Iqro 1 Nomor 06 Halaman 10

Belajar huruf Khho dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 10

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja kha khha
  • ja ha khho

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ اَ خَ

  • kha a khho
  • kha a khha
  • kha a kha
  • ha a ho

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ اَ خَ

  • ja a khho
  • ja a kha
  • ha a ja
  • ja a ha

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ اَ خَ

  • tsa a khho
  • tsa a kha
  • tsa a ja
  • tsa a ha

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ تَ جَ

  • khho ta ja
  • khho ta ba
  • ho ta ja
  • kha ta ja

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ اَ خَ

  • ba a khho
  • ba a kha
  • ba a ja
  • ba a ho

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ حَ ثَ

  • ta kha tsa
  • ta kha ta
  • ta ja tsa
  • ta khho tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ اَ حَ

  • ja a kha
  • ja a khho
  • ja a ha
  • kha a ja

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ حَ ثَ

  • ba kha tsa
  • ba kha ta
  • ba ja tsa
  • ba ha tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ اَ خَ

  • ta a khho
  • ta a kha
  • ta a ho
  • ta a ja

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ ثَ

  • ja kha tsa
  • ja kha ta
  • ja ha tsa
  • khho kha tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ خَ خَ

  • a khho khho
  • a khho ho
  • a kha kha
  • a ja ja

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha khho
  • ja khho kha

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba tsa ta
  • ba a ta tsa
  • a ba kha tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja khho kha
  • ja ha khho

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply