Iqro 2 Nomor 23 Halaman 25

Iqro 2 Nomor 23 Halaman 25

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 23 Halaman 25 : Latihan Mad di Tengah dan Akhir. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Halaman ini kembali akan menyajikan latihan lebih detail tentang materi sebelumnya yaitu huruf alif / ا tidak ber harokat yang berada di akhir sambungan dan alif maqshuuroh / ى. Sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya bahwa huruf alif / ا hanya bisa disambung di akhir sambungan, artinya huruf tersebut tidak dapat disambung di sambungan awal ataupun sambungan tengah. Huruf alif / ا yang disambung di akhir sambungan kemudian berharokat fatkhah akan di baca a.

Salah satu fokus utama pada halaman ini ialah membedakan antara :

 1. alif / ا yang berharokat fatkhah, dibaca “a”
 2. alif / ا yang tidak berharokat, digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.
 3. ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah dibaca “ya”
 4. alif maqshuuroh / ى , juga digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.

Berikut contoh dari pembahasan di atas :

 1. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang berharokat fatkhah = بَاَ dibaca “ba-a”;
 2. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang tidak berharokat = بَا dibaca “baa”;
 3. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah = بَيَ dibaca “baya”;
 4. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif maqshuuroh / ى, contoh = بَى dibaca “baa”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  رَمَيَ

  • romaya
  • romata
  • romaba
  • roma-a

  Correct Wrong

 • Question of

  رَمَيَا

  • romayaa
  • romaya-a
  • romaya
  • romata

  Correct Wrong

 • Question of

  رَامَيَ

  • roomaya
  • romaya
  • roomata
  • romata

  Correct Wrong

 • Question of

  رَمَايَا

  • romaayaa
  • romaaya
  • romayaa
  • romaya

  Correct Wrong

 • Question of

  بَاعَ

  • baa’a
  • baa-a
  • ba-aa
  • ba’aa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـيَعَا

  • baya’aa
  • baya’a
  • baya-a
  • baya’a-a

  Correct Wrong

 • Question of

  بَايَـعَ

  • baaya’a
  • baya’a
  • ba-aya’a
  • bata’a

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـيَاعَا

  • bayaa’aa
  • bayaa-aa
  • bayaa’a-a
  • baya-a’aa

  Correct Wrong

 • Question of

  قَامَ

  • qooma
  • qoma
  • qo-ama
  • ghoma

  Correct Wrong

 • Question of

  قَوَمَا

  • qowamaa
  • qowama-a
  • qowama
  • ghowama

  Correct Wrong

 • Question of

  قَاوَمَ

  • qoowama
  • qowama
  • ghowama
  • khhowama

  Correct Wrong

 • Question of

  قَوَامَا

  • qowaamaa
  • qowama
  • qowaama
  • qowamaa

  Correct Wrong

 • Question of

  دَامَ

  • daama
  • da-ama
  • da’ama
  • dama

  Correct Wrong

 • Question of

  دَوَمَا

  • dawamaa
  • dawama
  • dawama-a
  • dzawama

  Correct Wrong

 • Question of

  دَاوَمَ

  • daawama
  • dawama
  • da-awama
  • da’awama

  Correct Wrong

 • Question of

  دَوَامَا

  • dawaamaa
  • dawaama
  • dawamaa
  • dawama

  Correct Wrong

 • Question of

  عَانَ

  • ‘aana
  • ‘ana
  • ‘a-ana
  • ‘a’ana

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنَـيَا

  • ‘anayaa
  • ‘anaayaa
  • ‘anaaya
  • anaaya

  Correct Wrong

 • Question of

  عَانَيَ

  • ‘aanaya
  • ‘a-anaya
  • ‘anaya
  • aanaya

  Correct Wrong

 • Question of

  عَنَايَا

  • ‘anaayaa
  • ‘anaya
  • anayaa
  • anaya

  Correct Wrong

 • Question of

  زَادَ

  • zaada
  • zada
  • za-ada
  • zadza

  Correct Wrong

 • Question of

  زَدَيَا

  • zadayaa
  • zadaya
  • dzadaya
  • zadzayaa

  Correct Wrong

 • Question of

  زَادَيَ

  • zaadaya
  • zadaya
  • dzaadaya
  • zadzaya

  Correct Wrong

 • Question of

  زَدَايَا

  • zadaayaa
  • zadaaya
  • zadayaa
  • zadaya

  Correct Wrong

 • Question of

  حَالَ

  • khaala
  • khaa-a
  • kha-ala
  • khala

  Correct Wrong

 • Question of

  حَلَـوَا

  • khalawaa
  • khalaawa
  • halawa
  • khalawa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَالَـوَ

  • khaalawa
  • khalawa
  • kha-alawa
  • haalawa

  Correct Wrong

 • Question of

  حَلَاوَا

  • khalaawaa
  • khalaawa
  • khalawaa
  • khalawa

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَ

  • qoola
  • qola
  • qo-ala
  • kaala

  Correct Wrong

 • Question of

  قَـلَـوَا

  • qolawaa
  • qolawa
  • qolawa-a
  • qo-awa

  Correct Wrong

 • Question of

  قَالَوَ

  • qoolawa
  • qolawa
  • qo-alawa
  • khholawa

  Correct Wrong

 • Question of

  قَلَاوَا

  • qolaawaa
  • qolaawa
  • qolawaa
  • qolawa

  Correct Wrong

What do you think?