Iqro 6 Nomor 01 Halaman 03

Iqro 6 Nomor 01 Halaman 03

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 6 Nomor 01 Halaman 03 : Belajar نْ (Nun Sukun) atau Tanwin bertemu و (Waw). Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pembahasan iqro jilid 6 ini insya Alloh akan dimulai dengan membahas huruf nun / ن sukun atau huruf ber harokat tanwin yang bertemu dengan huruf waw / و. Pembahasan pertama ialah tentang nun / ن sukun bertemu dengan waw / و , berikut penjelasannya :

 1. Huruf nun / ن sukun yang berada sebelum waw / و tidak dibaca;
 2. Huruf ber harokat sebelum nun /ن sukun, langsung disambung dengan huruf waw / و yang telah ber harokat tasydid setelah nun / ن sukun.
 3. Contoh = مِنْ وَّاحِدٍ = dibaca miw&waakhidin. Nun / ن sukun tidak dibaca dan langsung disambungkan dengan huruf waw / و ber harokat tasydid setelahnya.

Pembahasan selanjutnya ialah tentang tanwin bertemu dengan waw / و , berikut penjelasannya :

 1. Suara tanwin pada huruf yang berada sebelum waw / و tidak dibaca;
 2. Huruf yang suara tanwinnya tidak dibaca, langsung disambung dengan huruf waw / و yang telah ber harokat tasydid setelahnya.
 3. Contoh = اِلٰهٌ وَّاحِدٌ = dibaca ilaahuw&waakhidun. Harokat dhlommah tanwin pada اِلٰهٌ dihilangkan suara tanwinnya sehingga hanya ber harokat dhlommah (tanpa tanwin), dan berubah menjadi اِلٰهُ tanpa suara tanwin. Kemudian disambung dengan huruf waw / و ber harokat tasydid.

Kedua kondisi tersebut di atas disebut dengan Idghom Bighunnah sehingga membacanya disertai suara dengung. Simbol “&” disematkan diantara huruf “w” sebagai tanda bacaan tersebut dibaca dengan dengung. Dalam kajian ilmu Tajwid ada pengecualian jika nun / ن sukun bertemu dengan waw / و dalam satu kata (bahasa Arab) maka tidak berlaku idghom bighunnah, dan tetap dibaca jelas. Contoh : صِنْوَانٌ = dibaca = shin-waanun. Dibaca biasa tanpa idghom bighunnah karena nun / ن sukun bertemu dengan huruf waw / و dalam satu kata.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  مِنْ —> وَّاحِدٍ ۝

  • miw& —> waakhid(d) ۝
  • min —> waakhid(d) ۝
  • mina —> waakhid(d) ۝
  • mi —> waakhid(d) ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنْ —> وَّالِدِهٖ ۝

  • ‘aw& —> waalidih ۝
  • ‘an —> waalidih ۝
  • ‘a —> waalidih ۝
  • ‘al —> waalidih ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  حَبًّاوَّنَبَاتَا

  • khabbaw&wa nabaataa
  • khabban wa nabaataa
  • khabba wa nabaataa
  • khabbal wa nabaataa

  Correct Wrong

 • Question of

  سِرَاجًاوَّهَّاجًا

  • siroojaw&wahhaajan
  • siroojan wahhaajan
  • siroojawwal haajan
  • sirooja wahhaajan

  Correct Wrong

 • Question of

  زَجْرَةًوَّاحِدَةً

  • zaj(j)-rotaw&waakhidatan
  • zaj(j)-rotan waakhidatan
  • zaj(j)-rota waakhidatan
  • zaj(j)-rotal waakhidatan

  Correct Wrong

 • Question of

  رَحْـمَـةًوَّعِلْمًا ۝

  • rokh-mataw&wa ‘ilmaa ۝
  • rokh-mata wa ‘ilmaa ۝
  • rokh-matan wa ‘ilmaa ۝
  • rokh-matal wa ‘ilmaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـدُوًّاوَّحَـزَناً ۝

  • ‘aduwwaw&wa khazanaa ۝
  • ‘aduwwa wa khazanaa ۝
  • ‘aduwwan wa khazanaa ۝
  • ‘aduwa wa khazanaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاِلٰـهُـكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۝

  • wa ilaahukum ilaahuw&waakhid(d) ۝
  • wa ilaahukum ilaahu waakhid(d) ۝
  • wa ilaahukum ilaahun waakhid(d) ۝
  • wa ilaahukum ilaahu waahid(d) ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ وَّرَآ ئِـهِمْ مُّحِـيْـطٌ ۝

  • miw&waro(5)-ihim&mukhiith(th) ۝
  • mi waro(5)-ihimmukhiith(th) ۝
  • min waro(5)-ihimmukhiith(th) ۝
  • min waro(5)-ihi mukhiith(th) ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  اَحْسَنُ اَثًاثًاوَّرِءْيًا ۝

  • akh-sanu atsaatsaw&wari^-yaa ۝
  • akh-sanu atsaatsa wari^-yaa ۝
  • akh-sanu atsaatsan wari^-yaa ۝
  • akh-sanu atsaatsa warri^-yaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  كَانَ فَاحِشَةًوَّمَقْتًا ۝

  • kaana faakhisyataw&wa maq(q)-taa ۝
  • kaana faakhisyata wa maq(q)-taa ۝
  • kaana faakhisyatan wa maq(q)-taa ۝
  • kaana faakhisyataa wa maq(q)-taa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  اِلَّاحَمِيـْمًاوَّغَسَّاقًا ۝

  • illaa khamiimaw&wa ghossaaqoo ۝
  • illaa khamiima wa ghossaaqoo ۝
  • illaa khamiiman wa ghossaaqoo ۝
  • illaa khamiiman wa ghosaqoo ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌوَّاَبْقٰى ۝

  • wal aakhhirotu khhoiruw&wa ab(b)-qoo ۝
  • wal aakhhirotu khhoiru wa ab(b)-qoo ۝
  • wal aakhhirotu khhoirun wa ab(b)-qoo ۝
  • wal aakhhirotu khhoirun wa ab(b)-qo ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  بُهْتَانًاوَّاِثْماًمُّبِـيْنًا ۝

  • buh-taanaw&wa its-mam&mubiinaa ۝
  • buh-taanawwa its-ma mubiinaa ۝
  • buh-taanawwa its-man mubiinaa ۝
  • buh-taanan wa its-man mubiinaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَانَصِيْرٍ ۝

  • miw&waliyyiw&wa laa nashiir ۝
  • min waliyyiwwa laa nashiir ۝
  • min waliyyin wa laa nashiir ۝
  • min waliyin wa laa nashiir ۝

  Correct Wrong

What do you think?