Iqro 2 Nomor 07 Halaman 09

Iqro 2 Nomor 07 Halaman 09

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 07 Halaman 09 : Belajar Menyambung ط ظ.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 2 Nomor 07 Halaman 09. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  غَأَعَ

  • gho-a’a
  • gho-a-a
  • gho’a’a
  • go-a’a

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَبَ

  • khhothoba
  • khhothona
  • khhotoba
  • hothoba

  Correct Wrong

 • Question of

  هَدَمَ

  • hadama
  • khadama
  • hadzama
  • hadakha

  Correct Wrong

 • Question of

  رَخَـقَ

  • rokhhoqo
  • rokhhoko
  • rogoqo
  • zakhhoqo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَظَمَ

  • ‘adhzoma
  • ‘adhloma
  • ‘adhzola
  • adhzoma

  Correct Wrong

 • Question of

  صَرَفَ

  • shorofa
  • syarofa
  • shozafa
  • shorona

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنَـقَ

  • ‘anaqo
  • anaqo
  • ‘anako
  • ‘abaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  يَسَـعَ

  • yasa’a
  • yasa-a
  • yasya’a
  • yatsa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  وَجَدَ

  • wajada
  • wajadza
  • wahada
  • wajaza

  Correct Wrong

 • Question of

  شَغَـلَ

  • syaghola
  • saghola
  • syagola
  • syaghoka

  Correct Wrong

 • Question of

  غَسَقَ

  • ghosaqo
  • ghosyaqo
  • gosaqo
  • ghotsaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَحَكَ

  • dhlokhaka
  • dhlokhakha
  • dhlokhala
  • dhlohakha

  Correct Wrong

 • Question of

  طَلَبَ

  • tholaba
  • tholada
  • tolaba
  • thokaba

  Correct Wrong

 • Question of

  أَخَذَ

  • akhhodza
  • ahadza
  • akhhoda
  • ahodza

  Correct Wrong

 • Question of

  وَضَـعَ

  • wadhlo’a
  • wadhlo-a
  • wadhzo’a
  • hadhlo’a

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَـجَرَ

  • dhzojaro
  • dhzojazo
  • dhlojaro
  • dhzoharo

  Correct Wrong

 • Question of

  عَبَسَ

  • ‘abasa
  • abasa
  • ‘abasya
  • ‘abatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـتَـقَ

  • bataqo
  • batagho
  • batsaqo
  • bayaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـتَـحَ

  • fatakha
  • fatsakha
  • fataha
  • fata’a

  Correct Wrong

 • Question of

  ذَظَعَ

  • dzadhzo’a
  • dzadhzo-a
  • dzadhlo’a
  • dadhzo’a

  Correct Wrong

 • Question of

  صَعَدَ

  • sho’ada
  • sho’adza
  • sho-ada
  • so’ada

  Correct Wrong

 • Question of

  طَعَـنَ

  • tho’ana
  • tho-ana
  • to’ana
  • tho’aba

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـبَرَ

  • tsabaro
  • sabaro
  • tsabaza
  • tsanaro

  Correct Wrong

 • Question of

  غَضَبَ

  • ghodhloba
  • ghodhloda
  • ghodhzoba
  • godhloba

  Correct Wrong

 • Question of

  غَزَرَ

  • ghozaro
  • ghodzaro
  • ghoroza
  • gozaro

  Correct Wrong

 • Question of

  حَسَنَ

  • khasana
  • khatsana
  • hasana
  • khasyana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَشَطَ

  • nasyatho
  • nasyato
  • natsatho
  • nasatho

  Correct Wrong

 • Question of

  رَجَـعَ

  • roja’a
  • roja-a
  • roza’a
  • roba’a

  Correct Wrong

What do you think?