Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24

Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24 : Belajar ى (Alif Maqshuroh).

Berikut di bawah ini kuis untuk Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24. Perhatikan beberapa informasi penting saat menyelsaikan kuis tentang belajar latihan iqro’. Diantaranya :

 1. Kuis akan muncul setelah menekan (klik) tombol “Let’s Play” berwarna biru muda;
 2. Soal tersedia dalam bentuk huruf Arab hijaiyah sebagaimana dalam buku iqro’. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kanan (sudut pembaca) ke arah kiri.
 3. Pilihan jawaban tersedia dalam tulisan abjad lafal ala Indonesia. Sehingga cara membacanya pun dibaca dari arah kiri (sudut pembaca) ke arah kanan.
 4. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke tulisan abjad disesuaikan dengan :
  1. cara melafadzkan suara huruf tersebut
  2. cara orang Indonesia membaca huruf abjad;
 5. Penulisan huruf Arab hijaiyah ke huruf abjad (sesuai pengucapan orang Indonesia) bertujuan untuk membedakan lebih detail dalam belajar huruf Arab hijaiyah. Meski begitu penulisan abjad ini tidak akan bisa menggantikan keseluruhan makhroj dan sifat huruf Arab hijaiyah.
 6. Jawablah soal-soal pada latihan dibbawah ini dengan memilih jawaban yang paling mendekati benar dari pilihan jawaban yang telah disediakan.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  سَجَا = سَجٰى

  • sajaa = sajaa
  • sajaa = saja
  • saja = saja
  • saja = sajaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاٰتٰى

  • wa aataa
  • wa aata
  • wa ataa
  • wa ata

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاٰوٰى

  • fa-aawaa
  • fa-aawa
  • fa-awaa
  • fa-awa

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتَامٰى

  • yataamaa
  • yataama
  • yatamaa
  • yatama

  Correct Wrong

 • Question of

  فَنَادٰى

  • fanaadaa
  • fanaada
  • fanadaa
  • fanada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَهَدٰى

  • fahadaa
  • fahada
  • fahada-a
  • fakhada

  Correct Wrong

 • Question of

  وَعَصٰى

  • wa ‘ashoo
  • wa ‘asho
  • wa ‘asho-a
  • wa asho

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـعَـلٰى

  • la’alaa
  • la’ala
  • la’ala-a
  • la-ala

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـقَضٰى

  • faqodhloo
  • faqodhlo
  • faqodhzoo
  • faqodhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  مَعَاشَا

  • ma’aasyaa
  • ma’aasya
  • ma’asyaa
  • ma’asya

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَايَا

  • khhothooyaa
  • khhothoya
  • khhothoyaa
  • khhothooya-a

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـلٰىثَا

  • tsalaatsaa
  • tsalaatsa
  • tsalatsaa
  • tsalasaa

  Correct Wrong

 • Question of

  دَحٰىـهَا

  • dakhaahaa
  • dakhaaha
  • dakhahaa
  • dahakhaa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَالَطَا

  • khhoolathoo
  • khhoolatho
  • khholathoo
  • khho-athoo

  Correct Wrong

 • Question of

  صَوَابَ

  • showaaba
  • showaba
  • showa-aba
  • sawaba

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَالَـلَ

  • dhloolala
  • dhloo-ala
  • dhlolala
  • dhloolaa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَرَابَ

  • sarooba
  • saroba
  • saro-aba
  • syarooba

  Correct Wrong

 • Question of

  اَخَـذَ

  • akhhodza
  • akhhoda
  • akhadza
  • ‘akhhoza

  Correct Wrong

 • Question of

  وَعَاظَ

  • wa’aadhzo
  • wa’aadhlo
  • wa-aadhzo
  • wa-adhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـمَامَ

  • ghomaama
  • ghomama
  • khhomaama
  • ghoma-ama

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهَادَ

  • syahaada
  • syaha-ada
  • syahada
  • syahadza

  Correct Wrong

 • Question of

  جَهَالَا

  • jahaalaa
  • jahaala
  • jahala
  • jahalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَعَالٰى

  • ta’aalaa
  • ta’aala
  • ta’alaa
  • ta-aalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  عَجَـابَا

  • ‘ajaabaa
  • ‘ajaaba
  • ajaaba
  • ‘ajaba

  Correct Wrong

 • Question of

  نَصَارٰى

  • nashooroo
  • nashooro
  • nashoroo
  • nasaroo

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَمـَرَاتَ

  • tsamaroota
  • samarata
  • tsamarota
  • tamarotsa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَاعَرَفَا

  • maa ‘arofaa
  • maa ‘arofa
  • ma-a ‘arofaa
  • ma ‘arofa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَبَصَلَـهَا

  • wa basholahaa
  • wa basholaha
  • wa basholaha-a
  • wa basho-aha

  Correct Wrong

What do you think?