Iqro 2 Nomor 06 Halaman 08

Iqro 2 Nomor 06 Halaman 08

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 06 Halaman 08 : Belajar Menyambung ع غ. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf ‘ain / ع

 1. Contoh bentuk huruf ‘ain / ع di awal sambungan = ..عَـ
 2. Contoh bentuk huruf ‘ain / ع di tengah sambungan = ..ـعَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ‘ain / ع di akhir sambungan = ـعَ..

Menyambung huruf ghoin / غ

 1. Contoh bentuk huruf ghoin / غ di awal sambungan = ..غَـ
 2. Contoh bentuk huruf ghoin/ غ di tengah sambungan = ..ـغَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ghoin / غ di akhir sambungan = ـغَ..

Pada halaman ini juga masih mengulangi beberapa materi menyambung huruf sebelumnya seperti huruf sin / س dan huruf syin / ش.

Menyambung huruf sin / س

 1. Contoh bentuk huruf sin / س di awal sambungan = ..سَـ
 2. Contoh bentuk huruf sin / س di tengah sambungan = ..ــسَـ..
 3. Contoh bentuk huruf sin / س di akhir sambungan = ـسَ..

Menyambung huruf syin / ش

 1. Contoh bentuk huruf syin / ش di awal sambungan = ..شَـ
 2. Contoh bentuk huruf syin / ش di tengah sambungan = ..ـشَـ..
 3. Contoh bentuk huruf syin / ش di akhir sambungan = ـشَ..

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  عَ دَ = عَدَ

  • ‘a da = ‘ada
  • ‘a da = ‘adza
  • ‘a da = ada
  • a da = ‘ada

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ عَ = بَـعَ

  • ba ‘a = ba’a
  • ba ‘a = ba-a
  • ba ‘a = bakha
  • ba ‘a = na’a

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ عَ دَ = بَعَـدَ

  • ba ‘a da = ba’ada
  • ba ‘a da = ba’adza
  • ba ‘a da = ba-ada
  • ba ‘a da = na’ada

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ عَ تَ

  • ro ‘a ta
  • ro ‘a tsa
  • ro a ta
  • ro ‘a ya

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـعَـرَ

  • ta’aro
  • ta-aro
  • tsa’aro
  • ya’aro

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـتَرَ

  • ‘ataro
  • ‘atsaro
  • ataro
  • ‘ataza

  Correct Wrong

 • Question of

  رَتَـعَ

  • rota’a
  • rota’a
  • rotsa’a
  • roya’a

  Correct Wrong

 • Question of

  عَ بَ صَ

  • ‘a ba sho
  • a ba sho
  • ‘a na sho
  • ‘a ba so

  Correct Wrong

 • Question of

  صَعَبَ

  • sho’aba
  • sho-aba
  • so’aba
  • sho’ada

  Correct Wrong

 • Question of

  يَ غَ ضَ

  • ya gho dhlo
  • ya gho dhzo
  • ta gho dhlo
  • ya go dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  غَيَضَ

  • ghoyadhlo
  • ghoyadhzo
  • goyadhlo
  • ghotadhlo
  • ghotadhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  حَذَرَ

  • khadzaro
  • khadaro
  • khazaro
  • khadzaza

  Correct Wrong

 • Question of

  جَعَلَ

  • ja’ala
  • ja-ala
  • ja’aro
  • ba’ala

  Correct Wrong

 • Question of

  شَطَكَ

  • syathoka
  • syathokha
  • sathoka
  • syataka

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـبَـغَ

  • nabagho
  • nabago
  • banagho
  • fabago

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـيَزَ

  • ghoyaza
  • ghoyadza
  • goyaza
  • ghotaza

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَغَفَ

  • tsaghofa
  • taghofa
  • tsaghona
  • tsagofa

  Correct Wrong

 • Question of

  عَـتَـقَ

  • ‘ataqo
  • ‘atsaqo
  • ataqo
  • ‘atakhho

  Correct Wrong

 • Question of

  مَـنَـعَ

  • mana’a
  • mana-a
  • maba’a
  • manakha

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـقَلَ

  • tsaqola
  • taqola
  • saqola
  • tsagola

  Correct Wrong

 • Question of

  نَظَمَ

  • nadhzoma
  • nadhloma
  • nadhzola
  • badhzoma

  Correct Wrong

 • Question of

  رَهَـقَ

  • rohaqo
  • rokhaqo
  • rohago
  • rohako

  Correct Wrong

 • Question of

  وَسَـعَ

  • wasa’a
  • wasa-a
  • watsa’a
  • wasya’a

  Correct Wrong

 • Question of

  عَزَلَ

  • ‘azala
  • azala
  • ‘adzala
  • ‘azaka

  Correct Wrong

 • Question of

  نَعَسَ

  • na’asa
  • na-asa
  • na’asya
  • na’atsa

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـوَضَ

  • ghowadhlo
  • ghowadhzo
  • gowadhlo
  • ghofadhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  يَغَـضَ

  • yaghodhlo
  • yaghodhzo
  • taghodhlo
  • yagodhlo

  Correct Wrong

What do you think?