Iqro 6 Nomor 08 Halaman 10

Iqro 6 Nomor 08 Halaman 10

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 6 Nomor 08 Halaman 10 : Latihan نْ (Nun Sukun) atau Tanwin Bertemu ب (Ba^). Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini insya Alloh akan menyajikan latihan tentang huruf nun / ن sukun atau huruf ber harokat tanwin bertemu dengan huruf ba^ / ب . Pembahasan pertama ialah tentang nun / ن sukun bertemu dengan ba^ / ب , berikut penjelasannya :

 1. Huruf nun / ن sukun yang berada sebelum ba^ / ب dirubah menjadi mim / م sukun.
 2. Contoh = مِنْ ۢ بَعْـدِ = dibaca mim& ba’-di. Nun / ن sukun langsung dirubah mim / م sukun. Perubahan huruf ini disertai dengan suara dengung yang dalam penulisan abjadnya diberi tanda &.

Pembahasan selanjutnya ialah tentang tanwin bertemu dengan ba^ / ب , berikut penjelasannya :

 1. Suara tanwin pada huruf yang berada sebelum ba^ / ب tidak dibaca;
 2. Huruf yang suara tanwinnya tidak dibaca, langsung disambung dengan huruf mim / م sukun.
 3. Contoh =  لَطِيْفٌ بِۢعِبَادِهٖ = dibaca Lathiifum& bi’ibaadihii. Harokat dhlommah tanwin pada لَطِيْفٌ dihilangkan suara tanwinnya sehingga hanya ber harokat dhlommah (tanpa tanwin), dan berubah menjadi لَطِيْفُ tanpa suara tanwin. Kemudian disambung dengan huruf mim / م sukun. Perubahan huruf ini disertai dengan suara dengung yang dalam penulisan abjadnya diberi tanda &.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  فَاَنْبَۢتْنَافِيْـهَاحَبًّا ۝

  • fa-am&-bat-naa fiihaa khabbaa ۝
  • fa-an-bat-naa fiihaa khabbaa ۝
  • fa-am&-bat-naa fiihaa habaa ۝
  • fa-an-bat-naa fiihaa khabaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  فَكَانَتْ هَـبَـآءًمُّنْـبَۢـثًّا ۝

  • fakaanat haba(5)-am&mum&-batstsaa ۝
  • fakaanat haba(5)-an mum&-batstsaa ۝
  • fakaanat haba(5)-am&mun-batsaa ۝
  • fakaanat haba(5)-an mun-batstsaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  رَسُوْلًايَّـتْلُوْاعَلَـيْـكُمْ ۝

  • rosuulay&yat-luu ‘alaikum ۝
  • rosuulan yat-luu ‘alaikum ۝
  • rosuulaa yat-luu ‘alaikum ۝
  • rosuula yat-luu ‘alaikum ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمَايَنْـبَۢغِيْ لَـهُمْ ۝

  • wa maa yam&-baghii lahum ۝
  • wa maa yan-baghii lahum ۝
  • wa maa yabaghii lahum ۝
  • wa maa yanubaghii lahum ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  اَضْعَافًامُّضٰـعَفَةً ۝

  • adhl-‘aafam&mudhloo’afah ۝
  • adhl-‘aafan mudhloo’afah ۝
  • adhl-‘aafam&mudhloo’afat ۝
  • adhl-‘aafan mudhloo’afat ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  قُلُوْبٌ يَّـوْمَـئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝

  • quluubuy&yauma-idziw&waajifah ۝
  • quluubun yauma-idziwwaajifah ۝
  • quluubuy&yauma-idzin waajifah ۝
  • quluubun yauma-idzin waajifah ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  كَلَّا لَيُـنْـبَۢـذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝

  • kallaa layum&-badzan&na fil khuthomah ۝
  • kallaa layun-badzanna fil khuthomah ۝
  • kallaa layum&-badzana fil huthomah ۝
  • kallaa layunabadzan&na fil khuthomah ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  وَمَـآاَدْرٰىكَ مَاالْحُطَمَةُ ۝

  • wa ma(5) ad(d)-rooka mal khuthomah ۝
  • wa ma(5) ad(d)-rooka man khuthomah ۝
  • wa maa ad(d)-rooka mal khuthomah ۝
  • wa ma(5) adz-rooka mal khuthomah ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  جَزَ آءً بِۢـمَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ ۝

  • jaza(5)-am& bimaa kaanuu ya’-maluun ۝
  • jaza(5)-an bimaa kaanuu ya’-maluun ۝
  • jaza(5)-am& bimaa kaanuu yak-maluun ۝
  • jaza(5)-aa bimaa kaanuu ya’-maluun ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  اُوْلٰٓئِـكَ فِيْ ضَلٰـلٍ بَۢعِيْدٍ ۝

  • uula(5)-ika fii dhlo-laalim& ba’iid(d) ۝
  • uula(5)-ika fii dhlo-laalin ba’iid(d) ۝
  • uula(5)-ika fil dhlo-laalim& ba’iid(d) ۝
  • uula(5)-ika fii dhlo-lalim& ba’id(d) ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  كُـلُّ اُمَّةٍ بِۢـرَسُوْلِـهِمْ ۝

  • kullu um&matim& birosuulihim ۝
  • kullu um&matin birosuulihim ۝
  • kullu um&mati birosuulihim ۝
  • kullu umatim& birosulihim ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  وَهُوَوَاقِعٌ بِۢـهِمْ ۝

  • wa huwa waaqi’um& bihim ۝
  • wa huwa waaqi’un bihim ۝
  • wa huwa waaki’um& bihim ۝
  • wa huwa waaqi’ul bihim ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِۢالْعِبَادِ ۝

  • wAlloohu ro-uufum& bil ‘ibaad(d) ۝
  • wAlloohu ro-uufun bil ‘ibaad(d) ۝
  • wAlloohu ro-uufum& bin ‘ibaad(d) ۝
  • wAlloohu ro-uuful bil ‘ibaad(d) ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  لَفِيْ ضَلٰـلٍ بَۢعِيْدٍ ۝

  • lafii dhlolaalim& ba’iid(d) ۝
  • lafii dhlolaalin ba’iid(d) ۝
  • lafii dhlolaalin ba’id(d) ۝
  • lafii dhlolaalim& ba-id(d) ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـنَسْفَعًا بِۢالنَّاصِيَـةِ ۝

  • lanas-fa’am& bin&naashiyah ۝
  • lanas-fa’an bin&naashiyah ۝
  • lanas-fa’am& binashiyah ۝
  • lanas-fa’an bil naashiyah ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  مَالَمْ يَأْذَنْ بِۢهِ اللّٰهُ ۝

  • maa lam ya^-dzam& bihillaah ۝
  • maa lam ya^-dzan bihillaah ۝
  • maa lam ya^-dzan biihillaah ۝
  • maa lam ya^-dam& bihillaah ۝

  Correct Wrong

What do you think?