Iqro 4 Nomor 16 Halaman 18

Iqro 4 Nomor 16 Halaman 18

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 16 Halaman 18 : Belajar Qolqolah. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini insya Alloh akan membahas kelompok huruf qolqolah dari huruf hijaiyah. Huruf qolqolah merupakan huruf yang dibaca dengan menyertakan pantulan saat dibaca sukun. Jumlah huruf yang termasuk dalam huruf qolqolah berjumlah lima huruf. Berikut contoh dan pembahasan dari kelima huruf qolqolah.

 1. Huruf ba^ / ب ber harokat fatkhah = بَ dibaca ba.
 2. Huruf jim / ج ber harokat fatkhah = جَ dibaca ja.
 3. Huruf dal / د ber harokat fatkhah = دَ dibaca da.
 4. Huruf tho^ / ط ber harokat fatkhah = طَ dibaca tho.
 5. Huruf qof / ق ber harokat fatkhah = قَ dibaca qo.

Kelima contoh diatas merupakan contoh huruf ber harokat fatkhah. Namun jika disambung dengan huruf qolqolah yang ber harokat sukun maka berikut contoh dan cara membacanya :

 1. Huruf ba^ / ب ber harokat fatkhah bertemu dengan ba^ / ب ber harokat sukun = بَبْ dibaca bab(b).
 2. Huruf jim / ج ber harokat fatkhah bertemu dengan jim / ج ber harokat sukun = جَجْ dibaca jaj(j).
 3. Huruf dal / د ber harokat fatkhah bertemu dengan dal / د ber harokat sukun = دَدْ dibaca dad(d).
 4. Huruf tho^ / ط ber harokat fatkhah bertemu dengan tho^ / ط ber harokat sukun = طَطْ dibaca thoth(th).
 5. Huruf qof / ق ber harokat fatkhah bertemu dengan qof / ق ber harokat sukun = قَقْ dibaca qoq(q).

Pantulan huruf qolqolah ditandai dengan penulisan huruf qolqolah tanpa vokal di dalam tanda ( ).

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  اَبْ

  • ab(b)
  • aba
  • abi
  • abu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَجْ

  • aj(j)
  • aja
  • aji
  • aju

  Correct Wrong

 • Question of

  اَدْ

  • ad(d)
  • ada
  • adi
  • adu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَطْ

  • ath(th)
  • atho
  • athi
  • athu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَقْ

  • aq(q)
  • aqo
  • aqi
  • aqu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَبْ

  • ab(b)
  • aba
  • abi
  • abu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاَبْقٰى

  • wa ab(b)-qoo
  • wa ab(b)-qo
  • wa abaqoo
  • wa ab(b)-qoya

  Correct Wrong

 • Question of

  تُـبْـدُوْا

  • tub(b)-duu
  • tub(b)-duwa
  • tubuduu
  • tub(b)-du

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسِبْتُمْ

  • khasib(b)-tum
  • khasib(b)-tumu
  • khasibutum
  • khaasib(b)-tum

  Correct Wrong

 • Question of

  اَجْ

  • aj(j)
  • aja
  • aji
  • aju

  Correct Wrong

 • Question of

  يَجْـعَـلُ

  • yaj(j)-‘alu
  • yaja’alu
  • yaj(j)-alu
  • yaj(j)-‘aluu

  Correct Wrong

 • Question of

  تُجْـزَوْنَ

  • tuj(j)-zauna
  • tujazauna
  • tuuzauna
  • tuj(j)-zawuna

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجْـهِـهٖ

  • waj(j)-hihii
  • waj(j)-hihi
  • wajahihii
  • waj(j)-hiihi

  Correct Wrong

 • Question of

  اَدْ

  • ad(d)
  • ada
  • adi
  • adu

  Correct Wrong

 • Question of

  تَدْخُلُوْا

  • tad(d)-khhuluu
  • tadakhhuluu
  • tad(d)-khhuluwu
  • tad(d)-khuluu

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـدْحًا

  • qod(d)-khan
  • qodakhan
  • qodikhan
  • qod(d)-khaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجَـدْنَا

  • wajad(d)-naa
  • wajad(d)-na
  • wajadinaa
  • wajad(d)-nan

  Correct Wrong

 • Question of

  اَطْ

  • ath(th)
  • atho
  • athi
  • athu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَطْعَمَـهُمْ

  • ath(th)-‘amahum
  • ath(th)-‘amahumu
  • atho’amahum
  • ath(th)-‘am-hum

  Correct Wrong

 • Question of

  لِيَطْغٰى

  • liyath(th)-ghoo
  • liyath(th)-ghon
  • liyath(th)-ghoya
  • liyathighoo

  Correct Wrong

 • Question of

  مَطْلَعَ

  • math(th)-la’a
  • math(th)-la’aa
  • mathola’a
  • math(th)-la-a

  Correct Wrong

 • Question of

  اَقْ

  • aq(q)
  • aqo
  • aqi
  • aqu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَقْـلَامٍ

  • aq(q)-laamin
  • aqolaamin
  • aq(q)-laamii
  • aq(q)-la-amin

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـقْــرَ أُ

  • yaq(q)-ro-u
  • yaq(q)-ro-uu
  • yaquro-u
  • yaq(q)-roo

  Correct Wrong

 • Question of

  مُقْتَحِمٌ

  • muq(q)-takhimun
  • muqitakhimun
  • muq(q)-takhimuu
  • muq(q)-takhiimun

  Correct Wrong

 • Question of

  يَبْعَثَكَ

  • yab(b)-‘atsaka
  • yab(b)-atsaka
  • yab(b)-‘ataka
  • yaba’atsaka

  Correct Wrong

 • Question of

  اَجْمَعِيْنَ

  • aj(j)-ma’iina
  • aj(j)-ma’ina
  • aj(j)-ma’aina
  • ajama’iina

  Correct Wrong

 • Question of

  يُـمْدِدْكُمْ

  • yum-did(d)-kum
  • yumadid(d)-kum
  • yum-didukum
  • yum-did(d)-kumu

  Correct Wrong

 • Question of

  خَلَـقْنَا

  • khholaq(q)-naa
  • khholaq(q)-nan
  • khholaqonaa
  • khholaqona

  Correct Wrong

What do you think?