Iqro 1 Nomor 17 Halaman 21

Iqro 1 Nomor 17 Halaman 21

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar huruf ‘Ain (ع) dalam buku Iqro 1 Nomor 17 Halaman 21 Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro..

Pembahasan huruf ‘Ain (ع) :

Penulisan abjad dalam kuis : ‘A

Makhh-roj atau tempat keluar huruf ‘Ain (ع) keluar dari tenggorokan bagian tengah.

Sifat huruf ‘Ain (ع) (refrensi):

 1. Nafas : Al Jah-r ‏(ﺍﻟﺠﻬﺮ ) ‏
  Ketika diucapkan tidak terdengar aliran nafas.
 2. Suara : At Tawasuth‏(ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ) ‏
  Suaranya mengalir sedikit diantara rokhowah dan syiddah.
 3. Pangkal Lidah : Al Is-tifaal‏(ﺍلإﺳﺘﻔﺎﻝ) ‏
  Menjauhkan pangkal lidah dari langit-langit.
 4. Rongga Mulut : Al In-fitaakh‏(ﺍلإﻧﻔﺘﺎﺡ) ‏
  Terbukanya atau menjauhnya rongga mulut.
 5. Bunyi Makhh-roj : Al Ish-mat‏(ﺍلإﺻﻤﺎﺕ) ‏
  Bunyi pelafalan makhh-roj nya berat.

Catatan : Huruf ‘Ain (ع) berbeda dengan huruf Alif atau Hamzah (أ). Meski saling memiliki kemiripan tapi tetap merupakan huruf yang berbeda. Maka selalu bedakan kedua huruf tersebut dalam setiap pengucapan dan penulisan abjadnya. Insya Alloh pembahasan khusus huruf Alif atau Hamzah (أ) akan dibahas pada halaman tersendiri. Berikut link atau tautan untuk Iqro 1 Nomor 01 Halaman 05 : Belajar Huruf ﺍ dan ﺏ https://tinyurl.com/ro0101 

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 1 Nomor 17 Halaman 21. Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat belajar jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  عَ

  • ‘a
  • a
  • ha
  • ta

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَ اَ عَ

  • dhzo a ‘a
  • dhzo a da
  • dhzo a ta
  • dhzo ‘a a

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ عَ رَ

  • ta ‘a ro
  • ta ‘a ra
  • tsa ‘a ro
  • ta a ro

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ عَ طَ

  • ba ‘a tho
  • ba ‘a tsa
  • ba ‘a ho
  • ba a tho

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ عَ زَ

  • sho ‘a za
  • sho ‘a dza
  • sho a za
  • sa ‘a za

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ عَ ضَ

  • sho ‘a dhlo
  • sho ‘a dhzo
  • sho ‘a do
  • sho a dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ حَ ظَ

  • da kha dhzo
  • da ha dhzo
  • da kha dhlo
  • dza kha dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ عَ ثَ

  • ba ‘a tsa
  • ba ‘a sa
  • ba ‘a ta
  • ba a tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ عَ ظَ

  • sa ‘a dhzo
  • sya ‘a dhzo
  • sa a dhzo
  • tsa ‘a dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ طَ عَ

  • sya tho ‘a
  • sya tho a
  • sa tho ‘a
  • sya ta ‘a

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ خَ ذَ

  • ja khho dza
  • ja khho da
  • ja khho za
  • ja kha dza

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَ عَ شَ

  • dhlo ‘a sya
  • dhlo ‘a sa
  • dhlo a sya
  • do ‘a sya

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ اَ ضَ

  • za a dhlo
  • dza a dhlo
  • za a do
  • za ‘a dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ جَ ظَ

  • ‘a ja dhzo
  • ‘a ja do
  • a ja dhzo
  • ‘a ja dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ طَ ضَ

  • da tho dhlo
  • dza tho dhlo
  • da tho dhzo
  • da ta dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ عَ طَ

  • tho ‘a tho
  • tho a tho
  • tsa ‘a tsa
  • ta ‘a ta

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba tsa ta
  • a ba ta tho
  • a ba ta za

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha khho
  • ja kha tho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ

  • da dza
  • da da
  • da za
  • dza dza

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ زَ سَ شَ

  • ro za sa sya
  • ro za sya sa
  • ro dza sa sya
  • ro za tsa sya

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ ضَ

  • sho dhlo
  • sho dhzo
  • sho do
  • so dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ ظَ عَ

  • tho dhzo ‘a
  • tho dhzo a
  • tho do ‘a
  • tho dza ‘a

  Correct Wrong

What do you think?