Iqro 4 Nomor 16 Halaman 18

Iqro 4 Nomor 16 Halaman 18

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 16 Halaman 18 : Belajar Qolqolah.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 4 Nomor 16 Halaman 18. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  اَبْ

  • ab(b)
  • aba
  • abi
  • abu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَجْ

  • aj(j)
  • aja
  • aji
  • aju

  Correct Wrong

 • Question of

  اَدْ

  • ad(d)
  • ada
  • adi
  • adu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَطْ

  • ath(th)
  • atho
  • athi
  • athu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَقْ

  • aq(q)
  • aqo
  • aqi
  • aqu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَبْ

  • ab(b)
  • aba
  • abi
  • abu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاَبْقٰى

  • wa ab(b)-qoo
  • wa ab(b)-qo
  • wa abaqoo
  • wa ab(b)-qoya

  Correct Wrong

 • Question of

  تُـبْـدُوْا

  • tub(b)-duu
  • tub(b)-duwa
  • tubuduu
  • tub(b)-du

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسِبْتُمْ

  • khasib(b)-tum
  • khasib(b)-tumu
  • khasibutum
  • khaasib(b)-tum

  Correct Wrong

 • Question of

  اَجْ

  • aj(j)
  • aja
  • aji
  • aju

  Correct Wrong

 • Question of

  يَجْـعَـلُ

  • yaj(j)-‘alu
  • yaja’alu
  • yaj(j)-alu
  • yaj(j)-‘aluu

  Correct Wrong

 • Question of

  تُجْـزَوْنَ

  • tuj(j)-zauna
  • tujazauna
  • tuuzauna
  • tuj(j)-zawuna

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجْـهِـهٖ

  • waj(j)-hihii
  • waj(j)-hihi
  • wajahihii
  • waj(j)-hiihi

  Correct Wrong

 • Question of

  اَدْ

  • ad(d)
  • ada
  • adi
  • adu

  Correct Wrong

 • Question of

  تَدْخُلُوْا

  • tad(d)-khhuluu
  • tadakhhuluu
  • tad(d)-khhuluwu
  • tad(d)-khuluu

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـدْحًا

  • qod(d)-khan
  • qodakhan
  • qodikhan
  • qod(d)-khaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجَـدْنَا

  • wajad(d)-naa
  • wajad(d)-na
  • wajadinaa
  • wajad(d)-nan

  Correct Wrong

 • Question of

  اَطْ

  • ath(th)
  • atho
  • athi
  • athu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَطْعَمَـهُمْ

  • ath(th)-‘amahum
  • ath(th)-‘amahumu
  • atho’amahum
  • ath(th)-‘am-hum

  Correct Wrong

 • Question of

  لِيَطْغٰى

  • liyath(th)-ghoo
  • liyath(th)-ghon
  • liyath(th)-ghoya
  • liyathighoo

  Correct Wrong

 • Question of

  مَطْلَعَ

  • math(th)-la’a
  • math(th)-la’aa
  • mathola’a
  • math(th)-la-a

  Correct Wrong

 • Question of

  اَقْ

  • aq(q)
  • aqo
  • aqi
  • aqu

  Correct Wrong

 • Question of

  اَقْـلَامٍ

  • aq(q)-laamin
  • aqolaamin
  • aq(q)-laamii
  • aq(q)-la-amin

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـقْــرَ أُ

  • yaq(q)-ro-u
  • yaq(q)-ro-uu
  • yaquro-u
  • yaq(q)-roo

  Correct Wrong

 • Question of

  مُقْتَحِمٌ

  • muq(q)-takhimun
  • muqitakhimun
  • muq(q)-takhimuu
  • muq(q)-takhiimun

  Correct Wrong

 • Question of

  يَبْعَثَكَ

  • yab(b)-‘atsaka
  • yab(b)-atsaka
  • yab(b)-‘ataka
  • yaba’atsaka

  Correct Wrong

 • Question of

  اَجْمَعِيْنَ

  • aj(j)-ma’iina
  • aj(j)-ma’ina
  • aj(j)-ma’aina
  • ajama’iina

  Correct Wrong

 • Question of

  يُـمْدِدْكُمْ

  • yum-did(d)-kum
  • yumadid(d)-kum
  • yum-didukum
  • yum-did(d)-kumu

  Correct Wrong

 • Question of

  خَلَـقْنَا

  • khholaq(q)-naa
  • khholaq(q)-nan
  • khholaqonaa
  • khholaqona

  Correct Wrong

What do you think?