Iqro 2 Nomor 01 Halaman 03

Iqro 2 Nomor 01 Halaman 03

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 01 Halaman 03 : Belajar Menyambung ب ت د ر و. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf ba^ / ب

 1. Contoh bentuk huruf ba^ / ب di awal sambungan = ..بَـ
 2. Contoh bentuk huruf ba^ / ب di tengah sambungan = ..ـبَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ba^ / ب di akhir sambungan = ـبَ..

Menyambung huruf ta^ / ت

 1. Contoh bentuk huruf ta^ / ت di awal sambungan = ..تَـ
 2. Contoh bentuk huruf ta^ / ت di tengah sambungan = ..ـتَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ta^ / ت di akhir sambungan = ـتَ..

Menyambung huruf dal / د

 1. Contoh bentuk huruf dal / د di awal sambungan =tidak bisa disambung di awal
 2. Contoh bentuk huruf dal / د di tengah sambungan = tidak bisa disambung di tengah
 3. Contoh bentuk huruf dal / د di akhir sambungan = ـدَ..

Menyambung huruf ro^ / ر

 1. Contoh bentuk huruf ro^ / ر di awal sambungan = tidak bisa disambung di awal
 2. Contoh bentuk huruf ro^ / ر di tengah sambungan =tidak bisa disambung di tengah
 3. Contoh bentuk huruf ro^ / ر di akhir sambungan = ـرَ..

Menyambung huruf wa / و

 1. Contoh bentuk huruf wa / و di awal sambungan = tidak bisa disambung di awal
 2. Contoh bentuk huruf wa / و di tengah sambungan = tidak bisa disambung di tengah
 3. Contoh bentuk huruf wa / و di akhir sambungan = ـوَ..

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  بَ تَ = بَتَ

  • ba ta = bata
  • ba ba = ba ba
  • ba ta = ba ba
  • ba ba = ba ta

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ دَ = بَدَ

  • ba da = bada
  • ba da = ba ba
  • ba ba = ba da
  • ba ba = da da

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ رَ = تَرَ

  • ta ro = taro
  • ta ta = ta ro
  • ta ro = ta ta
  • ta ta = ro ro

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ وَ = تَوَ

  • ta wa = tawa
  • ta wa = ta ta
  • ta ta = ta wa
  • ta ta = wa wa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَتَ

  • tata
  • ta ba
  • ta tsa
  • tsa ta

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـدَ

  • tada
  • ta dza
  • ta ro
  • ta ba

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـرَ

  • baro
  • ba za
  • ba da
  • ba dza

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـوَ

  • bawa
  • ba ro
  • ba fa
  • ba qo

  Correct Wrong

 • Question of

  بَبَ

  • baba
  • ba ta
  • ba tsa
  • ba ro

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـذَ

  • badza
  • ba da
  • ba khho
  • ba kha

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـرَ

  • taro
  • ta wa
  • ta za
  • ta da

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـزَ

  • taza
  • ta da
  • ta dza
  • ta ro

  Correct Wrong

 • Question of

  بَثَ

  • batsa
  • ba ta
  • ba ba
  • ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـذَ

  • tadza
  • ta da
  • da dza
  • ba dza

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَثَ

  • tsatsa
  • ta tsa
  • tsa ta
  • ta ta

  Correct Wrong

 • Question of

  زَثَ

  • za tsa
  • dza tsa
  • za ta
  • za ba

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ اَ

  • ba a
  • ta a
  • tsa a
  • ja a

  Correct Wrong

 • Question of

  بَاَتَ

  • ba-a ta
  • ba a tsa
  • ta a ba
  • ta a tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ اَ

  • ta a
  • tsa a
  • ba a
  • ja a

  Correct Wrong

 • Question of

  تَاَتَ

  • ta-a ta
  • ta a tsa
  • tsa a ta
  • tsa a tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَبَ

  • tsaba
  • ta ba
  • tsa ta
  • ta tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـرَ

  • tsaro
  • ta ro
  • sya ro
  • tsa wa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـرَ

  • baro
  • ba wa
  • ba za
  • ja ro

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـوَ

  • tawa
  • tsa wa
  • ta fa
  • ta qo

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ هَـ

  • tho ha
  • tho kha
  • ta ha
  • tsa ha

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ كَ

  • ja ka
  • kha ka
  • khho ka
  • ka ja

  Correct Wrong

 • Question of

  كَ يَ

  • ka ya
  • la ya
  • ka ta
  • ka ba

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ سَ

  • ja sa
  • ja sya
  • ja tsa
  • za sa

  Correct Wrong

What do you think?