Iqro 2 Nomor 28 Halaman 30

Iqro 2 Nomor 28 Halaman 30

Bismillahirrohmanirrohim. Pastikan berdoa terlebih dahulu sebelum Belajar Iqro 2 Nomor 28 Halaman 30 : Latihan Mad Panjang Pendek ke 6. Klik tautan halaman ini untuk mengetahui cara menyelesaikan kuis iqro.

Tahap pembelajaran pada halaman ini sudah mulai difokuskan untuk mempersiapkan para peserta didiknya untuk menyelesaikan evaluasi akhir iqro jilid 2. Adapun materi latihan pada halaman ini masih tentang :

 1. alif / ا tidak ber harokat yang berada di akhir sambungan dan alif maqshuuroh / ى.
 2. alif maqshuuroh / ى.
 3. fatkhah panjang (  ٰ  ) dengan dua (suara) harokat.

Salah satu fokus utama pada halaman ini ialah membedakan antara :

 1. alif / ا yang berharokat fatkhah, dibaca “a”
 2. alif / ا yang tidak berharokat, digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.
 3. ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah dibaca “ya”
 4. alif maqshuuroh / ى , juga digunakan sebagai (suara) harokat tambahan huruf sebelumnya. Sehingga huruf sebelumnya dibaca mad atau panjang.

Berikut contoh dari pembahasan di atas :

 1. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang berharokat fatkhah = بَاَ dibaca “ba-a”;
 2. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif / ا yang tidak berharokat = بَا dibaca “baa”;
 3. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan ya^ / ي huruf yang memiliki dua titik di bawahnya dan berharokat fatkhah = بَيَ dibaca “baya”;
 4. Huruf ba^ / ب dengan harokat fatkhah bertemu dengan alif maqshuuroh / ى, contoh = بَى dibaca “baa”.

Klik tautan ini untuk menikmati materi iqro lainnya. Selalu semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Alloh. Semoga Alloh selalu merahmati kita di dunia dan akhirat. Aamiin Allohumma aamiin birokh-matika ya Ar-khamar Rookhimiin.

 • Question of

  لَاَذَبَ

  • la-adzaba
  • laadzaba
  • laa dzaba
  • la dzaba

  Correct Wrong

 • Question of

  وَلَمَـمَ

  • wa lamama
  • wa amama
  • wa alama
  • wa amala

  Correct Wrong

 • Question of

  وَسَقٰىـهَا

  • wa saqoohaa
  • wa saqooha-a
  • wa saqo-ahaa
  • wa saqoyahaa

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَاظَرَ

  • wa naadhzoro
  • wa na-adhzoro
  • wa nadhzoro
  • wa nadhloro

  Correct Wrong

 • Question of

  فـَحَدَثَ

  • fakhadatsa
  • fakhadasa
  • fakhadasya
  • fahadatsa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَشَرَابَا

  • lasyaroobaa
  • lasyarooba-a
  • lasyaro-abaa
  • lasaroobaa

  Correct Wrong

 • Question of

  بَـنَانَكَ

  • banaanaka
  • bana-anaka
  • bananaka
  • bananala

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـفَسَقَ

  • lafasaqo
  • lafasagho
  • lafasyaqo
  • lafasyagho

  Correct Wrong

 • Question of

  وَضَـلٰلَا

  • wa dhlolaalaa
  • wa dhlolaala-a
  • wa dhlola-ala
  • wa dhlola-ala-a

  Correct Wrong

 • Question of

  وَحَافَظَ

  • wa khaafadhzo
  • wa khaafadhlo
  • wa khafadhzo
  • wa kha-afadhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـحَضَرَ

  • fakhadhloro
  • fahadhloro
  • fahadhzoro
  • fakhadhzoro

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـخَسَارَا

  • fakhhosaaroo
  • fakhhosaaro
  • fakhhosaaro-a
  • fakhhosa-aro-a

  Correct Wrong

 • Question of

  لَذٰكَـرَ

  • ladzaakaro
  • ladza-akaro
  • ladzakaro
  • ladzaakharo

  Correct Wrong

 • Question of

  لَمَـعَكَ

  • lama’aka
  • ama’aka
  • ama’aaka
  • lama’aaka

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَصَارَا

  • wa nashooroo
  • wa nashooro-a
  • wa nasho-aroo
  • wa nasho-aro-a

  Correct Wrong

 • Question of

  وَاٰخَـرَ

  • wa aakhhoro
  • wa akhhoro
  • wa akharo
  • wa aaghoro

  Correct Wrong

 • Question of

  فَغَـفَرَ

  • faghofaro
  • fakhhofaro
  • fadhlofaro
  • fadhzofaro

  Correct Wrong

 • Question of

  فَـلَـزَادَ

  • falazaada
  • falazada
  • falaza-ada
  • faa-azaada

  Correct Wrong

 • Question of

  اَمَامَكَ

  • amaamaka
  • ama-amaka
  • amamaka
  • ama’amaka

  Correct Wrong

 • Question of

  وَنَـبَذَ

  • wa nabadza
  • wa nabada
  • wa nabaza
  • wa nabazaa

  Correct Wrong

 • Question of

  لَـخَطَايَا

  • lakhhothooyaa
  • lakhhothooya-a
  • lakhhothoya-a
  • lakhhothoya

  Correct Wrong

 • Question of

  تَـدٰرَكَا

  • tadaarokaa
  • tadaaroka
  • tadaroka
  • tadaaroka-a

  Correct Wrong

 • Question of

  يَظَـهَرَ

  • yadhzoharo
  • yadhloharo
  • yadhzokharo
  • yadhlokharo

  Correct Wrong

 • Question of

  لَازَاغَا

  • laazaaghoo
  • laazaagho-a
  • laaza-aghoo
  • la-azaaghoo

  Correct Wrong

 • Question of

  لَاَذَبَ

  • la-adzaba
  • la-adaba
  • laaza-aghoo
  • la-azaaghoo

  Correct Wrong

What do you think?