in

Iqro 1 Nomor 24 Halaman 28

Belajar huruf Na dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 28

 • Question of

  نَ

  • na
  • ma
  • ba
  • ja

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ ظَ فَ

  • na dhzo fa
  • na dhlo fa
  • ma dhzo fa
  • na dhzo ba

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ غَ شَ

  • na gho sya
  • na gho sa
  • ma gho sya
  • na tho sya

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ عَ نَ

  • tho ‘a na
  • tho ‘a ma
  • tho a na
  • gho ‘a na

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ مَ ضَ

  • sho ma dhlo
  • tho ma dhlo
  • sho na dhlo
  • sho ma dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  قَ رَ نَ

  • qo ro na
  • qo ro ma
  • ka ro na
  • qo ra na

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ لَ قَ

  • khho la qo
  • khho la tho
  • ho la qo
  • ka la qo

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ مَ نَ

  • za ma na
  • dza ma na
  • sa ma na
  • za ma la

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ ذَ بَ

  • ka dza ba
  • ka da ba
  • ka za ba
  • kha dza ba

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ نَ دَ

  • ja na da
  • ja na dza
  • za na da
  • ja ma da

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ نَ سَ

  • ka na sa
  • ka na sya
  • ka na tsa
  • ka ma sa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَ حَ ظَ

  • la kha dhzo
  • la kha dhlo
  • la ka dhzo
  • la ha dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  مَ نَ نَ

  • ma na na
  • na ma ma
  • ba na na
  • la na na

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba ta sa
  • a ba ta za
  • a ba ta dza

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • za kha khho
  • ja ha khho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ

  • da dza
  • dza da
  • da za
  • na dza

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ زَ سَ شَ

  • ro za sa sya
  • ro za sya sa
  • ro za tsa sya
  • ro dza sa sya

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ ضَ طَ ظَ

  • sho dhlo tho dhzo
  • sho dhlo tho da
  • sho dhzo tho dhlo
  • sho dhlo tsa dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ غَ فَ قَ

  • ‘a gho fa qo
  • a gho fa qo
  • ‘a tho fa qo
  • ‘a gho fa ka

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ لَ مَ نَ

  • ka la ma na
  • ka la ma za
  • ka la na ma
  • ka fa ma na

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply