in

Iqro 2 Nomor 02 Halaman 04

Belajar menyambung huruf nun dalam buku Iqro’ jilid 2 halaman 04

 • Question of

  …نَ = نَـ

  • na = na …
  • na = ba …
  • na = khho …
  • na = ja …

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ بَ = نَبَ

  • na ba = naba
  • na ba = taba
  • ta ba = naba
  • ba na = bana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـنَنَ

  • nanana
  • bababa
  • banana
  • natana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـتَنَ

  • natana
  • bataba
  • batsana
  • tanata

  Correct Wrong

 • Question of

  نَبَبَ

  • nababa
  • banana
  • batata
  • najaja

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنَنَ

  • banana
  • batata
  • nababa
  • banaza

  Correct Wrong

 • Question of

  نَبَتَ

  • nabata
  • nabatsa
  • babata
  • banata

  Correct Wrong

 • Question of

  بَنَتَ

  • banata
  • banatsa
  • nabata
  • batana

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـبَنَ

  • tabana
  • tsabana
  • nabata
  • tajana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَتَبَ

  • nataba
  • natsaba
  • batana
  • tatsaba

  Correct Wrong

 • Question of

  رَبَـنَ

  • robana
  • rabana
  • robata
  • ronaba

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنَرَ

  • banaro
  • banara
  • nataro
  • banaza

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـذَنَ

  • badzana
  • badana
  • nadzaba
  • badzata

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـبَـذَ

  • nabadza
  • nabada
  • tabadza
  • tsabadza

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـدَرَ

  • badaro
  • badara
  • badaza
  • badzaro

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـذَرَ

  • nadzaro
  • nadzara
  • nadaro
  • badzaro

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَنَبَ

  • dzanaba
  • zanaba
  • danaba
  • dzabana

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَذَ

  • wanadza
  • wanada
  • ranadza
  • ronadza

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَرَحَ

  • dzarokha
  • dzaroka
  • dzaroha
  • darokha

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـزَعَ

  • naza’a
  • naza-a
  • baza’a
  • nadza’a

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ بَ اَ

  • na ba a
  • na ba ‘a
  • ta ba a
  • ba na a

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـبَـأَ

  • naba-a
  • naba’a
  • taba-a
  • nata-a

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـبَتَ

  • tsabata
  • nabata
  • nabatsa
  • tsanata

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـثَبَ

  • tatsaba
  • tsataba
  • tatsana
  • tsatsaba

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَـأَ

  • wana-a
  • wana’a
  • wata-a
  • waba-a

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـوَفَ

  • nawafa
  • nawaqo
  • bawafa
  • naqofa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـدَنَ

  • badana
  • badzana
  • badata
  • barona

  Correct Wrong

 • Question of

  دَنَتَ

  • danata
  • danatsa
  • dzanata
  • dabata

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَـنَ

  • wanana
  • wababa
  • zanana
  • qonana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـوَنَ

  • nawana
  • bawaba
  • narona
  • naqona

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply