Iqro 2 Nomor 07 Halaman 09

Iqro 2 Nomor 07 Halaman 09

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 07 Halaman 09 : Belajar Menyambung ط ظ. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf tho^ / ط

 1. Contoh bentuk huruf tho^ / ط di awal sambungan = ..طَـ
 2. Contoh bentuk huruf tho^ / ط di tengah sambungan = ..ـطَـ..
 3. Contoh bentuk huruf tho^ / ط di akhir sambungan = ـطَ..

Menyambung huruf dhzo^ / ظ

 1. Contoh bentuk huruf dhzo^ / ظ di awal sambungan = ..ظَـ
 2. Contoh bentuk huruf dhzo^ / ظ di tengah sambungan = ..ـظَـ..
 3. Contoh bentuk huruf dhzo^ / ظ di akhir sambungan = ـظَ..

Pada halaman ini juga masih mengulangi pembelajaran tentang bagaimana menyambung huruf ‘ain / ع dan ghoin / غ.

Menyambung huruf ‘ain / ع

 1. Contoh bentuk huruf ‘ain / ع di awal sambungan = ..عَـ
 2. Contoh bentuk huruf ‘ain / ع di tengah sambungan = ..ـعَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ‘ain / ع di akhir sambungan = ـعَ..

Menyambung huruf ghoin / غ

 1. Contoh bentuk huruf ghoin / غ di awal sambungan = ..غَـ
 2. Contoh bentuk huruf ghoin/ غ di tengah sambungan = ..ـغَـ..
 3. Contoh bentuk huruf ghoin / غ di akhir sambungan = ـغَ..

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  غَأَعَ

  • gho-a’a
  • gho-a-a
  • gho’a’a
  • go-a’a

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَبَ

  • khhothoba
  • khhothona
  • khhotoba
  • hothoba

  Correct Wrong

 • Question of

  هَدَمَ

  • hadama
  • khadama
  • hadzama
  • hadakha

  Correct Wrong

 • Question of

  رَخَـقَ

  • rokhhoqo
  • rokhhoko
  • rogoqo
  • zakhhoqo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَظَمَ

  • ‘adhzoma
  • ‘adhloma
  • ‘adhzola
  • adhzoma

  Correct Wrong

 • Question of

  صَرَفَ

  • shorofa
  • syarofa
  • shozafa
  • shorona

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنَـقَ

  • ‘anaqo
  • anaqo
  • ‘anako
  • ‘abaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  يَسَـعَ

  • yasa’a
  • yasa-a
  • yasya’a
  • yatsa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجَدَ

  • wajada
  • wajadza
  • wahada
  • wajaza

  Correct Wrong

 • Question of

  شَغَـلَ

  • syaghola
  • saghola
  • syagola
  • syaghoka

  Correct Wrong

 • Question of

  غَسَقَ

  • ghosaqo
  • ghosyaqo
  • gosaqo
  • ghotsaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَحَكَ

  • dhlokhaka
  • dhlokhakha
  • dhlokhala
  • dhlohakha

  Correct Wrong

 • Question of

  طَلَبَ

  • tholaba
  • tholada
  • tolaba
  • thokaba

  Correct Wrong

 • Question of

  أَخَذَ

  • akhhodza
  • ahadza
  • akhhoda
  • ahodza

  Correct Wrong

 • Question of

  وَضَـعَ

  • wadhlo’a
  • wadhlo-a
  • wadhzo’a
  • hadhlo’a

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَـجَرَ

  • dhzojaro
  • dhzojazo
  • dhlojaro
  • dhzoharo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَبَسَ

  • ‘abasa
  • abasa
  • ‘abasya
  • ‘abatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـتَـقَ

  • bataqo
  • batagho
  • batsaqo
  • bayaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَـحَ

  • fatakha
  • fatsakha
  • fataha
  • fata’a

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَظَعَ

  • dzadhzo’a
  • dzadhzo-a
  • dzadhlo’a
  • dadhzo’a

  Correct Wrong

 • Question of

  صَعَدَ

  • sho’ada
  • sho’adza
  • sho-ada
  • so’ada

  Correct Wrong

 • Question of

  طَعَـنَ

  • tho’ana
  • tho-ana
  • to’ana
  • tho’aba

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـبَرَ

  • tsabaro
  • sabaro
  • tsabaza
  • tsanaro

  Correct Wrong

 • Question of

  غَضَبَ

  • ghodhloba
  • ghodhloda
  • ghodhzoba
  • godhloba

  Correct Wrong

 • Question of

  غَزَرَ

  • ghozaro
  • ghodzaro
  • ghoroza
  • gozaro

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَنَ

  • khasana
  • khatsana
  • hasana
  • khasyana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَشَطَ

  • nasyatho
  • nasyato
  • natsatho
  • nasatho

  Correct Wrong

 • Question of

  رَجَـعَ

  • roja’a
  • roja-a
  • roza’a
  • roba’a

  Correct Wrong

What do you think?