِمْ كُمْ

  • kam kim kum
  • kum kim kam
  • kum kam kim
  • kim kam kum

  Correct Wrong

 • Question of

  هَمْ هِمْ هُمْ

  • ham him hum
  • hum him ham
  • hum ham him
  • ham hum him

  Correct Wrong

 • Question of

  اَوَلَـمْ

  • awalam
  • awalan
  • awalaa
  • awalai

  Correct Wrong

 • Question of

  اَمْـرُهٗ

  • am-ruhuu
  • amuruhu
  • am-rohuu
  • am-ruha

  Correct Wrong

 • Question of

  عَلَـيْـكُمْ

  • ‘alaikum
  • ‘alaukum
  • ‘alaikam
  • ‘alaikim

  Correct Wrong

 • Question of

  عَلَـيْـهِمْ

  • ‘alaihim
  • ‘alauhim
  • ‘alaiham
  • ‘alaihum

  Correct Wrong

 • Question of

  ذٰلِكُمْ

  • dzaalikum
  • dza-alikum
  • dzaalikam
  • dzaalikim

  Correct Wrong

 • Question of

  رَاَوْهُمْ

  • ro-auhum
  • ro’auhum
  • ro-aahumu
  • ro-auhim

  Correct Wrong

 • Question of

  هَمْسًا

  • ham-san
  • hamasaa
  • kham-san
  • kham-sa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَمْعـًا

  • jam-‘an
  • jam-‘aa
  • jam-‘a
  • jam-‘a-an

  Correct Wrong

 • Question of

  غَضَبِيْ

  • ghodhlobii
  • ghodhlobi
  • ghodhlobiya
  • ghodhlobiyu

  Correct Wrong

 • Question of

  فَوْقَـكُمْ

  • fauqokum
  • faiqokum
  • faaqokumu
  • fawaqokum

  Correct Wrong

 • Question of

  حَمْلًا

  • kham-lan
  • kham-lin
  • khamalun
  • kham-laa

  Correct Wrong

 • Question of

  كَيْدَهُمْ

  • kaidahum
  • kaadahum
  • kaidahimi
  • kayidahum

  Correct Wrong

 • Question of

  خَمْسَةٌ

  • khhomsatun
  • khamsatun
  • khhomsyatun
  • khhomsatan

  Correct Wrong

 • Question of

  بَيْنَـكُمْ

  • bainakum
  • bainakam
  • bayinakum
  • bayanakum

  Correct Wrong

 • Question of

  عَظِيْمٌ

  • ‘adhziimun
  • ‘adhzimun
  • ‘adhzoimun
  • ‘adhliimun

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـلَهُمْ

  • falahum
  • faahum
  • falahamu
  • falaahum

  Correct Wrong

 • Question of

  سُوْرَةٌ

  • suurotun
  • suurotan
  • saurotun
  • suwurotun

  Correct Wrong

 • Question of

  حَوْلَكُمْ

  • khaulakum
  • khalakuma
  • khawulakum
  • khulaakum

  Correct Wrong

 • Question of

  حَيٰوةٌ

  • khayaatun
  • khayawatun
  • khayatun
  • khayautun

  Correct Wrong

 • Question of

  اِمْرِئٍ

  • im-ri-in
  • im-rin
  • imiri-in
  • im-rii

  Correct Wrong

What do you think?