Iqro 2 Nomor 21 Halaman 23

Iqro 2 Nomor 21 Halaman 23

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 21 Halaman 23 : Belajar Fatkhah Panjang 2 Harokat. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Jika pada halaman-halaman sebelumnya telah dibahas tentang huruf berharokat fatkhah yang bertemu dengan alif tanpa harokat. Maka pada halaman ini insya Alloh akan membahas harokat baru yaitu fatkhah panjang dengan dua (suara) harokat. Harokat fatkhah panjang ini berbentuk seperti garis lurus dan terletak di atas huruf. Berikut contoh bentuk fatkhah panjang : ( ٰ ), sehingga harokat ini dibaca panjang dua (suara) harokat.

Jika harokat fatkhah panjang ini bergabung dengan sebuah huruf maka huruf tersebut akan dibaca panjang dua (suara) harokat.

Contoh : بٰ dibaca “baa”.

Pastikan perbedaannya  antara fatkhah biasa ( َ  )yang hanya dibaca satu (suara) harokat dengab fatkhah panjang ( ٰ ) yang dibaca dua (suara) harokat. Berikut perbandingannya :

Fatkhah biasa ( َ  ) : بَ dibaca “ba”

Fatkhah panjang dua harokat ( ٰ ) : بٰ dibaca “baa”

Membaca fatkhah panjang dua (suara) harokat ini mirip dengan huruf berharokat fatkhah yang bertemu dengan alif / ا tanpa harokat. Perhatikan contoh di bawa ini :

Huruf berharokat alif bertemu dengan alif tanpa harokat : بَا dibaca “baa”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  ــٰ. = .ـَـ.ا.

  • aa = aa
  • aa = a
  • a = aa
  • a = a

  Correct Wrong

 • Question of

  بٰ = بَا

  • baa = baa
  • ba = ba
  • baa = ba
  • ba = baa

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰ دَ مَ

  • aadama
  • adama
  • ‘aadama
  • adzama

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰمَـنَ

  • aamana
  • amana
  • amafa
  • aamafa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَهٰـذَا

  • wa haadzaa
  • wa haadza
  • wa hadzaa
  • wa khaadzaa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَنٰىـهَا

  • banaahaa
  • banaakhaa
  • banaaha-a
  • banahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَذَاكَ

  • wa dzaaka
  • wa dzaka
  • wa daka
  • wa dza-aka

  Correct Wrong

 • Question of

  نَاعَمَ

  • naa’ama
  • na-a’ama
  • na’ama
  • na-ama

  Correct Wrong

 • Question of

  غَسَالَ

  • ghosaala
  • ghosa-ala
  • ghosala
  • ghosyaala

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰيٰتَ

  • aayaata
  • ayaata
  • ayata
  • aayata

  Correct Wrong

 • Question of

  نَابَتَ

  • naabata
  • nabata
  • na-abata
  • na’abata

  Correct Wrong

 • Question of

  جَاوَزَ

  • jaawaza
  • jaawadza
  • jawaza
  • jawadza

  Correct Wrong

 • Question of

  كَسَبَا

  • kasabaa
  • kasaba-a
  • kasyabaa
  • katsaba

  Correct Wrong

 • Question of

  فَارَضَ

  • faarodhlo
  • farodhlo
  • fa-arodhlo
  • farodhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  جَامَعَ

  • jaama’a
  • jaama-a
  • jama’a
  • ja-ama’a

  Correct Wrong

 • Question of

  خَاطَبَ

  • khhoothoba
  • khhothoba
  • khathoba
  • khhotaba

  Correct Wrong

 • Question of

  وَكَانَا

  • wa kaanaa
  • wa kaana
  • wa kanaa
  • wa kana

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـلٰىـهَا

  • talaahaa
  • talaaha
  • talahaa
  • talaha

  Correct Wrong

 • Question of

  يَدَانَا

  • yadaanaa
  • yadaana
  • yadana
  • yadanaa

  Correct Wrong

 • Question of

  شَرَابَا

  • syaroobaa
  • syarooba
  • syarobaa
  • syaroba

  Correct Wrong

 • Question of

  طَحٰىـهَا

  • thokhaahaa
  • thokhaaha
  • thokhahaa
  • thohaakha

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنٰىـهَا

  • banaahaa
  • banaaha
  • banaakhaa
  • banakha

  Correct Wrong

 • Question of

  وَذَاتَ

  • wa dzaata
  • wa dzata
  • wa daata
  • wa zaata

  Correct Wrong

 • Question of

  مَقَامَ

  • maqooma
  • maqoma
  • maghooma
  • maqo-ama

  Correct Wrong

 • Question of

  اٰلَافَ

  • aalaafa
  • alaafa
  • aalafa
  • alafa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَاٰبَ

  • ma-aaba
  • ma-aba
  • maaba
  • maa-aba

  Correct Wrong

 • Question of

  سَمٰوَاتَ

  • samaawaata
  • samaawata
  • samawaata
  • samawata

  Correct Wrong

 • Question of

  وَخَطَأَ

  • wa khhotho-a
  • wa khhothoo
  • wa khatho-a
  • wa khhota-a

  Correct Wrong

 • Question of

  صَلَاتَـهَا

  • sholaatahaa
  • sholaataha
  • sholatahaa
  • sholataha

  Correct Wrong

What do you think?