Iqro 4 Nomor 14 Halaman 16

Iqro 4 Nomor 14 Halaman 16

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 14 Halaman 16 : Nun Sukun. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini insya Alloh akan membahas tentang huruf nun /ن ber harokat sukun. Huruf yang ber harokat sukun akan menghilangkan suara vokal pada huruf tersebut, sehingga secara sederhana huruf nun /ن yang ber harokat sukun dibaca dengan bacaan “n”.

Huruf nun /ن yang berharokat sukun akan didahului dengan huruf ber harokat fatkhah atau kasroh atau dhlommah. Sehingga cara membaca huruf nun /ن ber harokat kasroh disambung dengan huruf sebelumnya. Silahkan perhatikan contoh di bawah ini =

 1. Huruf nun /ن tanpa harokat dibaca nun.
 2. Huruf nun /ن ber harokat fatkhah = نَ dibaca na.
 3. Huruf nun /ن ber harokat kasroh = نِ dibaca ni.
 4. Huruf nun /ن ber harokat dhlommah = نُ dibaca nu.
 5. Huruf nun /ن ber harokat sukun = نْ dibaca n.
 6. Huruf nun /ن ber harokat fatkhah bertemu dengan huruf nun /ن ber harokat sukun = نَنْ dibaca nan.

 

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  n = ــ ــ ــ نْ

  • … n = n
  • … na = na
  • … ni = ni
  • … nu = nu

  Correct Wrong

 • Question of

  Man = مَنْ

  • man = Man
  • mana = Mana
  • manu = Manu
  • maa = Maa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْ اِنْ

  • an in
  • an ina
  • an inu
  • an ini

  Correct Wrong

 • Question of

  هَنْ هِنْ

  • han hin
  • han hina
  • han hinu
  • han hini

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنْ عِنْ

  • ‘an ‘in
  • ‘ana ‘ina
  • ‘ani ‘ini
  • ‘anu ‘inu

  Correct Wrong

 • Question of

  اِنْ هُـوَ

  • in huwa
  • ina huwa
  • ini huwa
  • inu huwa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنْ اٰمَنَ

  • man aamana
  • mana aamana
  • manu aamana
  • man amana

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنْ عِبَادِ

  • ‘an ‘ibaadi
  • ‘ana ‘ibaadi
  • ‘ani ‘ibaadi
  • ‘anu ‘ibaadi

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاِنْ اَصَابَهٗ

  • fa-in ashoobahuu
  • fa-ina ashoobahuu
  • fa-ini ashoobahuu
  • fa-inu ashoobahuu

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنْ خَشِيَ

  • man khhosyiya
  • mana khhosyiya
  • manu khhosyiya
  • man khhosyii

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْـهٰـرًا

  • an-haaron
  • an-haron
  • anahaaron
  • anihaaron

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمِنْـهُ

  • wa min-hu
  • wa minihu
  • wa minahu
  • wa min-ha

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنْ اُوْتِيَ

  • man uutiya
  • man uwatiya
  • mana uutiya
  • manu uutiya

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ خَـيْرٍ

  • min khhoirin
  • mina khhoirin
  • mini khhoirin
  • minu khhoirin

  Correct Wrong

 • Question of

  اِنْ هٰـذَا

  • in haadzaa
  • ina haadzaa
  • ini haadzaa
  • inu haadzaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ حَيْثُ

  • min khaitsu
  • mina khaitsu
  • mini khaitsu
  • minu khaitsu

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنْـهُمَا

  • ‘an-humaa
  • ‘anahumaa
  • ‘anihumaa
  • ‘anuhumaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ غَـيْرٍ

  • min ghoirin
  • mina ghoirin
  • min ghoyirin
  • mina ghoyirin

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْعَمْتَ

  • an-‘am-ta
  • an-‘amata
  • ana’am-ta
  • an-‘amita

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْ هَدٰىكُمْ

  • an hadaakum
  • ana hadaakum
  • ani hadaakum
  • an hadakum

  Correct Wrong

 • Question of

  بُـنْيَانٌ

  • bun-yaanun
  • bun-ya-anun
  • bun-yaanu
  • bun-yanun

  Correct Wrong

 • Question of

  دُنْـيَايَ

  • dun-yaaya
  • dunayaaya
  • dun-yaya
  • dun-yai

  Correct Wrong

 • Question of

  صِنْوَانٌ

  • shin-waanun
  • shinawaanun
  • shin-wanun
  • shin-waanu

  Correct Wrong

 • Question of

  قِنْوَانٌ

  • qin-waanun
  • qin-wanun
  • qin-waanuu
  • qinawaanun

  Correct Wrong

What do you think?