in

Iqro 2 Nomor 01 Halaman 03

Belajar menyambung huruf ba’, ta’ dan tsa dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 03

 • Question of

  بَ تَ = بَتَ

  • ba ta = ba ta
  • ba ba = ba ba
  • ba ta = ba ba
  • ba ba = ba ta

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ دَ = بَدَ

  • ba da = ba da
  • ba da = ba ba
  • ba ba = ba da
  • ba ba = da da

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ رَ = تَرَ

  • ta ro = ta ro
  • ta ta = ta ro
  • ta ro = ta ta
  • ta ta = ro ro

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ وَ = تَوَ

  • ta wa = ta wa
  • ta wa = ta ta
  • ta ta = ta wa
  • ta ta = wa wa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَتَ

  • ta ta
  • ta ba
  • ta tsa
  • tsa ta

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـدَ

  • ta da
  • ta dza
  • ta ro
  • ta ba

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـرَ

  • ba ro
  • ba za
  • ba da
  • ba dza

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـوَ

  • ba wa
  • ba ro
  • ba fa
  • ba qo

  Correct Wrong

 • Question of

  بَبَ

  • ba ba
  • ba ta
  • ba tsa
  • ba ro

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـذَ

  • ba dza
  • ba da
  • ba khho
  • ba kha

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـرَ

  • ta ro
  • ta wa
  • ta za
  • ta da

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـزَ

  • ta za
  • ta da
  • ta dza
  • ta ro

  Correct Wrong

 • Question of

  بَثَ

  • ba tsa
  • ba ta
  • ba ba
  • ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـذَ

  • ta dza
  • ta da
  • da dza
  • ba dza

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَثَ

  • tsa tsa
  • ta tsa
  • tsa ta
  • ta ta

  Correct Wrong

 • Question of

  زَثَ

  • za tsa
  • dza tsa
  • za ta
  • za ba

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ اَ

  • ba a
  • ta a
  • tsa a
  • ja a

  Correct Wrong

 • Question of

  بَاَتَ

  • ba a ta
  • ba a tsa
  • ta a ba
  • ta a tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ اَ

  • ta a
  • tsa a
  • ba a
  • ja a

  Correct Wrong

 • Question of

  تَاَتَ

  • ta a ta
  • ta a tsa
  • tsa a ta
  • tsa a tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَبَ

  • tsa ba
  • ta ba
  • tsa ta
  • ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـرَ

  • tsa ro
  • ta ro
  • sya ro
  • tsa wa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـرَ

  • ba ro
  • ba wa
  • ba za
  • ja ro

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـوَ

  • ta wa
  • tsa wa
  • ta fa
  • ta qo

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ هَـ

  • tho ha
  • tho kha
  • ta ha
  • tsa ha

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ كَ

  • ja ka
  • kha ka
  • khho ka
  • ka ja

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ يَ

  • ka ya
  • la ya
  • ka ta
  • ka ba

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ سَ

  • ja sa
  • ja sya
  • ja tsa
  • za sa

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply