Iqro 4 Nomor 14 Halaman 16

Iqro 4 Nomor 14 Halaman 16

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 14 Halaman 16 : Nun Sukun.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 4 Nomor 14 Halaman 16. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  n = ــ ــ ــ نْ

  • … n = n
  • … na = na
  • … ni = ni
  • … nu = nu

  Correct Wrong

 • Question of

  Man = مَنْ

  • man = Man
  • mana = Mana
  • manu = Manu
  • maa = Maa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْ اِنْ

  • an in
  • an ina
  • an inu
  • an ini

  Correct Wrong

 • Question of

  هَنْ هِنْ

  • han hin
  • han hina
  • han hinu
  • han hini

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنْ عِنْ

  • ‘an ‘in
  • ‘ana ‘ina
  • ‘ani ‘ini
  • ‘anu ‘inu

  Correct Wrong

 • Question of

  اِنْ هُـوَ

  • in huwa
  • ina huwa
  • ini huwa
  • inu huwa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنْ اٰمَنَ

  • man aamana
  • mana aamana
  • manu aamana
  • man amana

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنْ عِبَادِ

  • ‘an ‘ibaadi
  • ‘ana ‘ibaadi
  • ‘ani ‘ibaadi
  • ‘anu ‘ibaadi

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاِنْ اَصَابَهٗ

  • fa-in ashoobahuu
  • fa-ina ashoobahuu
  • fa-ini ashoobahuu
  • fa-inu ashoobahuu

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنْ خَشِيَ

  • man khhosyiya
  • mana khhosyiya
  • manu khhosyiya
  • man khhosyii

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْـهٰـرًا

  • an-haaron
  • an-haron
  • anahaaron
  • anihaaron

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمِنْـهُ

  • wa min-hu
  • wa minihu
  • wa minahu
  • wa min-ha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنْ اُوْتِيَ

  • man uutiya
  • man uwatiya
  • mana uutiya
  • manu uutiya

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ خَـيْرٍ

  • min khhoirin
  • mina khhoirin
  • mini khhoirin
  • minu khhoirin

  Correct Wrong

 • Question of

  اِنْ هٰـذَا

  • in haadzaa
  • ina haadzaa
  • ini haadzaa
  • inu haadzaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ حَيْثُ

  • min khaitsu
  • mina khaitsu
  • mini khaitsu
  • minu khaitsu

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنْـهُمَا

  • ‘an-humaa
  • ‘anahumaa
  • ‘anihumaa
  • ‘anuhumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ غَـيْرٍ

  • min ghoirin
  • mina ghoirin
  • min ghoyirin
  • mina ghoyirin

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْعَمْتَ

  • an-‘am-ta
  • an-‘amata
  • ana’am-ta
  • an-‘amita

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْ هَدٰىكُمْ

  • an hadaakum
  • ana hadaakum
  • ani hadaakum
  • an hadakum

  Correct Wrong

 • Question of

  بُـنْيَانٌ

  • bun-yaanun
  • bun-ya-anun
  • bun-yaanu
  • bun-yanun

  Correct Wrong

 • Question of

  دُنْـيَايَ

  • dun-yaaya
  • dunayaaya
  • dun-yaya
  • dun-yai

  Correct Wrong

 • Question of

  صِنْوَانٌ

  • shin-waanun
  • shinawaanun
  • shin-wanun
  • shin-waanu

  Correct Wrong

 • Question of

  قِنْوَانٌ

  • qin-waanun
  • qin-wanun
  • qin-waanuu
  • qinawaanun

  Correct Wrong

What do you think?