Iqro 2 Nomor 02 Halaman 04

Iqro 2 Nomor 02 Halaman 04

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 02 Halaman 04 : Belajar Menyambung ن. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf nun / ن

 1. Contoh bentuk huruf nun / ن di awal sambungan = ..نَـ
 2. Contoh bentuk huruf nun / ن di tengah sambungan = ..ـ.ـنَـ
 3. Contoh bentuk huruf nun / ن di akhir sambungan = ـنَ..

Jika diperhatikan lagi bentuk sambungan huruf nun / ن ini mirip dengan huruf ba^ / ب dan huruf ta^ / ت namun berbeda letak titiknya. Titik huruf nun / ن berada di atas, sedangkan titik huruf ba^ / ب berada di bawah.

Menyambung huruf ba^ / ب

 1. Contoh bentuk huruf ba^ / ب di awal sambungan = ..بَـ
 2. Contoh bentuk huruf ba^ / ب di tengah sambungan = ..ـبَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ba^ / ب di akhir sambungan = ـبَ..

Menyambung huruf ta^ / ت

 1. Contoh bentuk huruf ta^ / ت di awal sambungan = ..تَـ
 2. Contoh bentuk huruf ta^ / ت di tengah sambungan = ..ـتَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ta^ / ت di akhir sambungan = ـتَ..

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  …نَ = نَـ

  • na = na …
  • na = ba …
  • na = khho …
  • na = ja …

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ بَ = نَبَ

  • na ba = naba
  • na ba = taba
  • ta ba = naba
  • ba na = bana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـنَنَ

  • nanana
  • bababa
  • banana
  • natana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـتَنَ

  • natana
  • bataba
  • batsana
  • tanata

  Correct Wrong

 • Question of

  نَبَبَ

  • nababa
  • banana
  • batata
  • najaja

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنَنَ

  • banana
  • batata
  • nababa
  • banaza

  Correct Wrong

 • Question of

  نَبَتَ

  • nabata
  • nabatsa
  • babata
  • banata

  Correct Wrong

 • Question of

  بَنَتَ

  • banata
  • banatsa
  • nabata
  • batana

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـبَنَ

  • tabana
  • tsabana
  • nabata
  • tajana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَتَبَ

  • nataba
  • natsaba
  • batana
  • tatsaba

  Correct Wrong

 • Question of

  رَبَـنَ

  • robana
  • rabana
  • robata
  • ronaba

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنَرَ

  • banaro
  • banara
  • nataro
  • banaza

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـذَنَ

  • badzana
  • badana
  • nadzaba
  • badzata

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـبَـذَ

  • nabadza
  • nabada
  • tabadza
  • tsabadza

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَنَبَ

  • dzanaba
  • zanaba
  • danaba
  • dzabana

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـدَرَ

  • badaro
  • badara
  • badaza
  • badzaro

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـذَرَ

  • nadzaro
  • nadzara
  • nadaro
  • badzaro

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَذَ

  • wanadza
  • wanada
  • ranadza
  • ronadza

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَرَحَ

  • dzarokha
  • dzaroka
  • dzaroha
  • darokha

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـزَعَ

  • naza’a
  • naza-a
  • baza’a
  • nadza’a

  Correct Wrong

 • Question of

  نَ بَ اَ

  • na ba a
  • na ba ‘a
  • ta ba a
  • ba na a

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـبَـأَ

  • naba-a
  • naba’a
  • taba-a
  • nata-a

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـبَتَ

  • tsabata
  • nabata
  • nabatsa
  • tsanata

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـثَبَ

  • tatsaba
  • tsataba
  • tatsana
  • tsatsaba

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَـأَ

  • wana-a
  • wana’a
  • wata-a
  • waba-a

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـوَفَ

  • nawafa
  • nawaqo
  • bawafa
  • naqofa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـدَنَ

  • badana
  • badzana
  • badata
  • barona

  Correct Wrong

 • Question of

  دَنَتَ

  • danata
  • danatsa
  • dzanata
  • dabata

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَـنَ

  • wanana
  • wababa
  • zanana
  • qonana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـوَنَ

  • nawana
  • bawaba
  • narona
  • naqona

  Correct Wrong

What do you think?