Iqro 2 Nomor 16 Halaman 18

Iqro 2 Nomor 16 Halaman 18

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 16 Halaman 18 : Latihan Mad Panjang dan Pendek.

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 2 Nomor 16 Halaman 18. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  أَصَابَ

  • ashooba
  • ashoba
  • asho-aba
  • ashobaa

  Correct Wrong

 • Question of

  اَعَادَ

  • a’aada
  • a’ada
  • a’a-ada
  • aada

  Correct Wrong

 • Question of

  خَلَاقَ

  • khholaaqo
  • khholaqo
  • khhola-aqo
  • khholaqoo

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَهَارَ

  • dhzohaaro
  • dhzoharo
  • dhzoha-aro
  • dhzoharoo

  Correct Wrong

 • Question of

  يَشَـأَ

  • yasya-a
  • yasyaa-a
  • yasyaa
  • yasyaa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  اَقَامَ

  • aqooma
  • aqoma
  • aqo-ama
  • aaqoma

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَمَـأَ

  • dhzoma-a
  • dhzoma-aa
  • dhzomaa
  • dhzomaa-a

  Correct Wrong

 • Question of

  طَمَعَ

  • thoma’a
  • thoma-a
  • thomaa
  • thomaa’a

  Correct Wrong

 • Question of

  غَاسَقَ

  • ghoosaqo
  • ghosaqo
  • gho-asaqo
  • ghosaaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  قَاتَلَ

  • qootala
  • qotala
  • qo-atala
  • qotalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاعَدَ

  • waa’ada
  • wa’ada
  • wa-aada
  • wa’aada

  Correct Wrong

 • Question of

  جَامَعَ

  • jaama’a
  • jaama-a
  • jama’a
  • jama-a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَا مَـنَـعَ

  • laa mana’a
  • la mana’a
  • laa mana-a
  • la mana-a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَثَـرَ

  • la-atsaro
  • laa-atsaro
  • laatsaro
  • latsaro

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَخَكَ

  • la-akhhoka
  • laa-akhoka
  • la-aqoka
  • laakhoka

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـهَمَنَ

  • fahamana
  • fahamanaa
  • faahamana
  • fahaamana

  Correct Wrong

 • Question of

  نَـبَـذَ

  • nabadza
  • nabaza
  • nabaaza
  • nabazaa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَلَـلَ

  • khalala
  • kha-ala
  • kalala
  • halala

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـلَـغَ

  • balagho
  • ba-agho
  • baagho
  • baalagho

  Correct Wrong

 • Question of

  زَاهَـقَ

  • zaahaqo
  • zahaqo
  • zaakhaqo
  • za-ahaqo

  Correct Wrong

 • Question of

  اَفَلَا

  • afalaa
  • afala
  • afala-a
  • aafalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـمَدَ

  • ghomada
  • ghoomada
  • ghomala
  • ghomaada

  Correct Wrong

 • Question of

  مَلَـكَا

  • malakaa
  • malaka
  • maalaka
  • malaaka

  Correct Wrong

 • Question of

  فَلَـهَا

  • falahaa
  • falaha
  • fa-alaha
  • faalahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـشَابَـهَا

  • tasyaabahaa
  • tasyaabaha
  • tasyaabaha-a
  • tasya-abahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَاعَرَفَا

  • maa ‘arofaa
  • ma-a arofaa
  • maa arofa-a
  • ma arofaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَصَلَوَاتَ

  • wa sholawaata
  • wa sholawa-ata
  • wa shoowaata
  • wa sholawataa

  Correct Wrong

What do you think?