in

Iqro 1 Nomor 07 Halaman 11

Belajar huruf Da dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 11

 • Question of

  دَ

  • da
  • ta
  • ba
  • ja

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ دَ دَ

  • khho da da
  • khho ta ta
  • ho da da
  • kha da da

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ دَ خَ

  • kha da khho
  • kha da ho
  • kha da kha
  • ha da khho

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ دَ ثَ

  • kha da tsa
  • kha da ta
  • ha da tsa
  • kha ba tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ دَ

  • ja kha da
  • ja kha ba
  • ja ha da
  • ja kha ta

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ تَ دَ

  • khho ta da
  • khho ta ba
  • khho ta ja
  • kha ta da

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ جَ دَ

  • kha ja da
  • kha ja ta
  • ha ja da
  • kha da ta

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ بَ دَ

  • tsa ba da
  • tsa ba ta
  • ta ba da
  • tsa ba ja

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha kha
  • da kha khho

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ بَ دَ

  • kha ba da
  • kha ba ta
  • kha ja da
  • ha ba da

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ دَ جَ

  • ja da ja
  • ta da ta
  • ja ta ja
  • ja kha ja

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ جَ تَ

  • kha ja ta
  • khho ja ta
  • ha ja ta
  • kha ja da

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ دَ دَ

  • Khho da da
  • Khho ta ta
  • ho da da
  • Khho ja ja

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba tsa ta
  • a ta ba tsa
  • ba a ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ دَ

  • ja kha khho da
  • da kha khho ja
  • ja kha ho da
  • ja ha khho da

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply