Iqro 6 Nomor 11 Halaman 13 Pendek

Iqro 6 Nomor 11 Halaman 13 Pendek

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 6 Nomor 11 Halaman 13 : Belajar نْ (Nun Sukun) atau Tanwin Bertemu ت ث.

Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alhamdulillah pada halaman ini insya Alloh akan membahas tentang huruf nun / ن sukun atau huruf ber harokat tanwin bertemu dengan huruf ta^ /ت atau tsa^ / ث . Berikut pembahasan tentang nun / ن sukun bertemu dengan ta^ / ت :

 1. Huruf nun / ن sukun yang berada sebelum ta^ /ت dibaca dengan suara samar-samar atau tidak dibaca dengan jelas.
 2. Contoh = أَنْتِ = dibaca an*-ti. Suara nun / ن sukun dibaca dengan suara samar-samar. Penulisan abjad diberi tanda * untuk memberi tanda isyarat bahwa bacaan tersebut dibaca secara samar-samar.

Pembahasan selanjutnya ialah tentang tanwin bertemu dengan ta^ /ت , berikut penjelasannya :

 1. Suara tanwin pada huruf yang berada sebelum huruf ta^ /ت dibaca dengan suara samar-samar.
 2. Contoh = جَـنّٰتٍ تَجْرِيْ = dibaca jannaatin* taj(j)-rii. Harokat kasroh tanwin pada جَـنّٰتٍ dibaca dengan suara samar-samar. Penulisan abjad diberi tanda * untuk memberi tanda isyarat bahwa bacaan tersebut dibaca secara samar-samar.

Ikhfa^ Haqiqi

Contoh dan pembahasan tentang nun / ن sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf ta^ / ت di atas merupakan bagian dari materi ikhfa^  haqiqi dalam ilmu tajwid. Hal ini juga berlaku sama untuk nun / ن sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf-huruf berikut :

 1. Tsa^ / ث http://tinyurl.com/ro0611
 2. Jim / ج http://tinyurl.com/ro0612
 3. Dal / د http://tinyurl.com/ro0612
 4. Dzal / ذ http://tinyurl.com/ro0613
 5. Zay / ز http://tinyurl.com/ro0613
 6. Sin / س http://tinyurl.com/ro0614
 7. Syin / ش http://tinyurl.com/ro0614
 8. Shod / ص http://tinyurl.com/ro0615pa
 9. Dhlod / ض http://tinyurl.com/ro0615pa
 10. Tho^ / ط http://tinyurl.com/ro0616
 11. Dhzo^ / ظ http://tinyurl.com/ro0616
 12. Fa^ / ف http://tinyurl.com/ro0617
 13. Qof / ق http://tinyurl.com/ro0617
 14. Kaf / ك http://tinyurl.com/ro0618

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  ـ ـ ـ تَ > اَنْتَ

  • … ta > an*-ta
  • … ta > am*-ta
  • … ta > a*-ta
  • … ta > an*-tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاَنْتُمْ تُـتْـلٰى

  • wa an*-tum tut-laa
  • wa am*-tum tut-laa
  • wa an*-tum tuf-laa
  • wa a*-tum tut-laa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَنْ تَطَوَّعَ

  • man* tathowwa’a
  • man* tathowa’a
  • man* tathowwa-a
  • min* tathowwa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  اَنْ تَـقُوْلُوْا

  • an* taquuluu
  • an* takuuluu
  • an* taqulu
  • an* taquuluwa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَوْاَكْـنَـنْـتُـمْ

  • au ak-nan*-tum
  • au a’-nan*-tum
  • awa ak-nan*-tum
  • au a^-nan*-tum

  Correct Wrong

 • Question of

  جَـنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِـهَا

  • jan&naatin* taj(j)-rii min* takh-tihaa
  • jan&naatin* taj(j)-rii min& tah-tiha
  • jan&naatin* taj-ri min& takh-tihaa
  • janatin* taj(j)-rii min* takh-tihaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَحْتِـهَاالْاَنْـهٰرُخٰلِدِيْنَ فِيْـهَا ۝

  • takh-tihal an-haaru khhoolidiina fiihaa ۝
  • takh-tihal an-haaru khhoolidiina fikha ۝
  • takh-tihal an-haaru khalidina fiihaa ۝
  • takh-tihaa an-haru khhoolidiina fiihaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  اِنَّانَحْنُ نَزَّلْـنَاالذِّكْـرَ

  • in&naa nakh-nu nazzal-nadzdzik-ro
  • in&naa nakh-nu nazzal-nadzik-ro
  • in&naa nah-nu nazal-nadzdzik-ro
  • in&naa nakh-nu nazzal-naddik-ro

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاِنَّالَهٗ لَـحٰفِظُوْنَ ۝

  • wa in&naa lahuu lakhaafidhzuun ۝
  • wa in&naa lahuu lakhaafidun ۝
  • wa in&naa lahuu lahafidhzuun ۝
  • wa in&naa lahuu lakhafiduun ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  ـ ـ ـ ثٰ > بِالْاُنْثٰى

  • … tsaa > bil un*-tsaa
  • … saa > bil un*-saa
  • … taa > bil un*-taa
  • … tsaa > bil um-tsaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكُنْتُـمْ اَزْوَاجًاثَـلٰـثَـةً ۝

  • wa kun*-tum az-waajan* tsalaatsah ۝
  • wa kun*-tum az-waajan* salaasah ۝
  • wa kun*-tum az-waajam* tsalaatsah ۝
  • wa kum*-tum az-waajan* tsalaatsah ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  خَلَقَ الذَّكَـرَوَالْاُنْثٰى ۝

  • khholaqodzdzakaro wal un*-tsaa ۝
  • khholaqol dzakaro wal un*-tsaa ۝
  • khholaqoddakaro wal un*-tsaa ۝
  • khholaqodzdzakaro wal um*-tsaa ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  مَثَلُ حَظِّ الْاُنْـثَـيَـيْنِ ۝

  • matsalu khadhzdhzil un*-tsayain ۝
  • matsalu khadhzdhzil un*-sayain ۝
  • matsalu khaddil un*-tsayain ۝
  • matsalu khadhzdhzil um*-tsayain ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝

  • ‘alal khin*-tsil ‘adhziim ۝
  • ‘alal khin*-tsil ‘adiim ۝
  • ‘ala hin*-tsil ‘adhziim ۝
  • ‘alal khim*-tsil ‘adhziim ۝

  Correct Wrong

 • Question of

  وَرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۝

  • wa roikhaanuw&wa jan&natu na’iim ۝
  • wa roihanuw&wa jan&natu na’iim ۝
  • wa roikhaanun wa jan&natu na’iim ۝
  • wa roikhaan* wa jan&natu na’iim ۝

  Correct Wrong

What do you think?