Iqro 4 Nomor 25 Halaman 27

Iqro 4 Nomor 25 Halaman 27

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 4 Nomor 25 Halaman 27 : Latihan Huruf Berharokat Sukun ke 3. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini insya Alloh akan menyajikan latihan tentang huruf ber harokat sukun. Berikut daftarnya :

 1. Hamzah / أ jika ber harokat sukun dibaca ^. Seperti tidak ada suara jika tidak didahului huruf ber harokat lainnnya.
 2. Ta^ / ت jika ber harokat sukun dibaca t.
 3. Tsa^ / ث jika ber harokat sukun dibaca ts.
 4. Kha^ / ح jika ber harokat sukun dibaca kh.
 5. Khho^ / خ jika ber harokat sukun dibaca khh.
 6. Dzal / ذ jika ber harokat sukun dibaca dz.
 7. Ro^ / ر jika ber harokat sukun dibaca r.
 8. Zay / ز jika ber harokat sukun dibaca z.
 9. Sin / س jika ber harokat sukun dibaca s.
 10. Syin / ش jika ber harokat sukun dibaca sy.
 11. Shod / ص jika ber harokat sukun dibaca sh.
 12. Dhlod / ض jika ber harokat sukun dibaca dhl.
 13. Dhzod / ظ jika ber harokat sukun dibaca dhz.
 14. ‘Ain / ع jika ber harokat sukun dibaca ‘.Seperti tidak ada suara jika tidak didahului huruf ber harokat lainnnya.
 15. Ghoin / غ jika ber harokat sukun dibaca gh.
 16. Fa^ / ف jika ber harokat sukun dibaca f.
 17. Qof / ق jika ber harokat sukun dibaca q.
 18. Kaf / ك jika ber harokat sukun dibaca k.
 19. Ha^ / هـ jika ber harokat sukun dibaca h.
 20. Lam / ل jika ber harokat sukun dibaca l.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  مَنْ اَحْسَنُ دِيْـنًـا

  • man akh-sanu diinan
  • man akhasanu diinan
  • man ah-sanu diinan
  • man akh-sanu dina

  Correct Wrong

 • Question of

  ذُوْفَضْلٍ عَظِيْـمٍ

  • dzuu fadhl-lin ‘adhzimin
  • dzuu fadhz-li ‘adhzimin
  • dzuwu fadhl-lin ‘adhzimi
  • dzuu fadhl-li adhzimin

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالُوْاسَمِعْنَاوَاَطَعْنَا

  • qooluu sami’-naa wa atho’-naa
  • qooluu sami’-na wa atho’-na
  • qooluu samik-naa wa athok-naa
  • qooluu samik-na wa athok-na

  Correct Wrong

 • Question of

  نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

  • nakh-nu lahuu mus-limuuna
  • nah-nu lakhuu mus-limuuna
  • nakh-nu lahuu muz-limuuna
  • nakh-nu lahuu mus-limunaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَايُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗ

  • maa yugh-nii ‘an-hu maaluhuu
  • maa yugh-ni ‘an-hu maaluhu
  • maa yuk-nii ‘an-hu maaluhuu
  • maa yugh-nii ‘am-hu maluhuu

  Correct Wrong

 • Question of

  وَيَـهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا

  • wa yah-dii bihii katsiiron
  • wa yah-dii bihii katsiro
  • wa yah-diya bihi katsiiron
  • wa yakh-dii bikhii kasiiron

  Correct Wrong

 • Question of

  اَحْسَنَ تَـقْوِيْـمٍ

  • akh-sana taq(q)-wiimin
  • akh-sana taq(q)-wimi
  • akh-sana tak-wiimin
  • ah-sana taq(q)-wiimin

  Correct Wrong

 • Question of

  فَجَعَلَـهُمْ كَعَصْفٍ

  • faja’alahum ka’ash-fin
  • faja’al-hum ka’ash-fin
  • faja’alahum ka’as-fin
  • faja’alahum ka-ash-fi

  Correct Wrong

 • Question of

  يَعْــلُمُ اِذَا بُعْـثِرَ

  • ya’-lamu idzaa bu’-tsiro
  • ya’-lamu idza bu’-siro
  • ya’-lamu idzaa buk-tsiro
  • yak-lamu idzaa bu’-tsiro

  Correct Wrong

 • Question of

  اِلٰى يَوْمِ يُـبْعَثُوْنَ

  • ilaa yaumi yub(b)-‘atsuuna
  • ilaa yaumi yun-‘atsuuna
  • ilaa yaumi yub(b)-‘atsuna
  • ilaa yaumi yub(b)-asauna

  Correct Wrong

 • Question of

  تَحْسَبُـهُمْ اَيْقَاظًا

  • takh-sabuhum aiqoodhzon
  • takh-sabuhumu aiqoodhzon
  • takh-sabuhum aiqoodhlo
  • tah-sabuhum ayiqoodhzon

  Correct Wrong

 • Question of

  فَلْيَـدْعُ نَادِيَـهٗ

  • fal-yad(d)-‘u naadiyahuu
  • fal-yad(d)-‘u nadiyahu
  • fal-yad(d)-u naadiyahu
  • fal-yadz-‘u naadiyahuu

  Correct Wrong

 • Question of

  هُوَاَغْـنٰى وَ اَقْنٰى

  • huwa agh-naa wa aq(q)-naa
  • huwa agh-na wa aq(q)-na
  • huwa agh-naa wa ak-naa
  • huwa agh-naa wa a’-naa

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ اَلْفِ شَـهْرٍ

  • min al-fi syah-rin
  • min al-fi sah-rin
  • min al-fi syakh-rin
  • min alafi syah-rin

  Correct Wrong

What do you think?