Iqro 2 Nomor 08 Halaman 10

Iqro 2 Nomor 08 Halaman 10

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 08 Halaman 10 : Belajar Menyambung ف ق. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Menyambung huruf fa^ / ف

 1. Contoh bentuk huruf fa^ / ف di awal sambungan = ..فَـ
 2. Contoh bentuk huruf fa^ / ف di tengah sambungan = ..ـفَـ..
 3. Contoh bentuk huruf fa^ / ف di akhir sambungan = ـفَ.

Menyambung huruf qof / ق

 1. Contoh bentuk huruf qof / ق di awal sambungan = ..قَـ
 2. Contoh bentuk huruf qof / ق di tengah sambungan = ..ـقَـ..
 3. Contoh bentuk huruf qof / ق di akhir sambungan = ـقَ..

Di halaman ini juga akan dibahas kembali tentang menyambung huruf kha^ / ح dan khho^ / خ.

Menyambung huruf kha^ / ح

 1. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di awal sambungan = ..حَـ
 2. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di tengah sambungan = ..ـحَـ..
 3. Contoh bentuk huruf kha^ / ح di akhir sambungan = ـحَ..

Menyambung huruf khho^ / خ

 1. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di awal sambungan = ..خَـ
 2. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di tengah sambungan = ..ـخَـ..
 3. Contoh bentuk huruf khho^ / خ di akhir sambungan = ـخَ..

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  نَ فَ قَ = نَـفَـقَ

  • na fa qo = nafaqo
  • na fa qo = nafago
  • na fa qo = nabaqo
  • na fa gho = nafaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَ قَ مَ = فَـقَمَ

  • fa qo ma = faqoma
  • fa qo ma = faghoma
  • fa gho ma = faqoma
  • na qo ma = naqoma

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـفَلَ = قَ فَ لَ

  • qofala = qo fa la
  • qofala = qo fa ka
  • qofaka = qo fa la
  • ghofala = gho fa la

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـرَغَ

  • farogho
  • farogo
  • faroqo
  • fazagho

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـفَلَ

  • nafala
  • nafaka
  • bafala
  • fanala

  Correct Wrong

 • Question of

  قَبَحَ

  • qobakha
  • qobakhho
  • kobakha
  • qojakha

  Correct Wrong

 • Question of

  وَقَـعَ

  • waqo’a
  • waqo-a
  • wako’a
  • wakhho’a

  Correct Wrong

 • Question of

  فَصَحَ

  • fashokha
  • fashoha
  • fasokha
  • fashoka

  Correct Wrong

 • Question of

  جَرَمَ

  • jaroma
  • jarola
  • zaroma
  • jazama

  Correct Wrong

 • Question of

  وَزَكَ

  • wazaka
  • wazakha
  • wazala
  • wadzaka

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـذَرَ

  • tadzaro
  • tadaro
  • tazaro
  • tsadzaro

  Correct Wrong

 • Question of

  هَـيَرَ

  • hayaro
  • khayaro
  • hayaza
  • hataro

  Correct Wrong

 • Question of

  يَخَضَ

  • yakhhodhlo
  • yakhhodhzo
  • yahodhlo
  • takhhodhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  شَرَعَ

  • syaro’a
  • saro’a
  • syaro-a
  • tsaro’a

  Correct Wrong

 • Question of

  نَظَفَ

  • nadhzofa
  • nadhlofa
  • nadhzoka
  • badhzofa

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـدَكَ

  • yadaka
  • yadala
  • tadaka
  • yadzaka

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَغَطَ

  • dhloghotho
  • dhloghoto
  • dhlogotho
  • doghotho

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـقَلَ

  • tsaqola
  • saqola
  • tsaqoma
  • tsakola

  Correct Wrong

 • Question of

  شَفَعَ

  • syafa’a
  • syafa-a
  • safa’a
  • tsafa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  عَظَمَ

  • ‘adhzoma
  • adhzoma
  • ‘adhzola
  • ‘adoma

  Correct Wrong

 • Question of

  يَسَرَ

  • yasaro
  • yatsaro
  • yasyaro
  • tasaro

  Correct Wrong

 • Question of

  طَبَقَ

  • thobaqo
  • tobaqo
  • thobago
  • thobagho

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـفَرَ

  • nafaro
  • bafaro
  • nafaza
  • nabaro

  Correct Wrong

 • Question of

  عَقَمَ

  • ‘aqoma
  • aqoma
  • ‘akhhoma
  • ‘aqola

  Correct Wrong

 • Question of

  فَرَدَ

  • faroda
  • farodza
  • faroza
  • faqoda

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـرَشَ

  • farosya
  • farosa
  • farotsa
  • fazasya

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـعَيَ

  • ba’aya
  • ba’aza
  • ba-aya
  • ba’ata

  Correct Wrong

What do you think?