Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24

Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 22 Halaman 24 : Belajar ى (Alif Maqshuroh). Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Alif Maqshuuroh / ى nerupakan huruf alif yang bentuknya menyerupai huruf ya^ / ي. Namun perbedaannya ialah pada titiknya, jika huruf ya^ /ي terdapat dua titik di bawah huruf, maka alif maqshuuroh / ى tidak terdapat titik. Sehingga kedua huruf ini sangat mirip namun tentu berbeda dan sangat mudah untuk membedakannnya.

Huruf alif maqshuuroh / ى akan sering ditemui di dalam bahasa Arab termasuk dalam kitab Al Qur’an. Lalu bagimana cara membacanya? Cara paling sederhana saat membaca alif maqshuuroh / ى ialah memposisikan huruf tersebut seperti alif tanpa harokat. Sehingga kebanyakan alif maqshuuroh / ى ini ditemukan tidak berharokat dan berada di akhir sambungan sebuah kata. Oleh karenanya cara paling mudah untuk membacanya ialah dibaca mirip dengan huruf alif / ا tanpa harokat.

Contoh alif maqshuuroh : سَجَى dibaca “sajaa”. Mirip dengan cara membaca alif tanpa harokat سَجَا yang dibaca ” sajaa”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  سَجَا = سَجٰى

  • sajaa = sajaa
  • sajaa = saja
  • saja = saja
  • saja = sajaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاٰتٰى

  • wa aataa
  • wa aata
  • wa ataa
  • wa ata

  Correct Wrong

 • Question of

  فَاٰوٰى

  • fa-aawaa
  • fa-aawa
  • fa-awaa
  • fa-awa

  Correct Wrong

 • Question of

  يَـتَامٰى

  • yataamaa
  • yataama
  • yatamaa
  • yatama

  Correct Wrong

 • Question of

  فَنَادٰى

  • fanaadaa
  • fanaada
  • fanadaa
  • fanada

  Correct Wrong

 • Question of

  فَهَدٰى

  • fahadaa
  • fahada
  • fahada-a
  • fakhada

  Correct Wrong

 • Question of

  وَعَصٰى

  • wa ‘ashoo
  • wa ‘asho
  • wa ‘asho-a
  • wa asho

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـعَـلٰى

  • la’alaa
  • la’ala
  • la’ala-a
  • la-ala

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـقَضٰى

  • faqodhloo
  • faqodhlo
  • faqodhzoo
  • faqodhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  مَعَاشَا

  • ma’aasyaa
  • ma’aasya
  • ma’asyaa
  • ma’asya

  Correct Wrong

 • Question of

  خَطَايَا

  • khhothooyaa
  • khhothoya
  • khhothoyaa
  • khhothooya-a

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَـلٰىثَا

  • tsalaatsaa
  • tsalaatsa
  • tsalatsaa
  • tsalasaa

  Correct Wrong

 • Question of

  دَحٰىـهَا

  • dakhaahaa
  • dakhaaha
  • dakhahaa
  • dahakhaa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَالَطَا

  • khhoolathoo
  • khhoolatho
  • khholathoo
  • khho-athoo

  Correct Wrong

 • Question of

  صَوَابَ

  • showaaba
  • showaba
  • showa-aba
  • sawaba

  Correct Wrong

 • Question of

  ضَالَـلَ

  • dhloolala
  • dhloo-ala
  • dhlolala
  • dhloolaa

  Correct Wrong

 • Question of

  سَرَابَ

  • sarooba
  • saroba
  • saro-aba
  • syarooba

  Correct Wrong

 • Question of

  اَخَـذَ

  • akhhodza
  • akhhoda
  • akhadza
  • ‘akhhoza

  Correct Wrong

 • Question of

  وَعَاظَ

  • wa’aadhzo
  • wa’aadhlo
  • wa-aadhzo
  • wa-adhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  غَـمَامَ

  • ghomaama
  • ghomama
  • khhomaama
  • ghoma-ama

  Correct Wrong

 • Question of

  شَـهَادَ

  • syahaada
  • syaha-ada
  • syahada
  • syahadza

  Correct Wrong

 • Question of

  جَهَالَا

  • jahaalaa
  • jahaala
  • jahala
  • jahalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَعَالٰى

  • ta’aalaa
  • ta’aala
  • ta’alaa
  • ta-aalaa

  Correct Wrong

 • Question of

  عَجَـابَا

  • ‘ajaabaa
  • ‘ajaaba
  • ajaaba
  • ‘ajaba

  Correct Wrong

 • Question of

  نَصَارٰى

  • nashooroo
  • nashooro
  • nashoroo
  • nasaroo

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَمـَرَاتَ

  • tsamaroota
  • samarata
  • tsamarota
  • tamarotsa

  Correct Wrong

 • Question of

  مَاعَرَفَا

  • maa ‘arofaa
  • maa ‘arofa
  • ma-a ‘arofaa
  • ma ‘arofa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَبَصَلَـهَا

  • wa basholahaa
  • wa basholaha
  • wa basholaha-a
  • wa basho-aha

  Correct Wrong

What do you think?