Iqro 2 Nomor 15 Halaman 17

Iqro 2 Nomor 15 Halaman 17

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 15 Halaman 17 : Belajar Mad Panjang dan Pendek. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Halaman ini akan menyajikan latihan tentang materi sebelumnya yaitu huruf alif / ا tidak ber harokat yang berada di akhir sambungan. Sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya bahwa huruf alif / ا hanya bisa disambung di akhir sambungan, artinya huruf tersebut tidak dapat disambung di sambungan awal ataupun sambungan tengah. Huruf alif / ا yang disambung di akhir sambungan kemudian berharokat fatkhah akan di baca a.

Contoh : نَبَاَ : dibaca “naba-a”

Namun jika huruf alif / ا di akhir sambungan tidak berharokat maka huruf sebelumnya akan dibaca panjang dua (suara) harokat.

Contoh : نَبَا : dibaca “nabaa”

Huruf ba^ / ب berharokat fatkhah tersebut diatas awalnya hanya dibaca “ba” yaitu satu (suara) harokat. Namun karena setelah huruf ba^ / ب terdapat huruf alif / ا tanpa harokat maka huruf ba^ /  ب dibaca panjang dua (suara) harokat, menjadi “baa”.

Kondisi ini juga berlaku untuk semua huruf yang bertemu dengan alif tanpa harokat, sehingga berakibat pada huruf yang terletak sebelumnya dibaca panjang dua (suara) harokat.

Contoh : كَانَ :  dibaca “kaana”

Contoh : رَحَمَا : dibaca “rokhamaa”

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  ثَابَتَ

  • tsaabata
  • tsabata
  • tsa-abata
  • tsabataa

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـبَاتَ

  • tsabaata
  • tsaba-ata
  • tsaba’ata
  • tsabaasa

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـبَاتَا

  • tsabaataa
  • tsabaata
  • tsabataa
  • tsabaata-a

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَابَـتَا

  • tsaabataa
  • tsaabata-a
  • tsa-abataa
  • tsaabaataa

  Correct Wrong

 • Question of

  زَابَدَ

  • zaabada
  • za-abada
  • zaabadza
  • zaabadaa

  Correct Wrong

 • Question of

  زَبَادَ

  • zabaada
  • zabaadaa
  • zaba-ada
  • zabada

  Correct Wrong

 • Question of

  زَبَادَا

  • zabaadaa
  • zabaada
  • zabadaa
  • zabada

  Correct Wrong

 • Question of

  زَابَدَا

  • zaabadaa
  • zaabada
  • zaabada-a
  • za-abadaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَاوَبَ

  • taawaba
  • ta-awaba
  • tawaba
  • taawabaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَوَابَ

  • tawaaba
  • tawaba
  • tawa-aba
  • tawaabaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـوَابَا

  • tawaabaa
  • tawaaba
  • tawabaa
  • tawaba

  Correct Wrong

 • Question of

  تَاوَبَا

  • taawabaa
  • taawaba
  • tawabaa
  • tawaba

  Correct Wrong

 • Question of

  جَاهَدَ

  • jaahada
  • jaahadaa
  • jaahaada
  • jahada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاعَلَ

  • faa’ala
  • faa-ala
  • fa’ala
  • faa’aka

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَاقَلَ

  • tsaaqola
  • tsa-aqola
  • tsaqola
  • tsaaghola

  Correct Wrong

 • Question of

  كَاتَبَ

  • kaataba
  • kataba
  • kaatabaa
  • ka-ataba

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاسَأَ

  • naasa-a
  • naasaa
  • nasa-a
  • naasa-aa

  Correct Wrong

 • Question of

  طَالَبَ

  • thoolaba
  • tholaba
  • tho-alaba
  • tholaaba

  Correct Wrong

 • Question of

  غَازَوَ

  • ghoozawa
  • ghozawa
  • ghozawaa
  • gho-azawa

  Correct Wrong

 • Question of

  عَالَمَ

  • ‘aalama
  • aalama
  • ‘a-alama
  • ‘alama

  Correct Wrong

 • Question of

  حَاسَدَ

  • khaasada
  • khasada
  • kha-asada
  • khasaada

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاعَمَ

  • naa’ama
  • na’ama
  • naa-ama
  • na’aama

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاهَبَ

  • laahaba
  • lahaba
  • la-ahaba
  • la’ahaba

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَالَـلَ

  • dhloolala
  • dhloo-ala
  • dhloola-a
  • dhlolala

  Correct Wrong

 • Question of

  نَانَـنَا

  • naananaa
  • naanana
  • nananaa
  • naanaana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـنَانَ

  • nanaana
  • nanana
  • nana-ana
  • nananaa

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـنَـنَانَ

  • nananaana
  • nananana
  • nanananaa
  • nanana-ana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـنَا

  • nanaa
  • nana
  • naanaa
  • naana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـنَانَ

  • nanaana
  • nanana
  • nana-ana
  • nananaa

  Correct Wrong

What do you think?