Iqro 1 Nomor 23 Halaman 27

Iqro 1 Nomor 23 Halaman 27

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar huruf Mim (م) dalam buku Iqro 1 Nomor 23 Halaman 27. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Pembahasan huruf Mim (م) :

Penulisan abjad dalam kuis : Ma

Makhroj atau tempat keluar huruf Mim (م) keluar dari dua bibir yang dirapatkan tanpa tekanan.

Sifat huruf Mim (م) (refrensi):

 1. Nafas : Al Jahr ‏(ﺍﻟﺠﻬﺮ) ‏
  Ketika diucapkan tidak terdengar aliran nafas
 2. Suara : At Tawasuth ‏(ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ)‏
  Suaranya mengalir sedikit di antara rokhhoowah dan syiddah
 3. Pangkal Lidah : Al Is-tifaal‏(ﺍلإﺳﺘﻔﺎﻝ) ‏
  Menjauhkan pangkal lidah dari langit-langit
 4. Rongga Mulut : Al In-fitaakh‏(ﺍلإﻧﻔﺘﺎﺡ) ‏
  Terbukanya atau menjauhnya rongga mulut
 5. Bunyi Makhh-roj : Al Idz-laaq‏(ﺍلإﺫﻻﻕ) ‏
  Bunyi pelafalan makhrojnya ringan
 6. Suara Pengucapan : Al Ghunnah (الغنة)
  Suara yang keluar atau dimasukan ke hidung saat berbaris syiddah atau tasydid.

Catatan : Huruf Mim (م) berbeda dengan huruf Nun (ن). Meski saling memiliki kemiripan tapi tetap merupakan huruf yang berbeda. Maka selalu bedakan kedua huruf tersebut dalam setiap pengucapan dan penulisan abjadnya. Insya Alloh pembahasan khusus huruf Nun (ن) akan dibahas pada halaman tersendiri. Berikut link atau tautan untuk Iqro 1 Nomor 24 Halaman 28 : Belajar Huruf ﻥ https://tinyurl.com/ro0124

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 1 Nomor  23 Halaman 27. Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat belajar jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  مَ

  • ma
  • ba
  • fa
  • la

  Correct Wrong

 • Question of

  غَ مَ ضَ

  • gho ma dhlo
  • gho ma dhzo
  • tho ma dhlo
  • gho ba dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  لَ مَ سَ

  • la ma sa
  • la ma sya
  • la ma tsa
  • ka ma sa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ مَ عَ

  • ja ma ‘a
  • ja ma a
  • za ma ‘a
  • ja la ‘a

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ رَ ضَ

  • fa ro dhlo
  • fa ro dhzo
  • fa ra dhlo
  • qo ro dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ رَ مَ

  • ka ro ma
  • la ro ma
  • ka ro la
  • kha ro ma

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ لَ طَ

  • khho la tho
  • ho la tho
  • khho la ta
  • khho ka tho

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ مَ دَ

  • sho ma da
  • sho da ma
  • sho ma dza
  • sa ma da

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَ تَ ذَ

  • dhzo ta dza
  • dhzo ta da
  • dhzo tsa dza
  • dhlo ta dza

  Correct Wrong

 • Question of

  مَ زَ قَ

  • ma za qo
  • ma dza qo
  • ma za fa
  • ma za khho

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ مَ لَ

  • sya ma la
  • sa ma la
  • sya ma ka
  • sya ba la

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ كَ حَ

  • fa ka kha
  • fa la kha
  • fa ka ha
  • fa ka ja

  Correct Wrong

 • Question of

  غَ مَ مَ

  • gho ma ma
  • tho ma ma
  • gho la la
  • dhlo ma ma

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba ta za
  • a ba la tsa
  • a ba ta sya

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha khho
  • za kha khho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ

  • da dza
  • dza da
  • da za
  • za dza

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ زَ سَ شَ

  • ro za sa sya
  • ro za sa tsa
  • ro dza sa sya
  • ro za tsa sya

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ ضَ طَ ظَ

  • sho dhlo tho dhzo
  • sho dhlo tho dhzo
  • sho dhlo tho dhzo
  • sho dhlo tho dza

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ غَ فَ قَ

  • ‘a gho fa qo
  • ‘a gho fa ka
  • a gho fa qo
  • a gho fa tho

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ لَ مَ

  • ka la ma
  • ka ja ma
  • kha la ma
  • khho la ma

  Correct Wrong

What do you think?